Siirry sisältöön
maaseuturahasto logo maaseutu.fi logo
Traktori viljapellolla

DataSato – datan ketterä hallinta työkoneista ja palveluista liiketoimintaan

Hankkeen tavoitteena on edistää maatilayritysten kykyä toimia datataloudessa ja hyödyntää tehokkaasti maatiladataa viljelytoimenpiteiden ja liiketoiminnan kokonaiskestävyyden kehittämiseksi. Hankkeessa muodostetaan ja demonstroidaan holistinen tekninen ekosysteemi ja esitellään maatilojen dataan ja datavirtoihin perustuvaa arvonmuodostusta.

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 31.10.2022 – 30.12.2024

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: Euroopan maaseuturahasto

Tässä hankkeessa demonstroidaan sitä, kuinka eri IT-järjestelmiin siiloutunut maatilan data saadaan laitteista, koneista ja palveluista viljelijän hallitsemaan datavarastoon ja sieltä monikäyttöisesti osaksi tuotannon ja tuotteiden arvoketjua. Pyrkimyksenä on saada aikaan automaattiset maatilayrittäjälle ymmärrettävät ja helppokäyttöiset datavirrat datan syntypaikasta hyödylliseksi tiedoksi joko päätöksentekoon tai tuotteen kaupallista arvoa kasvattamaan.

Työskentelyn lähtökohtana on käyttäjälähtöisyys, jolloin maatilayrittäjät ja urakoitsijat ovat mukana suunnittelusta lähtien määrittämässä toiminnallisia vaatimuksia, kokeilemassa toteutuksia ja arvioimassa lopputulosta iteratiivisesti. Hankkeen työ tukeutuu EU:n datastrategiaan ja säädöksiin eurooppalaisten arvojen mukaisesta datataloudesta ja teknologian osalta muun muassa ISOBUS EFDI-standardiin ja meneillään olevaan GAIA-X -standardointityöhön eurooppalaisten data-avaruuksien toteuttamiseen.

Hankkeen kehitystyö sujuvoittaa maatilan tiedon hyödyntämistä, helpottaa arkirutiineja, sekä mahdollistaa tuottajille ja toimialan kehittäjäorganisaatioille uusia liiketoimintalähtöjä.  Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti alkutuotannon yrittäjät ja näille digitaalisia tuotteita ja palveluita kehittävät tahot. 

Kaksivuotisen hankkeen toimenpiteet toteutetaan työosioissa, joissa käsitellään liiketoimintamallien arvoketjuja ja niiden tietovirtoja, (työkone)datalähteitä, tiedonsiirtoa viljelijän datavarastoon, datan hallinnan sääntöjä ja kyberturvallisuutta sekä demonstroidaan aikaansaatuja kokonaisuuksia viljelijäverkostoille ja sidosryhmille maatilaympäristössä yhdessä hankkeeseen osallistuvien maatilayritysten kanssa. Hankkeen etenemisestä ja tuloksista viestitään laajasti muun muassa AgriHubi-verkostoa hyödyntäen.

Hankkeen toteuttavaan innovaatioryhmään kuuluvat: 

 • Centria-ammattikorkeakoulu (koordinaattori)
 • Luonnonvarakeskus
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Yield Systems Oy
 • GrainSense Oy
 • CrossControl Oy
 • Junkkari Oy
 • Sampo-Rosenlew Oy
 • Tampereen yliopiston Porin yksikkö
 • maatilayritykset: Niemelän tila (Kokkola), Verkatakkilan tila (Vihti), Räihän tila (Koskenpää) ja Lahti-Kallion tila (Karstula)