Siirry sisältöön

AV00AT38 Päihdetyön peruskurssi

Opintojaksolla käydään läpi kattavasti suomalaisten päihteiden käytön että päihdehuollon historia nykypäivään saakka.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 5 op

50,00 €

Haku alkaa: 14.08.2023 klo 08:00

Haku päättyy: 08.09.2023 klo 23:59

Koulutus alkaa: 27.09.2023

Koulutus päättyy: 13.12.2023

Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi sekä suomalaisten päihteiden käytön että päihdehuollon historia ja tutustutaan siihen liittyvään keskeiseen lainsäädäntöön. Lisäksi opiskelija saa lisätietoa riippuvuuksista ja oppii arvioimaan omia asenteitaan päihteisiin ja päihderiippuvuusongelmiin liittyen. Opintojaksolla käydään läpi kuntoutusprosessin vaiheet ja asiakkaiden ohjaamisesta palvelujärjestelmässä.

Tavoitteet

Opiskelija

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Opintojaksolla oppimateriaali on oppimisympäristössä koko opintojakson ajan ja se on tarkoitus käydä läpi järjestyksessä osiosta 1 alkaen.


Opintojaksolla osa tehtävistä on essee-, osa keskustelutehtäviä pienryhmässä sekä lakitesti. Opintojakson suorittaminen edellyttää essee tehtävien suorittamista hyväksytysti (H3 taso) ja aktiivista osallistumista keskustelualueen tehtäviin annettujen kriteerien mukaan.

Esitietovaatimukset

Opintojakso on tarkoitettu ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille tai työelämässä toimiville, jotka työtehtävissään tarvitsevat päihdetietoutta.

HUOM! Tätä opintojaksoa suositellaan vasta viimeisen vuoden väyläopiskelijoille.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty (S) / hylätty (0).

Jatkuva arviointi. Esseevastauksissa edellytetään kirjallisen työn ohjeiden noudattamista. Lakitestin läpäisyraja on 6/10. Keskustelutehtävissä edellytetään aktiivista osallistumista omassa pienryhmässä.

Opintojaksoon ei kuulu lopputenttiä. Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin (H3 taso).

5 opintopistettä vastaa 135 tunnin työskentelyä.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Elämälle on löydettävä tarkoitus juuri siitä ilmeisestä syystä, ettei sillä ole tarkoitusta.

Henry Miller

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittautuminen verkko-opinnoille käynnistyy 14.8.2023.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen “Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi