Siirry sisältöön

Green Care -perusteet

Green Care perusteet –opintojakso antaa valmiudet ymmärtää luonnon vaikuttavuutta Green Care -toiminnan perustana sekä tietoa ja välineitä yksilölliseen luontosuhteen tarkasteluun ja tukemiseen. Opintojaksolla opit erottamaan Green Care –toiminnan muusta luontolähtöisestä toiminnasta.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 5 op

Etäopetus

75,00 €

Aloituspaikat: 20

Haku alkaa: 01.08.2022

Haku päättyy: 18.09.2022 klo 23:59

Koulutus alkaa: 27.09.2022

Koulutus päättyy: 29.11.2022

Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Green Care perusteet –opintojakso antaa valmiudet ymmärtää luonnon vaikuttavuutta Green Care -toiminnan perustana sekä tietoa ja välineitä yksilölliseen luontosuhteen tarkasteluun ja tukemiseen. Opintojaksolla opit erottamaan Green Care –toiminnan muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Lisäksi saat vahvan perustan alaan liittyvistä käsitteistä ja laatutyöstä, sekä tutustut alan toimintakenttään.

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.

Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Koulutuksen aikataulu

ti 27.9.2022 klo 17.00-18.30: Kurssin aloitustapaaminen 
ti 11.10.2022 klo 15.00-16.00: Vapaaehtoinen ohjaustunti
ti 25.10.2022 klo 17.00-20.00: Webinaari 1: Green Caren yhteiskunnallinen vaikuttavuus
ti 15.11.2022 klo 15.00-16.00: Vapaaehtoinen ohjaustunti
ti 29.11.2022 klo 9.00-16.00: Webinaari 2: Luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset ja Ohjaus Green Caressa 

Tapaamiset toteutetaan Zoomissa.

Arviointi

Opinnot arvioidaan asteikolla Hyväksytty / Hylätty

Arviointi perustuu oppimistehtävien dokumentointiin, lähipäivän ja webinaarin työskentelyyn sekä vertaisarviointiin.

5 opintopistettä vastaa 135 tunnin työskentelyä, josta itsenäisen työn osuus on n.125 tuntia.

Suorituksiin kuuluu opintojaksotehtävien tekeminen sekä osallistuminen webinaariin ja lähipäivään ja verkko-opiskelu.

Tehtävät

Materiaali

  1. Luennot ja opintomateriaalit Moodlessa, diasarjat, haastattelutallenteet, luentotallenteet ja muut materiaalit.
  2. Green Care –kirjallisuus ja verkkomateriaalit Luonnonlukutaito Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista, 2013. http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/luonnonlukutaito-luo-liiketoimintaa-vihreasta-hyvinvoinnista

Katso myös: Green Care Finland Ry:n ylläpitämä laatusivusto http://www.gcfinland.fi/laatu/

Valtakunnallisen 20 opintopisteen Green Care -perusopintokokonaisuuden suorittaminen antaa vahvan perustan Green Care -asiantuntijuudelle. Koulutukseen voivat osallistua yrittäjät, työntekijät, kehittäjät, kouluttajat tai harrastajat riippumatta siitä, toimivatko he yksityisellä, julkisella vai järjestösektorilla.


Opinnot soveltuvat monialaisesti täydentämään esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan, liikunta- ja vapaa-ajan-, matkailu- tai luonnonvara-alan osaamista.

Green Care Pro -korkeakouluopinnot koostuvat neljästä opintojaksosta, jotka käsittelevät Green Care -toimintaa eri näkökulmista. Opintokokonaisuuden perustan luo Green Care -perusteet -opintojako, jonka suorittamista suositellaan ennen muita opintokokonaisuuteen kuuluvia opintoja. Asiakkuudet ja toimintaympäristöt, menetelmät ja toimintamuodot sekä palvelun tuottaminen -opintojaksot täydentävät Green Care Pro -koulutusta.

Opintoja järjestää Suomessa neljä ammattikorkeakoulua: Lapin ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu. Opinnot ovat kaikissa kouluissa saman sisältöisiä ja ne toteutetaan samanlaisilla opetusmenetelmillä. Opiskelu tapahtuu verkkopainotteisesti. Jokainen Green Care – opintoja tarjoava korkeakoulu tarjoaa opinnot oman aikataulunsa mukaisesti lukuvuoden aikana. Opiskelijalla on mahdollista yhdistellä opintoja eri korkeakouluista, mikä lisää joustavuutta opintokokonaisuuden suorittamiseksi.

Ilmoittautuminen avautuu 1.8.2022. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella ja vaatii suomi.fi -tunnistautumisen.

Koulutukseen hakeudutaan viimeistään 18.9.2022. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Ilman opiskelupaikkaa jäävät ovat automaattisesti varasijalla koulutuksen alkuun asti. Opiskelijavalinnan tulos ilmoitetaan sähköpostitse ilmoittautumisen päättymistä seuraavana päivänä.

Opintomaksu 75,00 € laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen eikä opintojen keskeyttäminen tai suorittamatta jättäminen oikeuta laskun hyvitykseen.

Koulutuksen sisältö ja aikataulut: Yliopettaja (hoitotyö) Hanna-Mari Pesonen, hanna-mari.pesonen@centria.fi

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko@centria.fi

Huom! Koulu on suljettuna kesälomien ajan. Lähetäthän tiedustelusi sähköpostilla niin vastaamme lomien jälkeen.