Siirry sisältöön

AV00AF57 Energia ja yhteiskunta

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää energian keskeisen merkityksen yhteiskunnallisessa hyvinvoinnissa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 3 op

30,00 €

Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään yhteiskunnan, energiankulutuksen, ympäristön ja talouden riippuvuussuhteiden vyyhtiin ja tarjotaan avaimet ymmärtää aikamme suuria kysymyksiä, kuten ilmastonmuutos ja joidenkin luonnonvarojen liikakäyttö, monelta kantilta. Opintojakson sisältönä ovat mm. biotalous, kiertotalous, luonnonvarojen riittävyys, teknologinen kehitys ja degrowth-ajattelu. Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvä käsitys aikamme suurista haasteista ja niiden ratkaisukeinoista. Ymmärrät näiden haasteiden ja niiden ratkaisujen kytkeytymistä toisiinsa.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää energian keskeisen merkityksen yhteiskunnallisessa hyvinvoinnissa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Opiskelija pystyy opintojakson suoritettuaan pohtimaan ihmiskunnan keskeisiin haasteisiin liittyviä kysymyksiä monesta näkökulmasta.

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Opintojakso suoritetaan kirjatentin avulla. Kirjana toimii vuoden tiedekirjaksi (2017) valittu Energian aika -avain talouskasvuun, hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen (WSOY, 2017). Kirjatentti koostuu kolmesta tyypillisesti 1-2 sivun esseestä. Esseiden aiheet opiskelija saa itse valita annetusta noin kymmenen otsikon joukosta.

Tenttikirjasta sanottua:

”Energian aika on analyyttinen, huolellisesti argumentoiva ja realistinen mutta myös innovatiivinen ja innostava esitys planeettamme isoimmista haasteista. Yhteiskunta joutuu tekemään vaikeita valintoja ja kompromisseja niin sanottujen viheliäisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ainoa kestävä peruste on monipuolinen tutkittu tieto. Teokseen on koottu suuri määrä tätä tietoa ymmärrettävään muotoon. Asian tärkeyttä ja ajankohtaisuutta ei voi korostaa liikaa.” Tiedekirjapalkinnon raati (https://www.tsv.fi/fi/vuoden-tiedekirja/vuoden-tiedekirja-palkinto-aki-suokolle-ja-rauli-partaselle)

”Pakko sanoa, että Energian aika -kirja lisäsi ymmärrystäni ja antoi tosi paljon näkökulmia. Ja käsittämätöntä miten olette saaneet kirjasta niin tietyllä tavalla helposti lähestyttävän ja luettavan tiedekirjan, kun ottaa huomioon miten laajasti asioita on tarkasteltu ja miten monimutkaisia aihepiirin asiat ovat.” (lukijapalautetta kirjan tenttineeltä amk-opiskelijalta)

Esitietovaatimukset

Opintojakso ei edellytä aiempia opintoja asiaan liittyen. Se soveltuu erityisesti tekniikan koulutusalojen opiskelijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 – 5.

Suoritusmerkinnän saamiseksi opiskelijan on oltava opintojaksolla aktiivinen ja tehtävä vaaditut tehtävät hyväksytysti kurssin suoritusajassa.

3 opintopistettä vastaa 81 tunnin työskentelyä.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Erityismaininta opintojakson opettajalle. Hän oli erittäin aktiivisesti mukana koko ajan, antoi heti palautetta, vastasi kysymyksiin välittömästi ja antoi palautteita myös sanallisesti ja kehui. Akilla tuntui olevan kannustava ote ja positiivinen asenne. Parhaimpia ”tapaamiani” verkkokurssien opettajista.

ote opiskelijan antamasta palautteesta

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen ”Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi