Siirry sisältöön

AV00AT37 Nuorisotutkimus ja nuorisokulttuurit

Opiskelija tutustuu nuorisotutkimuksen keskeisiin näkökulmiin. Opiskelija tutustuu nuoruuteen yhteiskunnallisena ilmiönä.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 5 op

50,00 €

Haku alkaa: 14.08.2023 klo 08:00

Haku päättyy: 08.09.2023 klo 23:59

Koulutus alkaa: 27.09.2023

Koulutus päättyy: 13.12.2023

Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija tutustuu

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu nuorisotutkimuksen keskeisiin näkökulmiin. Opiskelija tutustuu nuoruuteen yhteiskunnallisena ilmiönä.

Opiskelijalla on käsitys nuorisokulttuurin merkityksistä ja ajankohtaisista ilmiöistä, mukaan lukien verkkomaailma.

Opiskelija tutustuu nuorisokulttuurin eri suuntauksiin ja lajeihin. Opiskelija tutustuu nuorisokulttuuriin osakulttuurina ja nuoren kasvukontekstina.

Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten vaikutuksia nuorten elämään.

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Opiskelijalta ja verkko-opintojaksolla mukana olevalta ryhmältä odotetaan itsenäistä työskentelyä, tiedon hakua, omaa pohdintaa ja ajatusten vaihtamista toisten opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijan käytössä on verkkokurssin oppimateriaali, linkit sekä chat-muotoinen keskusteluareena. Tehtävät palautetaan tekstitiedostoina, videotallenteina tai chat-kirjoituksina.

Opintokokonaisuuden läpäiseminen edellyttää, että opiskelija tutustuu oppimateriaaliin ja osaa käyttää sitä näkyvästi hyödykseen tehtävissä. Lisäksi opintojaksolla on oheismateriaalina kirjallisuutta, joiden avulla voi halutessaan syventyä aiheisiin vielä tarkemmin.

Esitietovaatimukset

Kohderyhmänä ovat erityisesti kulttuuri-, kasvatus-, psykologia- ja sosiaalialan opiskelijat ja nuorisoalan työntekijät, mutta myös muut aiheesta kiinnostuneet.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opettajan jatkuva arviointi. Kaikki tehtävät vaikuttavat arviointiin. Tehtävät palautetaan tekstitiedostoina, videotallenteina tai chat-kirjoituksina.

Arviointikriteerit:

(1) Opiskelija on käsitellyt tehtävien osa-alueet pääpiirteissään. Käsittely on pinnallista. Pohdintaa on perusteltu vain vähän. Lähdeaineisto on niukkaa tai sitä ei ole hyödynnetty. Perehtyminen ei välity.

(2) Kuten arviointikriteeri 1 ja lisäksi opiskelija on joissakin tehtävissä osoittanut arviointikriteeri 3 asioita.

(3) Opiskelija on käsitellyt tehtävien osa-alueet, mutta melko pinnallisesti. Syvällinen käsittely puuttuu tai on satunnaista. Perusteltu pohdinta toteutuu joiltain osin. Lähdeaineisto on niukkaa tai sitä on hyödynnetty pääosin pinnallisesti. Perehtyminen välittyy osittain.

(4) Kuten arviointikriteeri 3 ja lisäksi opiskelija on joissakin tehtävissä osoittanut arviointikriteeri 5 asioita.

(5) Opiskelija on käsitellyt kattavasti tehtävien osa-alueet ja muodostanut niistä kokonaisuuden. Opiskelija pohtii osa-alueita omakohtaisesti ja käy vuoropuhelua lähdeaineiston kanssa. Lähdeaineisto on kattava ja sitä on hyödynnetty syvällisesti. Mukana on kriittisiä ja perusteltuja mielipiteitä, mahdollisesti myös kehittämisideoita. Perehtyminen välittyy.

5 opintopistettä vastaa 135 tunnin työskentelyä.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

On tärkeää, ettei lopeta kyselemistä. Siihen on syy, miksi sellainen asia kuin uteliaisuus on olemassa.

Albert Einstein

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittautuminen verkko-opinnoille käynnistyy 14.8.2023.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen “Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi