Siirry sisältöön

AV00AI42 Kommunicera på svenska

Opintojakso on jaettu eri teemoihin, joiden kautta osallistujat oppivat ruotsin kielen keskeistä sanastoa ja tutustuvat Ruotsin kulttuuriin. Opintojakso soveltuu kaikille aloille, mutta ei sisällä eri alojen sanastoa, vaan yleissanastoa.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 3 op

30,00 €

Haku alkaa: 14.08.2023 klo 08:00

Haku päättyy: 08.09.2023 klo 23:59

Koulutus alkaa: 27.09.2023

Koulutus päättyy: 06.12.2023

Opetuskieli: Ruotsi

Sisältö

Opintojakso on jaettu eri teemoihin, joiden kautta osallistujat oppivat ruotsin kielen keskeistä sanastoa ja tutustuvat Ruotsin kulttuuriin. Opintojakso soveltuu kaikille aloille, mutta ei sisällä eri alojen sanastoa, vaan yleissanastoa. Opiskelija tekee sekä kirjallisia että suullisia tehtäviä ja palauttaa ne säännöllisesti opettajalle.

Opintojakso sisältää sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia, mutta opiskelija saa vain yhden yhteisarvosanan kaikista tehtävistä.

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kirjoitettua ja puhuttua yleiskieltä. Opiskelija osaa laatia ammatillisia kirjallisia viestejä.
Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa ammatillisia tekstejä. Hän ymmärtää yleiskieltä ja osallistuu keskusteluun. Opiskelija selviytyy arkielämän viestintätilanteissa ja ymmärtää ammatillista puhuttua kieltä

Tavoitetaso on CEFR:n mukainen B2.

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

3 opintopistettä vastaa 81 tunnin työskentelyä.

Esitietovaatimukset

Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka haluavat oppia käyttämään ruotsin kieltä suullisesti ja kirjallisesti arki- ja työelämän tilanteissa. Opintojakso ei sovellu ensimmäiseksi ruotsin kielen opintojaksoksi.

Centria-ammattikorkeakoulussa opintojakso hyväksytään vapaasti valittaviin opintoihin. Se ei vastaa virkamiesruotsi-tasoa.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

An investment in education pays the best interest.

Benjamin Franklin

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittautuminen verkko-opinnoille käynnistyy 14.8.2023.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen “Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi