Siirry sisältöön

Johdatus robotiikkaan

Tutustumiskurssien kautta pääset kurkistamaan millaista opiskelu Centriassa ja eri koulutusaloilla on. Tutustumiskurssit soveltuvat kaikille, jotka haluavat selvittää ennen koulutusalalle hakeutumista, mitä opinnot sisältävät, millaista opiskelu on ja millaisia uramahdollisuuksia alalta löytyy.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 2 op

Maksuton

Aloituspaikat: Ei rajoitettu

Haku alkaa: 01.08.2023 klo 08:00

Haku päättyy: 30.04.2024 klo 23:59

Koulutus alkaa: 01.09.2023

Koulutus päättyy: 31.05.2024

Opetuskieli: Suomi

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Opintojakson aikana pääset tutustumaan robotiikan mielenkiintoiseen maailmaan. Tutustumiskohteina ovat esimerkiksi erilaiset robottityypit, robottien rakenteet ja teollisuusrobottien ohjelmointiperiaatteet. Kurssin opiskelumateriaali on jaettu seitsemään kokonaisuuteen, joihin liittyy myös tehtäviä. Tutustumiskurssin viimeisenä osuutena on loppukoe.

Suoritettuaan tutustumiskurssin opiskelija osaa muun muassa arvioida robottisovelluksen turvallisuuteen liittyviä seikkoja ja vertailla teollisuusrobottien yleisimpiä rakenteita sekä suhteuttaa millä teollisuuden aloilla ja missä maissa robotteja hyödynnetään eniten. Robotiikkaan liittyviä aihealueita voi Centriassa opiskella mm. konetekniikan koulutuksessa.

Koulutuksen aikataulu

Opintojaksolle voi ilmoittautua nonstop-periaatteella lukuvuoden aikana 30.4. mennessä. Opinnot voi suorittaa omaan tahtiin, jonka jälkeen opettaja tarkistaa tehtävät ja antaa arvosanan. Tehtävät tulee palauttaa 31.5. mennessä.

Opetusmenetelmät ja arviointi

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opintojen suorittamista varten tarvitset tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Opintojakso arvioidaan arvosana-asteikolla 0-5. Opintojen arvioimisen jälkeen voit halutessasi pyytää opintosuoritusotteen. Pyynnöt osoitteella averko@centria.fi. Mainitsethan viestissä nimesi ja mistä opintojaksosta on kyse.

Lukuvuoden opintoihin voi hakeutua 1.8. alkaen nonstop-periaatteella 30.4. saakka.

Hakemuksen täyttäminen vaatii suomi.fi-tunnistautumisen. Mikäli käytössäsi ei ole varmenteita tai verkkopankkitunnuksia, ota yhteyttä averko@centria.fi.

Opintojakso on kaikille maksuton.

averko@centria.fi