Siirry sisältöön

Johdatus liiketalouden alan opintoihin

Tutustumiskurssien kautta pääset kurkistamaan millaista opiskelu Centriassa ja eri koulutusaloilla on. Tutustumiskurssit soveltuvat kaikille, jotka haluavat selvittää ennen koulutusalalle hakeutumista, mitä opinnot sisältävät, millaista opiskelu on ja millaisia uramahdollisuuksia alalta löytyy.

Opintomuoto: Verkko-opinnot, nonstop

Opintojen laajuus: 2 op

Maksuton

Aloituspaikat: Ei rajoitettu

Haku alkaa: 01.08.2023

Haku päättyy: 30.04.2024

Koulutus alkaa: 01.09.2023

Koulutus päättyy: 31.05.2024

Opetuskieli: Suomi

Opintojen sisältö ja tavoitteet

Opintojakso koostuu seuraavista osa-alueista:

Liiketalouden opintojen kokonaisuus Centriassa
Yrityksen toiminnan osa-alueet
Asiakaskokemus ja myynti
Markkinoinnin perusteet
Digitaalinen markkinointi ja sosiaalinen media

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää Centrian liiketalouden alan opintojen rakenteen. Hän osaa myös analysoida yrityksen toiminnan eri osa-alueita, esim. markkinointi, asiakaspalvelu ja johtaminen. Opintojakson aikana opiskelija harjaantuu myös nykyaikaisten markkinointikanavien analysointiin sekä digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median keinojen tunnistamiseen. Opiskelija ymmärtää asiakaskokemuksen merkityksen myynnissä ja osaa soveltaa oppimaansa tietoa.

Koulutuksen aikataulu

Opintojaksolle voi ilmoittautua nonstop-periaatteella lukuvuoden aikana 30.4. mennessä. Opinnot voi suorittaa omaan tahtiin, jonka jälkeen opettaja tarkistaa tehtävät ja antaa arvosanan. Tehtävät tulee palauttaa 31.5. mennessä.

Opetusmenetelmät ja arviointi

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opintojen suorittamista varten tarvitset tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Opintojakso arvioidaan arvosana-asteikolla 0-5. Opintojen arvioimisen jälkeen voit halutessasi pyytää opintosuoritusotteen. Pyynnöt osoitteella averko@centria.fi. Mainitsethan viestissä nimesi ja mistä opintojaksosta on kyse.

Lukuvuoden opintoihin voi hakeutua 1.8. alkaen nonstop-periaatteella 30.4. saakka.

Hakemuksen täyttäminen vaatii suomi.fi-tunnistautumisen. Mikäli käytössäsi ei ole varmenteita tai verkkopankkitunnuksia, ota yhteyttä averko@centria.fi.

Opintojakso on kaikille maksuton.

averko@centria.fi