Siirry sisältöön

AV00AC66 informaatiolukutaito

Informaatiolukutaidon -opintojaksolla opiskelija oppii ymmärtämään erilaisia tiedonhankinnan peruskäsitteitä.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 2 op

20,00 €

Haku alkaa: 13.03.2023 klo 08:00

Haku päättyy: 07.04.2023 klo 23:59

Koulutus alkaa: 03.05.2023

Koulutus päättyy: 21.06.2023

Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opintojakso sisältää tehtäviä tiedonhankinnasta, aineiston luotettavuudesta ja eettisestä käytöstä, avoimesta datasta, avoimesta julkaisemista, valemediasta ja tekijänoikeuksista.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa, paikantaa, valita ja arvioida koulutus- ja ammattialaansa kuuluvia tiedonlähteitä. Opiskelija osaa tunnistaa oman tiedontarpeensa. Opiskelija osaa suunnitella ja tehdä systemaattisia tiedonhakuja. Opiskelija kykenee arvioimaan tiedon luotettavuutta ja käyttämään tietoa eettisesti oikein opiskellessaan ja myöhemmin työelämässään.

Jaksolla opiskelija oppii tunnistamaan tieteellisen ja populaarin artikkelin. Myös valemedia, open access sekä avoin data tulevat tutuiksi samoin kuin tekijänoikeuden perusteet.

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Opiskelija tutustuu eri jaksoilla oleviin tekstiaineistoihin ja niiden pohjalta reflektoi omaa oppimistaan vastaten tehtävään. Osassa aineistoa on kuuntelutehtäviä ja mukana on myös oppimisvideoita.

Esitietovaatimukset

Opintojakso ei edellytä aiempia opintoja ja soveltuu kaikille asiasta kiinnostuneille.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty (S) – Hylätty (0).

Opiskelijan on suoritettava jokainen tehtävä hyväksytysti. Tehtävä voi olla rakennettu niin, että hyväksyntä/hylkäys tulee automaattisesti tai sitten tutor hyväksyy tehtäväpalautuksen. Hyväksyntä edellyttää myös kaikkien tehtävien tekemistä ja palauttamista.

2 opintopistettä vastaa 54 tunnin työskentelyä.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Centrian opiskelijat käyttävät tietokantoihin kirjautuessaan Centrian tunnuksia. Muiden korkeakoulujen opiskelijat käyttävät tietokantoihin kirjautuessaan omien korkeakoulujensa tunnuksia. Mikäli opiskelijalla ei ole korkeakoulun tunnuksia, voi tietokannat valita Open Access -aineistosta.

Jokaisen opiskelijan pitäisi käydä tämä kurssi opinnäytetyön tekemisen aikana tai ennen sen aloittamista.

ote opiskelijan antamasta palautteesta

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittautuminen kesän opintokierrokselle käynnistyy 13.3.2023.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen ”Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi