Siirry sisältöön

Polkuopinnot- sähkö- ja automaatiotekniikka

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista.

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Opintojen laajuus: 45 op

Kampukset: Vierimaantie 7, Ylivieska

200 €

Aloituspaikat: 1-5

Haku alkaa: 04.11.2022

Haku päättyy: 11.12.2022

Opetuskieli: Suomi

Polkuopinnot ovat joustava tapa hakeutua koulutukseen. Jäitkö vaille opiskelupaikkaa yhteishaussa? Voit yrittää uudelleen hakemalla polkuopintoihin. Etkö ole ihan varma alavalinnasta? Et menetä mitään, jos kokeilet opiskelua polkuopiskelijana. Avoimen AMK:n opinnot eivät vaikuta esim. yhteishaun ensikertalaisuuteen. Huomasitko vasta yhteishaun mentyä, että osaamisen kasvattaminen voisi olla ajankohtaista? Haku polkuopintoihin jatkuu elokuulle asti ja monella koulutusalalla opintojen aloittaminen myös lukuvuoden aikana on mahdollista.

Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiskelija jatkaa Centrian tutkinto-opiskelijana. Opintopolut käynnistyvät pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Vapaita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden (Huom! Sosiaali- ja terveysalan polkuopinnot voi aloittaa ainoastaan tutkintoryhmän aloittaessa opinnot).

Opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmien mukana. Päivätoteutusten opetus järjestetään arkipäivisin.

Monimuotototeutuksissa iso osa opinnoista toteutetaan verkon välityksellä. Koulutuksesta riippuen opinto-ohjelmaan saattaa kuulua myös lähipäiviä. Lähiopetus toteutetaan pääasiassa arkipäivisin. Monimuoto-opetus mahdollistaa opiskelun työn ohella. Sinulla on siis mahdollisuus käyttää työympäristöäsi oppimisympäristönä ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan omia työtehtäviäsi ja niiden kehittämistä osana opintojasi. Oman alan työkokemus on suureksi eduksi, sillä voit osoittaa osaamistasi myös näytöillä.

Opinnot etenevät itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen hyödyntäen vertaisoppimista ja verkostoissa työskentelyä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.

Opiskelu käynnistyy tammikuussa 2023 aloittavaan tutkintoryhmään integroituna. Opinnot alkavat orientointipäivillä tammikuun alussa. Aikataulu tarkentuu syksyn aikana. Myös polkuopiskelijat on velvoitettu osallistumaan orientointipäiviin. Päivien aikana tutustutaan Centriaan, opiskelutovereihin sekä opettajiin. Päivien aikana käydään läpi myös opiskeluun liittyviä tärkeitä käytännön asioita, kuten esim. Centriassa käytössä olevat tietojärjestelmät.

Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 45 opintopistettä, hän voi hakea avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa. Tutustu tarkemmin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen AMK:n opintoihin.

Haku aukeaa perjantaina 4.11.2022 klo 8.00 ja päättyy 11.12.2022.

Polkuopiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Lomake vaatii suomi.fi-tunnistautumisen. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään viikolla 50.

Koulutukseen voidaan valita 1-5 polkuopiskelijaa sen mukaan miten suureksi tutkintoryhmä muodostuu. Mikäli koulutusalalla niin päätetään, voidaan mukaan ottaa enemmänkin polkuopiskelijoita.

Hakuajan päätyttyä hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksista sähköpostitse.

Hakuaikana hakemuksen voi perua lähettämällä siitä tiedon osoitteella averko@centria.fi. Mainitsethan postissa koulutuksen, johon olet hakenut.

Opiskelijavalinnan tulosten ilmoittamisen yhteydessä saat myös ohjeen opintojen peruuttamisesta. Mikäli opintojen aloitusta ei peruta ohjeen mukaan, hakija kirjataan Centrian avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi. Opiskelijaksi kirjaaminen tarkoittaa myös opintomaksun laskuttamista. Opiskelija on velvollinen suorittamaan maksun, mikäli hän ei ole perunut opiskelupaikkaansa peruutusehtojen mukaisesti.

Polkuopintojen hinta on 200 € ja se laskutetaan yhdessä erässä opintojen alkamisen jälkeen.

Lisätietoja sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoista saat ottamalla yhteyttä sähköpostitse:

Koulutusalapäällikkö (sähkötekniikka), Hannu Leppälä, hannu.leppala(a)centria.fi

Centrian opinto-ohjaajat: opo(a)centria.fi

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot, hakuajat, opintojen peruutus: averko(a)centria.fi  

Huomioithan, että joulutauon aikana koulu on suljettu. Lähetäthän tiedustelusi sähköpostilla. Tiedusteluihin vastataan 2.1. lähtien.

Lisätietoa opinnoista

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 15.03.2023 – 30.03.2023
Tekniikka