Siirry sisältöön

AV00AI94 Espanjan jatkokurssi

Tämä jatkokurssi on suunniteltu opiskelijalle, jolla espanjan kielen alkeet ovat jo hallussa.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 3 op

30,00 €

Haku alkaa: 14.08.2023 klo 08:00

Haku päättyy: 08.09.2023 klo 23:59

Koulutus alkaa: 27.09.2023

Koulutus päättyy: 06.12.2023

Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opintojakso koostuu sanastosta, kieliopista, videotiedostoista, harjoituksista ja espanjankielisten alueiden kulttuuria käsittelevistä osioista. Opinnoilla syvennetään tekstin tuottamista ja asioiden kuvailemistaitoja.

Tavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija pystyy ymmärtämään tavallisten tekstien pääkohdat ja ymmärtää tavallista kieltä, missä käsitellään tuttuja kysymyksiä ja arkisia teemoja. Opiskelija pystyy tuottamaan yksinkertaisia tekstejä tutuista aiheista. Opiskelija pystyy kertomaan ja kuvamaan tapahtumia, omia kokemuksiaan ja toiveitaan.

Taitotaso A2 euroopplaisen kielitaidon viitekehyksessä (CEFR).

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Opintojaksolle osallistuminen vaatii headsetin (kuulokkeet + mikrofoni) ja kameran. Opintojakson verkkotapaamisissa saatetaan edellyttää kameran käyttöä.

Esitietovaatimukset

Opintojakso on jatkokurssi espanjan kielen alkeet omaaville opiskelijoille. Tämä sopii hyvin Averkon tarjonnassa olevan Espanjan alkeiskurssin aiemmin suorittaneille.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

3 opintopistettä vastaa 81 tunnin työskentelyä.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Älä odota seuraavaa mahdollisuutta, tartu siihen mikä on edessäsi nyt.

Paul Arden

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen ”Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi