Siirry sisältöön

Polkuopinnot- Akkukoulutus

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista.

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Opintojen laajuus: 20 op

Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola

200 €

Aloituspaikat: 1-5

Haku alkaa: 13.06.2022 klo 08:00

Haku päättyy: 07.08.2022 klo 23:59

Koulutus alkaa: 01.09.2022

Opetuskieli: Suomi

Polkuopinnot ovat joustava tapa hakeutua koulutukseen. Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Voit yrittää uudelleen hakemalla polkuopintoihin. Huomasitko vasta hakuajan mentyä, että osaamisen kasvattaminen voisi olla ajankohtaista? Haku polkuopintoihin jatkuu elokuulle asti.

Akkukoulutus toteutetaan muuntokoulutuksena. Suositeltavaa on, että hakijalla aiempi tekniikan alan korkeakoulututkinto, tekniikan alan opistoasteen tutkinto tai muu edellytykset täyttävä tausta koulutukseen. Koulutuksen laajuus on vähintään 60 opintopistettä. Koulutuksen sisältö rakentuu opiskelijan omat taustat ja tavoitteet huomioiden. Aikaisempi koulutus ja työn kautta hankittu osaaminen luovat pohjan opiskelijan henkilökohtaiselle opintosuunnitelmalle.

Polkuopiskelijat opiskelevat tutkintoryhmän mukana. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohella. Opintoihin sisältyy verkko-opetusta, lähiopetusta sekä itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus järjestetään Kokkolassa Talonpojankadun kampuksella. Sähkötekniikan osalta joitakin laboratoriotöitä saatetaan toteuttaa myös Ylivieskassa riippuen opiskelijoiden opintojaksovalinnoista.

Akkutekniikan muuntokoulutuksessa opiskellaan monipuolisesti akkutekniikan alaa. Opintojen aikana pääset syventymään akku- ja sähkökemiaan sekä akkukemikaalien ja akkujen valmistukseen. Myös akkujen kierrätystekniikat sekä energian varastointitekniikat tulevat sinulle opintojen aikana tutuiksi. Pääset perehtymään myös tuulivoimaloiden mahdollisuuksiin sekä sähkömarkkinoiden lainalaisuuksiin opintojesi aikana. Opintojen aikana pääset tekemään konkreettisia harjoituksia laboratoriotiloissamme niin itsenäisesti kuin pienryhmissäkin. Talonpojankadun kampukseltamme Kokkolasta löytyvät kemian koetehdas, Chemplant, sekä akku- ja saostuslaboratoriot. Laboratorioistamme löytyvät modernit työskentelyvälineet, joita pääset hyödyntämään erilaisten harjoituksien ja tehtävien yhteydessä.

Suoritettuaan 20 op akkukoulutuksen opintoja, polkuopiskelija voi hakea tutkinto-oikeutta. Akkukoulutuksesta voi valmistua taustasta ja kiinnostuksesta riippuen joko sähkö- ja automaatiotekniikan tai kemiantekniikan insinööriksi akkuosaamiseen suuntautuen. Tutkintokoulutukseen hakeutuvalla tulee olla aiempi tekniikan alan korkeakoulututkinto, tekniikan alan opistoasteen tutkinto tai muu edellytykset täyttävä tausta akkutekniikan koulutukseen. Polkuopintojen suorittaminen korvaa valintakokeen. Lue lisää opintojen sisällöstä sekä tutkintokoulutuksen hakukelpoisuusvaatimuksista täältä.

Opiskelu käynnistyy syksyllä 2022 aloittavaan tutkintoryhmään integroituna. Lukuvuosi 2022-2023 alkaa 1.9.2022. Opinnot alkavat opiskelun käytännön asioihin, opettajiin ja opiskelutovereihin tutustumalla.

Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 20 opintopistettä, hän voi hakea avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen AMK:n opintoihin.

Haku aukeaa maanantaina 13.6.2022 klo 8.00 ja päättyy 7.8.2022.

Polkuopiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Lomake vaatii suomi.fi-tunnistautumisen. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään viikolla 33.

Koulutukseen voidaan valita 1-5 polkuopiskelijaa sen mukaan miten suureksi tutkintoryhmä muodostuu. Mikäli koulutusalalla niin päätetään, voidaan mukaan ottaa enemmänkin polkuopiskelijoita.

Huom! Mikäli hakemus on tarpeen saada peruttua kesän aikana, lähetä siitä tieto osoitteella averko(a)centria.fi.

Opiskelijavalinnan tulosten ilmoittamisen yhteydessä saat myös ohjeen opintojen peruuttamisesta. Mikäli opintojen aloitusta ei peruta ohjeen mukaan, hakija kirjataan Centrian avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi. Opiskelijaksi kirjaaminen tarkoittaa myös opintomaksun laskuttamista. Opiskelija on velvollinen suorittamaan maksun, mikäli hän ei ole perunut opiskelupaikkaansa peruutusehtojen mukaisesti. Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksu perustuu ilmoittautumiseen, joten opintojen keskeyttäminen tai suorittamatta jättäminen ei ole peruste laskun peruuttamiselle tai hyvittämiselle.

Polkuopintojen hinta on 200 € ja se laskutetaan yhdessä erässä opintojen alkamisen jälkeen.

Lisätietoja akkukoulutuksesta saat ottamalla yhteyttä sähköpostitse:

Koulutuksen vastuuhenkilö: Lehtori Mikko Kuusisto, mikko.kuusisto(a)centria.fi

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot, hakuajat, opintojen peruutus: averko(a)centria.fi  

Huomioithan, että kesälomien aikana koulu on suljettu. Lähetäthän tiedustelusi sähköpostilla. Tiedusteluihin vastataan kesälomien jälkeen