Siirry sisältöön

AV00AT29 Energiatehokkuus

Opintojakso koostuu kaikkia koskettavista ja palstatilaa toistuvasti saavista ajankohtaisista aiheista kuten hiilijalanjälki, energiatehokkuus, autojen käyttövoiman kehitys sekä uusiutuvat energiat.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 5 op

50,00 €

Haku alkaa: 14.08.2023

Haku päättyy: 08.09.2023 klo 23:45

Koulutus alkaa: 27.09.2023

Koulutus päättyy: 13.12.2023

Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opintojakso koostuu seuraavista aiheista: energiatehokkuus, hiilijalanjälki, Suomen energiastrategia ja IEA, autojen käyttövoiman kehitys, uusiutuva energia, tuulivoima, aurinkoenergia, polttokennot ja energian varastointi.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä energiatehokkuudella ja hiilijalanjäljellä tarkoitetaan. Hän osaa kiinnittää huomioita energiatehokkuuteen niin omassa kulutuksessaan kuin tietyissä teollisuuden prosesseissa ja tuotteissa. Hän kykenee seuraamaan alan ajankohtaista kansallista ja kansainvälistä keskustelua. Opiskelija tuntee tärkeimmät uusiutuvan energian muodot ja osaa laskea ja arvioida niiden hyötyjä eri olosuhteissa.

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Opintojakson oppimateriaali johdattaa käsiteltäviin teemoihin ja oppimateriaalissa sekä tehtävien yhteydessä on runsaasti linkkimateriaalia, johon tulee perehtyä tehtävistä suoriutumiseksi.  Tehtävät ovat opettajalle palautettavia yksilötyönä tehtäviä lasku- ja /tai raportointitehtäviä, koko ryhmän keskustelutehtäviä sekä pienemmässä ryhmässä tehtävä ryhmätyö. Osan tehtävistä voi suorittaa myös parityönä.

Esitietovaatimukset

Opintojakso soveltuu erityisesti tekniikan koulutusalojen opiskelijoille sekä muille energian kulutuksen ja säästämisen laskemisesta kiinnostuneille.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty (S) – Hylätty (0).

Suoritusmerkinnän saamiseksi opiskelijan on oltava opintojaksolla aktiivinen ja tehtävä vaaditut tehtävät hyväksytysti kurssin suoritusajassa.

5 opintopistettä vastaa 135 tunnin työskentelyä.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Olin kurssiin todella tyytyväinen. Opettaja oli kannustava ja ohjasi korjaamaan tehtäviä, jos niissä oli jotain pielessä. Materiaali oli mielenkiintoista ja silmiä avaavaa. Olisin sitä mieltä, että jokaisen, jota ilmastonmuutos kiinnostaa, tulisi käydä kurssi, koska siinä on hyvin otettu huomioon muutosten vaikutukset.

ote opiskelijan antamasta palautteesta

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittautuminen verkko-opinnoille käynnistyy 14.8.2023.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen “Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi