Siirry sisältöön

Liiketalouden vauhtiväylä Centriaan

Opiskelemalla vauhtiväylällä voit varmistaa paikkasi ammattikorkeakoulussa jo toisen asteen opintojen aikana.

Mitä ovat väyläopinnot?

Väyläopinnot ovat Centria-ammattikorkeakoulun tarjoamia avoimia opintoja, joiden avulla voi jo lukio- tai ammattiopintojen aikana tutustua korkeakouluopintoihin. Väyläopinnot voidaan sisällyttää amk-tutkintoon mikäli opiskelija jatkaa opintojaan Centria-ammattikorkeakoulussa, joten ne myös nopeuttavat opintoja.

Liiketalouden vauhtiväylä

Vauhtiväylät antavat mahdollisuuden edetä joustavasti toiselta asteelta AMK-opintoihin. Vauhtiväylän kautta opiskelija voi hakeutua Centriaan Kokkolan suomenkieliseen liiketalouden koulutukseen tai englanninkielisiin BBA-opintoihin. Vauhtiväyläopinnoilla voi hakea päivätoteutuksiin.

Suoritettuaan toisen asteen tutkinnon sekä vähintään 16 op vauhtiväylän opintoja ammattikorkeakoulussa, opiskelija voi hakea Centrian tutkintokoulutukseen osallistumatta valintakokeeseen. Vauhtiväyläopintoja voi hyödyntää hakuvaiheessa vuoden sisällä toiselta asteelta valmistumisesta.

Ennen hakeutumista vauhtiväyläopintoihin, opiskelijan tulee keskustella opintojen aloittamisesta oman oppilaitoksensa ohjaajan kanssa. Vauhtiväyläopinnot ovat pääasiallisesti täysin verkossa suoritettavia opintoja.

Vauhtiväylän opinnot suorittaneille kiintiöidään vuosittain kymmenen opiskelupaikkaa Kokkolan liiketalouden (suomenkielinen koulutus tai BBA-opinnot) päiväryhmissä. Mikäli hakijoita on enemmän kuin kiintiöityjä paikkoja, hakijat asetetaan hakujärjestykseen vauhtiväylän opintojen keskiarvon perusteella. Haku vauhtiväylän opinnoilla tapahtuu samaan aikaan yhteishaun kanssa.

Kesäopintoihin 2023 voi hakea 13.3.2023 alkaen. Hakuaika päättyy 7.4.2023. ja opinnot alkavat 3.5. Ensimmäiset ohjeet opintojen aloittamiseksi lähetetään n. viikkoa ennen alkamispäivää. Hakeutuminen väyläopintoihin vaatii suomi.fi-tunnistautumisen. Mikäli sinulla ei ole käytettävissäsi mobiilivarmennetta tai pankkitunnuksia, ota yhteyttä averko@centria.fi.

Opinnoista vähintään 10 op tulee koostua liiketalouden aineopinnoista, loput 6 op opiskelija voi koostaa muista opinnoista.

Huom! Lomake aukeaa 13.3.2023 klo 8.00.

Tässä haussa voit ilmoittautua seuraaville opintojaksoille (valinta hakulomakkeella):

Liiketalous

– Asian Market and Business Culture 3 op
– Liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta 5 op
– Project Management 3 op
– Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö 5 op

Muut opinnot

– Asiantuntijaviestintä 3 op
– Brush up your English 3 op
– Repetera Svenska 3 op
– Kielenhuolto ja kirjoittaminen 3 op
– Kommunicera på svenska 3 op
– Tietotekniikan perusteet 3 op
– Working in a Multicultural World 5 op
– Writing Skills 3 op

Tarjonta vaihtelee lukukausittain, joten seuraathan nettisivujamme. Syksyn 2023 tarjonta julkistetaan loppukeväästä.

Opinnot ovat maksuttomia suomalaista toisen asteen tutkintoa suorittaville.

Vauhtiväyläopintojen kautta voi hakeutua tutkintokoulutukseen kolmen vuoden sisällä toisen asteen oppilaitoksesta valmistumisesta. Ennen vauhtiväylän opintojen aloitusta valmistuneille hinta on 10 € / op.

Vauhtiväylän opinnot suorittaneet hakevat tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, joka ajoittuu samaan aikaan yhteishaun kanssa (15.3.2023 klo 8.00 – 30.3.2023 klo 15.00). Vauhtiväylän opinnot lukuvuoden aikana suorittaneille lähetetään linkki erillishakuun ennen haun alkamista. Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että vauhtiväylään kuuluvat opinnot ovat kirjattuna Centrian järjestelmässä ja että opintosuoritusote on liitettynä Opintopolun hakemukseen viimeistään 18.6.

HUOM! Vauhtiväylähaun lisäksi opiskelija voi hakeutua koulutukseen myös kevään yhteishauissa.

Vauhtiväylän opinnot, ilmoittautuminen, peruutukset jne.: averko@centria.fi.