Siirry sisältöön

Polkuopinnot- kirkon nuorisotyö, yhteisöpedagogi

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista.

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Opintojen laajuus: 45 op

Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska

200 €

Aloituspaikat: 1-5

Haku alkaa: 23.05.2022

Haku päättyy: 07.08.2022

Opetuskieli: Suomi

Polkuopinnot ovat joustava tapa hakeutua koulutukseen. Jäitkö vaille opiskelupaikkaa yhteishaussa? Voit yrittää uudelleen hakemalla polkuopintoihin. Etkö ole ihan varma alavalinnasta? Et menetä mitään, jos kokeilet opiskelua polkuopiskelijana. Avoimen AMK:n opinnot eivät vaikuta esim. yhteishaun ensikertalaisuuteen. Huomasitko vasta yhteishaun mentyä, että osaamisen kasvattaminen voisi olla ajankohtaista? Haku polkuopintoihin jatkuu elokuulle asti ja monella koulutusalalla opintojen aloittaminen myös lukuvuoden aikana on mahdollista.

Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiskelija jatkaa Centrian tutkinto-opiskelijana. Opintopolut käynnistyvät pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa.

Yhteisöpedagogikoulutuksen polkuopinnot voi aloittaa vain monimuototutkintoryhmän aloittaessa opinnot eli syksyllä, kesken lukuvuoden ei opintoja voi aloittaa. Opiskelu tapahtuu monimuotoryhmän mukana, pääasiassa verkon välityksellä.

Eri monimuotototeutuksissa iso osa opinnoista toteutetaan verkon välityksellä. Monimuoto-opetus mahdollistaa opiskelun työn ohella. Koulutuksesta riippuen opinto-ohjelmaan saattaa kuulua myös lähipäiviä. Lähiopetus toteutetaan yleensä iltaisin tai viikonloppuisin, mutta poikkeuksiakin on. Yhteisöpedagogi-koulutuksessa lähipäiviä ovat maanantai ja tiistai viisi kertaa lukuvuodessa, ja opetus tapahtuu päiväaikaan, joten opiskelijalla tulee olla mahdollisuus olla poissa töistä lähiopetuspäivinä.

Sinulla on siis mahdollisuus käyttää työympäristöäsi oppimisympäristönä ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan omia työtehtäviäsi ja niiden kehittämistä osana opintojasi. Oman alan työkokemus on suureksi eduksi, sillä voit osoittaa osaamistasi myös näytöillä.

Opinnot etenevät itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen hyödyntäen vertaisoppimista ja verkostoissa työskentelyä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.

Opiskelu käynnistyy syksyllä 2022 aloittavan monimuotoryhmän mukana. Lukuvuosi 2022-2023 alkaa orientointipäivällä 5.9.2022 Ylivieskassa. Ensimmäinen lähijakso on 5.-6.9.2022. Lisätietoa lukuvuoden 2022-2023 lähijaksoista löytyy täältä.

Polkuopiskelijat on myös velvoitettu osallistumaan orientointipäiviin. Päivien aikana tutustutaan Centriaan, opiskelutovereihin sekä opettajiin. Päivien aikana käydään läpi myös opiskeluun liittyviä tärkeitä käytännön asioita, kuten esim. Centriassa käytössä olevat tietojärjestelmät.

Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta orientointipäiviin, hänen tulee olla itse yhteydessä opintotoimistoon (opintotoimisto(a)centria.fi), jotta hänelle voidaan lähettää ohjeet opintojen aloitukseen.

Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 45 opintopistettä, hän voi hakea avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa. Tutustu tarkemmin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen AMK:n opintoihin.

Haku aukeaa maanantaina 23.5.2022 klo 8.00 ja päättyy 7.8.2022.

Polkuopiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Lomake vaatii suomi.fi-tunnistautumisen. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään viikolla 33.

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin keskeisenä ovat eettiset ja potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä arvioidaan, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta tai potilas- tai asiakasturvallisuuttakoskevia vaatimuksia (Ammattikorkeakoululaki 33§).

Hakuajan päätyttyä hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksista sähköpostitse.

Huom! Mikäli hakemus on tarpeen saada peruttua kesän aikana, lähetä siitä tieto osoitteella averko(a)centria.fi.

Opiskelijavalinnan tulosten ilmoittamisen yhteydessä saat myös ohjeen opintojen peruuttamisesta. Mikäli opintojen aloitusta ei peruta ohjeen mukaan, hakija kirjataan Centrian avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi. Opiskelijaksi kirjaaminen tarkoittaa myös opintomaksun laskuttamista. Opiskelija on velvollinen suorittamaan maksun, mikäli hän ei ole perunut opiskelupaikkaansa peruutusehtojen mukaisesti.

Polkuopintojen hinta on 200 € ja se laskutetaan yhdessä erässä opintojen alkamisen jälkeen.

Lisätietoja kirkon nuorisotyön opinnoista saat ottamalla yhteyttä sähköpostitse:

Koulutusalapäällikkö, yliopettaja: Vesa Nuorva, vesa.nuorva(a)centria.fi

Opinto-ohjaaja: Maria Känsäkoski, maria.kansakoski(a)centria.fi

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot, hakuajat, opintojen peruutus: averko(a)centria.fi  

Huomioithan, että kesälomien aikana koulu on suljettu. Lähetäthän tiedustelusi sähköpostilla. Tiedusteluihin vastataan kesälomien jälkeen

Lisätietoa opinnoista

Yhteisöpedagogi (AMK), Kirkon nuorisotyö

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 16.03.2022 – 30.03.2022
Yhteisöpedagogi, kirkon nuorisotyö