Siirry sisältöön

Älykäs automaatio

Älykäs automaatio -koulutuksessa haetaan ratkaisuja teollisuuden automaatiotekniikan osaajapulaan lisä- ja täsmäkouluttamalla uusia osaajia.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 3-5 op / opintojakso

Maksuton

Aloituspaikat: Ei rajoitettu

Haku alkaa: 22.05.2023 klo 08:00

Haku päättyy: 13.08.2023

Koulutus alkaa: 25.08.2023

Koulutus päättyy: 22.12.2023

Opetuskieli: Suomi

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Koulutuksen tavoite on automaatio-osaamisen kasvattaminen sekä uusien teknologioiden ja digitalisaation myötä syntyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Koulutus vastaa jatkuvan oppimisen tarpeisiin kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.

Opiskelu opintojaksoilla on monimuotoista, joten opinnot soveltuvat erilaisissa elämäntilanteissa oleville opiskelijoille ja ne on mahdollista suorittaa myös työn ohessa. Opinnot sisältävät runsaasti verkossa suoritettavia etäopintoja. Oppimisympäristönä toimii Itslearning ja luennot toteutetaan pääsääntöisesti Teams- tai Zoom -työkaluilla. Verkkoluennoista tehdään myös tallenteet. Opintoihin voi liittyä ohjattuja osuuksia, mutta ne voivat olla myös täysin itsenäisesti suoritettavia. Opettajan arviointi ja palaute tukevat opiskelua.

Ohjelmoitavat logiikat 3 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee toteuttamaan pienimuotoisia automatisointitehtäviä.

Opintojen sisältö:
– Ohjelmoitavat logiikat: keskusyksikkö, tulo- ja lähtöpiirit.
– Ohjelmointitavat. Kombinaatioloogisen ohjauksen toteutus. Sekvenssiohjauksen toteutus.
– Liityntä prosessiin.

Langattomat järjestelmät 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa langattomia oheislaitteita hyödyntäviä älykkäitä tietojärjestelmiä.

Opintojen sisältö:
– UBI-teknologiat: RFID, etätunnisteet, etämittaus, paikannusmenetelmät, älykkäät ympäristöt, läsnä-äly
sensoriverkot.

Tehoelektroniikka 3 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tehoelektroniikan komponenttien ja niistä koostuvien kytkentöjen toiminnan.

Opintojen sisältö:
– Tehoelektroniikan komponentit, tasasuuntaajat, vaihtosuuntaajat, kommutointi.
– Suuntaajat ja taajuusmuuttajat.

Koulutuksen aikataulu

Tarjoamme koulutuksesta avoimen ammattikorkeakoulun opintoina seuraavat opintojaksot syksyn 2023 aikana:

Opintojaksot päättyvät 22.12.2023.

Yhteistyöoppilaitokset

Lapin AMK toteuttaa syksyllä 2023 kolme opintojaksoa:

Haku opintoihin avautuu 22.5. klo 8.00 ja päättyy 13.8.

Opiskelijamäärää opintojaksoilla ei ole rajoitettu, joten kaikki hakemuksen jättäneet voidaan hyväksyä mukaan. Hakeutuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Lomake vaatii suomi.fi-tunnistautumisen. Mikäli käytössäsi ei ole pankkitunnuksia tai varmennetta, ota yhteyttä averko(a)centria.fi. HUOM! Kesätauon aikana koulu on suljettu. Loma-aikana tulleisiin kyselyihin vastaamme elokuussa.

Opinnot voi perua opintojakson aloituspäivään saakka. Peruutukset osoitteella averko@centria.fi. Mainitse postissa myös opintojakso, jolle olet ilmoittautunut.

Opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia.

Opintojen sisältö ja toteutus: Lehtori Joni Jämsä, joni.jamsa@centria.fi.

Opiskelu avoimessa AMK:ssa, hakemukset, opintojen peruminen: averko@centria.fi

HUOM! Kesätauon aikana koulu on suljettu. Loma-aikana tulleisiin viesteihin vastaamme elokuussa.