Siirry sisältöön

Asiantuntijaviestintä

Opiskelija osaa kirjoittaa asiantuntijatehtävissä erilaisia työelämäkontekstin vaatimia tekstejä ja toimii sujuvasti erilaisissa suullisen viestinnän tilanteissa.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 3 op

30 €

averko@centria.fi

Opetuskieli: Suomi

Sisältö

  1. Asiantuntijatyöntekstilajeja: sähköpostiviesti, raportti, tiedote, liikekirjeet, uutiskirje, sosiaalisen median viestit; asiantuntijablogi/-videoblogi,podcast
  2. Työtekstien kirjoittaminen: oman asiantuntijuuden julkistaminen, mediatekstien sisältö, tyyli ja sävy
  3. Puhe-esityksen suunnittelu ja toteuttaminen yleisölle: pitchauspuhe
  4. Ryhmäviestintätilanteet verkossa: verkkokokoukset, kokoustekniikan perusteet, neuvottelut
  5. Monikulttuurinen asiantuntijaviestintä – kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön ja siinä viestimisen erityispiirteitä.

Tavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa asiantuntijatehtävissä monipuolisesti erilaisia työelämäkontekstin vaatimia tekstejä.

Opiskelija osaa toimia sujuvasti erilaisissa suullisen viestinnän tilanteissa, kuten neuvotteluissa ja verkkokokouksissa, ja pitää sujuvan ja vaikuttavan puhe-esityksen yleisölle.

Opiskelija osaa keskustella ja argumentoida erilaisissa työryhmissä ja tiimeissä.

Opiskelija osaa seurata kriittisesti ajankohtaista, omaan alaan liittyvää asiantuntijaviestintää mediassa ja poimia sieltä itseään hyödyttävät sisällöt sekä tuottaa sitä tarvittaessa myös itse.

Opiskelija tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän vaatimuksia viestintätilanteissa ja osaa mukauttaa viestintäänsä tarvittaessa niiden mukaisesti.

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Esitietovaatimukset

Viestintä-, Viestinnän perusteet tai muu kirjallisen ja suullisen viestinnän perusopintojakso (3 – 5 op)

Arviointi

Arviointi on asteikolla 0-5.

Opiskelija on saavuttanut opintojakson sisällölliset tavoitteet pääosin. Hän tunnistaa onnistuneen asiantuntijaviestinnän ominaispiirteet ja osaa soveltaa tietojaan käytännön vuorovaikutustilanteissa.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen “Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi