Siirry sisältöön

Ongelmanratkaisukyky

Tutustu tarjontaamme ja suorita ammattikorkeakouluopintoja joustavasti verkossa.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 5 op

50 €

Haku alkaa: 13.03.2023

Haku päättyy: 07.04.2023 klo 23:45

Koulutus alkaa: 03.05.2023

Koulutus päättyy: 23.08.2023

averko@centria.fi

Opetuskieli: Suomi

Sisältö

– Opintojaksossa perehdytään monenlaisiin tapoihin lähestyä ongelmia mekanistisesta, pelkistävästä ongelmanasettelusta aina systeemiseen ajatteluun asti.
– Opiskelija tutustuu erilaisiin argumentointivirheisiin ja oppii tunnistamaan ne. Perehdymme mm. seuraaviin asioihin:

– Ongelmien ratkaisutapoja
– Esimerkiksi neuvottelu- ja sääntöpohjaisten ratkaisujen soveltuvuudesta
– Systeemiajattelu ns. viheliäisten ongelmien ratkaisuissa
– Optimointitekniikka
– Tarpeita on enemmän kuin resursseja, miten saadaan mahdollisimman paljon rajallisilla resursseilla
– Optimoinnin tekniikoista
– Argumentointitekniikka
– Miten vakuuttaa muut oman päättelynsä pitävyydestä
– Miten tunnistaa ratkaisun sijaan harhaan johtavat yleisimmät argumentointivirheet
– Ongelmien ratkaisu politiikassa ja markkinoilla
– Markkinat ja politiikka päätöksentekijöinä, missä parhaimmillaan ja missä ei
– Esimerkkinä ympäristö- ja tulonjakokysymykset
– Aivojen toiminta ongelmanratkaisukoneena
– Totuus on tarua ihmeellisempää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ongelmanratkaisuun liittyviä kysymyksiä sekä yhteiskunnan että yrityksen kannalta. Maailma on loputtoman tuntuisella matkalla kohti lisääntynyttä monimutkaisuutta, jonka haltuun ottamisessa ajattelutaidot ovat tarpeen.

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Opintojakson aineistona toimii tutorin osoittama kirjallisuus ja muu aineisto. Opintojaksossa on mm. lehtikirjoituksiin liittyviä tehtäviä, joita analysoidaan opintojakson aikana opituilla työkaluilla.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja aiheesta.

Arviointi

Arviointiasteikko 0-5.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Materiaali

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö.

Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittautuminen kesän opintokierrokselle käynnistyy maanantaina 13.3.2023.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen ”Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi