Siirry sisältöön

AV00AG80 Menesty messuilla

Kurssin myötä opiskelija voi kerryttää kokemusta laaja-alaisesti mm. liiketoimintaosaamisesta, projektitoiminnasta, asiakaslähtöisyydestä, innovatiivisuudesta, kansainvälisyydestä, yrityskentässä toimimisesta, talouden suunnittelusta ja seurannasta, viestinnästä ja markkinoinnista.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 5 op

50,00 €

Haku alkaa: 14.08.2023 klo 08:00

Haku päättyy: 08.09.2023 klo 23:45

Koulutus alkaa: 27.09.2023

Koulutus päättyy: 13.12.2023

Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opintojakso sisältää aihepiiriin liittyvän teoria- ja kirjallisuuskatsauksen, jonka lisäksi opiskelija suunnittelee yrityksen messuprojektin (suunnittelu, toteutus, seuranta). Opetus tapahtuu oppimisympäristössä täysin verkkomuotoisena sisältäen mm. luettavaa materiaalia, videoita, harjoituksia ja reflektointia. Jokainen opiskelija voi suorittaa opinnot annetun aikataulun puitteissa itsenäisesti. Ohjausta on saatavilla oppimisympäristön viestimien kautta ja sähköpostilla ohjaajalta.

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee messuihin liittyvän peruskäsitteistön ja messuihin liittyvät keskeiset tietolähteet. Opiskelija tunnistaa messuprojektin kolme tärkeää vaihetta sisältöineen ja osaa tehdä niihin liittyviä suunnitelmia. Opiskelija ymmärtää messujen moninaisuuden ja hyödynnettävyyden osana yrityksen muuta markkinointia.

Kurssin myötä opiskelija voi kerryttää kokemusta laaja-alaisesti mm. liiketoimintaosaamisesta, projektitoiminnasta, asiakaslähtöisyydestä, innovatiivisuudesta, kansainvälisyydestä, yrityskentässä toimimisesta, talouden suunnittelusta ja seurannasta, viestinnästä ja markkinoinnista.

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

5 opintopistettä vastaa 135 tunnin työskentelyä.

Esitietovaatimukset

Opintojakso ei edellytä aiempia opintoja.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty (S) / hylätty (0).

Osaamistavoitteiden saavuttamista mitataan aktiivisuuden ja harjoitustöiden (kurssitehtävät, itsereflektio, vertaisarviot ja palaute) tekemisen kautta. Arvioinnissa huomioidaan myös ryhmätyötaidot, asenne työskentelyyn ja kyky soveltaa opittua tietoa. Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien osatehtävien tekemistä hyväksytysti.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Se joka ei ole koskaan epäonnistunut, ei ole koskaan yrittänyt mitään uutta.

Albert Einstein

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittautuminen verkko-opinnoille käynnistyy 14.8.2023.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen “Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi