Siirry sisältöön

Lääkehoitoa sosionomeille

Lääkehoitoa sosionomeille -opintojakso koostuu kahdesta kokonaisuudesta: Lääkehoidon turvallisuudesta ja lääkelaskennasta. Opinnoissa keskitytään mm. katkeamattomaan lääkehoidon prosessiin, lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen sekä eri tietokantojen käyttöön.

Koulutus on suunnattu sosionomeille sekä kaikille lääkehoidon osaamista tarvitseville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Opintojen laajuus: 2 OP

Kokkola, Talonpojankadun kampus

30,00 €

Aloituspaikat: 15

Haku alkaa: 28.11.2022 klo 08:00

Haku päättyy: 09.02.2023 klo 23:59

Koulutus alkaa: 22.02.2023

Koulutus päättyy: 29.03.2023

Opetuskieli: Suomi

Koulutuksen sisältö

Lääkehoidon kokonaisuus sisältää seuraavat osa-alueet:
– Lakiperusta: lääkehoitoa valvovat tahot ja peruskäsitteet
– Lääkehoitoprosessi ja vastuualueet
– Lääkkeiden jakaminen, antaminen ja säilyttäminen, lääkehoidon aseptiikka sekä lääkkeiden hävittäminen
– Teknologia lääkehoidossa
– Lääkehoidon tietokannat (Duodecimin -lääketietokanta, Lääkeinteraktiot ja haitat -tietokanta, Hoitotyön farmaca,  75+ tietokanta (Fimea),  Terveysportin käyttö lääkehoidossa.
– Riskilääkkeet, yhteisvaikutukset
– Diabetes ja sen hoito
– Astma ja sen hoito
– Taitopaja: s.c injektion pistämisharjoitukset, Epipen kynän käyttö, aseptinen toiminta, lääkkeiden jakaminen dosettiin ja lääkelaseihin, kaksoistarkistus, lääkkeen antaminen peg- letkuun.

Koulutuksen tavoitteet

Lääkehoidon opinnot suoritettuaan opiskelija
– osaa selittää lääkehoidon lakiperustaa ja valvovat tahot
– tietää lääkehoidon peruskäsitteet ja lääkehoitoprosessin sisällön
– osaa jakaa p.o lääkkeet potilaalle aseptisesti oikein ja antaa lääkkeet potilaalle turvallisesti
– osaa valmistella ja antaa s.c injektion aseptisesti ja turvallisesti
– osaa Epipen-kynän oikeaoppisen käytön
– osaa toteuttaa lääkkeen antamisen peg -letkuun.
– tietää lääkkeiden oikeaoppisen säilytyksen ja hävittämisen periaatteet
– tietää lääkehoidon teknologisista sovelluksista ja niiden hyödyistä
– osaa käyttää lääkehoidon tietokantoja
– tietää perusperiaatteet diabeetikon ja astmapotilaan lääkehoidon toteuttamisesta

Koulutuksen aikataulu

Ke 22.2 kl. 8.15 -11.30 Lääkehoito, luokka 131, Hybrid opetus Talonpojankatu.
Ke 22.2 kl. 12.15 – 14.00 Lääkelaskenta, luokka 091, classroom opetus Talonpojankatu.
Ke 15.3 kl. 8.15 -11.30 Lääkehoito, luokka 131, Hybrid opetus Talonpojankatu.
Ke 15.3 kl. 12.15 – 14.00 Lääkelaskenta, luokka 091, classroom opetus Talonpojankatu.
Ke 22.3 kl. 8.15 -11.30 Lääkehoito, luokka 131, Hybrid opetus Talonpojankatu.
Ke 22.3 kl. 12.15 – 14.00 Lääkelaskenta, luokka 091, classroom opetus Talonpojankatu.
Ke 29.3 kl. 8.15 – 11.30 Lääkehoito (taitopaja s.c injektion antaminen ym.), luokka 091, Classroom opetus, Talonpojankatu.

Lähiopetuspäivät toteutetaan Kokkolassa Talonpojankadun kampuksella.

Opetusmenetelmät ja arviointi

Koulutukseen sisältyy sekä lähi- ja etäopetusta sekä taitopajatyöskentelyä. Opintoihin sisältyy myös itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty -asteikolla.

Haku koulutukseen alkaa 28.11.2022.

Haku koulutukseen oheisella lomakkeella:  https://centria.e-lomake.fi/lomakkeet/73/lomakkeet.html

Hakuaika päättyy 9.2.2023. Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen. Hakemuksen täyttäminen vaatii suomi.fi-tunnistautumisen. Mikäli käytössäsi ei ole varmennetta tai pankkitunnuksia, ota yhteyttä averko@centria.fi.

Hakemuksen peruminen: Hakemuksen voi perua veloituksetta kaksi (2) arkipäivää hakemuksen käsittelyn jälkeen. Hakija saa tiedon hakemuksen käsittelystä sähköpostiinsa. Perumisajan päättymisen jälkeen saapuneista peruutuksista perimme koko opintomaksun. Peruutukset osoitteella averko@centria.fi. Mainitsehan postissa koulutuksen, johon olet hakenut.

Koulutuksen hinta on 30,00 €. Opintomaksu laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen. Peruutusajan jälkeen saapuneista peruutuksista perimme koko opintomaksun. Opintojen keskeyttäminen tai suorittamatta jättäminen ei ole peruste laskun perumiselle tai maksun hyvittämiselle.

Koulutuksen sisältö:
Lääkehoito lehtori Anne Prest, anne.prest@centria.fi, puh. 040 808 5141
Lääkelaskenta lehtori Hanna Peltoniemi, hanna.peltoniemi@centria.fi, puh. 040 681 3204

Hakemus, peruutukset: averko@centria.fi

Huom! Koulu on suljettuna joulutauon aikana. Lähetäthän tiedustelusi sähköpostilla niin vastaamme loman jälkeen.