Siirry sisältöön

AV00AT30 Espanjan alkeiskurssi

Tämä espanjan kielen perusteista aloittava opintojakso antaa opiskelijalle hyvän startin kielen jatko-opiskeluun.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 6 op

60,00 €

Haku alkaa: 14.08.2023 klo 08:00

Haku päättyy: 08.09.2023 klo 23:59

Koulutus alkaa: 27.09.2023

Koulutus päättyy: 13.12.2023

Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opintojakso koostuu luvusta Esittely sekä kahdeksasta moduulista. Jokainen moduuli koostuu sanastosta, kieliopista, videotiedostoista, harjoituksista ja espanjankielisten alueiden kulttuuria käsittelevistä osioista.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu kieleen ja oppii käyttämään kieltä helpoissa arki- ja palvelutilanteissa. Opiskelija myös oppii maan kulttuurista.
Alkeiskurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
– ääntää kielen mukaisesti
– kielikohtaiset aakkoset
– tervehtiä
– sanoa viikonpäivät, vuodenajat ja kuukaudet
– kertoa itsestään ja kysyä tavallisia kysymyksiä
– kertoa perheestä
– käyttää numeroita
– toimia helpoissa palvelutilanteissa esim. kahvilassa ja matkustaessa
– kertoa ja kysyä kellonaikaa
– muodostaa lauseita ja kysymyksiä
– neuvoa ja kysyä tietä
– käyttää tavallisimmat verbit
– kuvailla adjektiiveillä ja käyttää värejä
– kertoa säästä
– kertoa harrastuksista
– kertoa asumisesta
– hallitsee kieliopin perusrakenteet
– tutustuu opintojakson aikana kulttuuriin ja mielenkiintoisiin matkakohteisiin
– ymmärtää helpohkoja tekstejä

Tavoitetaso on CEFR:n mukainen A1.2.

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Opintojaksolla on 6-7 verkkotapaamista. Opiskelijan tulee osallistua vähintään neljään (4) verkkotapaamiseen, ja verkkotapaamisiin tarvitaan sekä mikrofoni että kamera.

Esitietovaatimukset

Opintojakso on alkeiskurssi eikä siihen edellytetä aiempia kielen opintoja. Opinnot sopivat kaikille uuden kielen oppimisesta kiinnostuneille. Kielen opiskelua on mahdollista jatkaa Averkon tarjonnassa olevalla Espanjan jatkokurssi-opintojaksolla.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Arviointikriteerit

(1) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan lyhyesti espanjaksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa tulkita helppoja espanjankielisiä tekstejä apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti, mutta ei perustellen.

(2) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan lyhyesti espanjaksi, mutta tarvitsee tukenaan apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa). Opiskelija osaa tulkita helppoja espanjankielisiä tekstejä, mutta tarvitsee tukenaan apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa). Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti, mutta ei perustellen.

(3) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan kohtalaisen sujuvasti espanjaksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja espanjankielisiä tekstejä, ja osaa kertoa lyhyesti asiasisällöstä omin sanoin espanjaksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin, mutta tarvitsee perustelun tueksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa), tai keskustelukumppanin apua.

(4) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan sujuvasti espanjaksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja espanjankielisiä tekstejä, ja osaa kertoa asiasisällöstä omin sanoin espanjaksi pääasiassa ilman apuvälineitä. Opiskelija osaa vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin, ja osaa perustella vastauksensa suurimmaksi osaksi ilman keskustelukumppanin tukea, tai apuvälineitä.

(5) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan sujuvasti ja monipuolisesti saksaksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja espanjankielisiä tekstejä, ja osaa kertoa asiasisällöstä omin sanoin espanjaksi ilman apuvälineitä. Opiskelija osaa vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin luontevasti, ja osaa perustella vastauksensa ilman keskustelukumppanin tukea, tai apuvälineitä.

6 opintopistettä vastaa 162 tunnin työskentelyä.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Oppimisalustalla oli selkeä suunnitelma ja opetus oli selkeää ja johdonmukaista. Tehtävät olivat hyviä. Videot tukivat itseopiskelua.

ote opiskelijan antamasta palautteesta

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen ”Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi