Siirry sisältöön

Kauppa ja yrittäjyys -opintokokonaisuus (nonstop)

Kauppa ja yrittäjyys on K-kauppiasliiton tarjoama 15 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Kokonaisuus koostuu kolmesta opintojaksosta, joissa keskeinen asia on yrittäjyys. Yrittäjyyttä tarkastellaan kaupan osastotasolla. Koulutus koskee kaikkea K-ryhmän toimialoja.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: Kokonaisuus 15 op, 5 op / opintojakso

Verkko-opinnot

150,00 €, 50,00 € / opintojakso

Opetuskieli: Suomi

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kolmesta opintojaksosta. Opiskelija voi halutessaan ilmoittautua vain yhdelle opintojaksolle tai kaikille kolmelle. Ikä- tai taustakoulutusvaatimuksia ei koulutukseen ole, mutta suosittelemme, että osallistujalla olisi ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon perusopintoja vastaavat tiedot ja taidot. Osaaminen on voinut karttua koulutuksen tai työelämän kautta.

Koulutus toteutetaan verkon välityksellä Moodle-oppimisympäristössä, joten koulutukseen voi osallistua mistä tahansa. Nonstop –periaatteella toteutetut opinnot mahdollistavat aloituksen oman aikataulun mukaan. Yhden opintojakson suositeltu opiskeluaika on 1-2 kuukautta.

Opinnot koostuvat kolmesta kokonaisuudesta:
1. Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot
2. Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen
3. Tunnusluvut ja johtaminen

Osio 1 käsittelee kaupan toimintaympäristöä ja kilpailukeinoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– saa kokonaiskuvan kaupan alasta ja sen merkityksestä Suomessa
– osaa määritellä kaupan kohderyhmät
– ymmärtää kaupan kilpailukeinot
– ymmärtää kauppiasyrittäjän roolin vähittäiskauppaketjussa
– ymmärtää kaupan roolin jakeluketjussa

Osio 2 käsittelee osaston henkilöstön ja myynnin johtamista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– osaa myydä itsensä kauppaan töihin
– ymmärtää kaupan turvallisuuteen ja riskien hallintaan liittyvät asiat
– osaa johtaa kaupan osaston työtiimiä aktiivista myyntiä painottaen
– osaa johtaa osaston myyntiä 

Osio 3 käsittelee kaupan tunnuslukuja ja johtamista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– osaa suunnitella kaupan eri tavara-alojen myynnin ja tuoton
– hallitsee henkilöstön tehokkaan mitoituksen sekä budjetoinnin
– osaa arvioida kaupan tehokkuutta ja tuloksellisuutta
– osaa suunnitella esitystilanteen
– ymmärtää kauppiaan roolin yrittäjänä, työnantajana ja kaupan johtajana

Ilmoittautuminen osoitteessa https://centria.e-lomake.fi/lomakkeet/58/lomake.html. Ilmoittautuminen vaatii suomi.fi-tunnistautumisen.

Opinnot toteutetaan nonstop-periaatteella. Huomioithan, että loma-aikoina ei hakemuksia käsitellä eikä opettaja ole tavoitettavissa. Opintojen jatkaminen onnistuu kuitenkin myös loma-aikoina.

Opinnot voi perua kaksi (2) päivää hakemuksen hyväksymisen jälkeen. Opiskelija saa tiedon hakemuksen hyväksymisestä sähköpostiinsa. Peruutusajan päättymisen jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme koko opintomaksun.

HUOM! Centrian tutkinto-opiskelijat ja polkuopiskelijat ilmoittautuvat Kauppa- ja yrittäjyysopintoihin Pepin kautta.

Jokaisen opintojakson suorittamisesta saa todistuksen. Koko kolmen opintojakson kokonaisuuden suorittanut voi anoa 200 € stipendiä K-kauppiasliitolta.

Kauppa- ja yrittäjyys opinnot, opintojen sisältö ja aikataulut: päätoiminen tuntiopettaja Katja Viiliäinen-Tyni, katja.viiliainen-tyni@centria.fi