Siirry sisältöön

Polkuopinnot- tieto- ja viestintätekniikka

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista.

Opintomuoto: Monimuotototeutus / päivätoteutus

Opintojen laajuus: 45 op

Kampukset: Talonpojankatu 2, Kokkola / Vierimaantie 7, Ylivieska

200 €

Aloituspaikat: 1-5

Haku alkaa: 23.05.2022

Haku päättyy: 07.08.2022

Opetuskieli: Suomi

Polkuopinnot ovat joustava tapa hakeutua koulutukseen. Jäitkö vaille opiskelupaikkaa yhteishaussa? Voit yrittää uudelleen hakemalla polkuopintoihin. Etkö ole ihan varma alavalinnasta? Et menetä mitään, jos kokeilet opiskelua polkuopiskelijana. Avoimen AMK:n opinnot eivät vaikuta esim. yhteishaun ensikertalaisuuteen. Huomasitko vasta yhteishaun mentyä, että osaamisen kasvattaminen voisi olla ajankohtaista? Haku polkuopintoihin jatkuu elokuulle asti ja monella koulutusalalla opintojen aloittaminen myös lukuvuoden aikana on mahdollista.

Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiskelija jatkaa Centrian tutkinto-opiskelijana. Opintopolut käynnistyvät pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Vapaita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden (Huom! Sosiaali- ja terveysalan polkuopinnot voi aloittaa ainoastaan tutkintoryhmän aloittaessa opinnot).

Opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmien mukana. Päivätoteutusten opetus järjestetään arkipäivisin.

Monimuotototeutuksissa iso osa opinnoista toteutetaan verkon välityksellä. Koulutuksesta riippuen opinto-ohjelmaan saattaa kuulua myös lähipäiviä. Lähiopetus toteutetaan yleensä iltaisin tai viikonloppuisin. Monimuoto-opetus mahdollistaa opiskelun työn ohella. Sinulla on siis mahdollisuus käyttää työympäristöäsi oppimisympäristönä ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan omia työtehtäviäsi ja niiden kehittämistä osana opintojasi. Oman alan työkokemus on suureksi eduksi, sillä voit osoittaa osaamistasi myös näytöillä.

Opinnot etenevät itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen hyödyntäen vertaisoppimista ja verkostoissa työskentelyä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.

Opiskelu käynnistyy syksyllä 2022 aloittavaan tutkintoryhmään integroituna. Lukuvuosi 2022-2023 alkaa orientointipäivillä, jotka sijoittuvat ajalle 24.8.2022 (monimuotototeutus) ja 22-24.8.2022 (päivätoteutus). Myös polkuopiskelijat on velvoitettu osallistumaan orientointipäiviin. Päivien aikana tutustutaan Centriaan, opiskelutovereihin sekä opettajiin. Päivien aikana käydään läpi myös opiskeluun liittyviä tärkeitä käytännön asioita, kuten esim. Centriassa käytössä olevat tietojärjestelmät.

Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta orientointipäiviin, hänen tulee olla itse yhteydessä opintotoimistoon (opintotoimisto(a)centria.fi), jotta hänelle voidaan lähettää ohjeet opintojen aloitukseen.

Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 45 opintopistettä, hän voi hakea avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa. Tutustu tarkemmin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen AMK:n opintoihin.

Haku aukeaa maanantaina 23.5.2022 klo 8.00 ja päättyy 7.8.2022.

Polkuopiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Lomake vaatii suomi.fi-tunnistautumisen. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään viikolla 33.

Koulutukseen voidaan valita 1-5 polkuopiskelijaa sen mukaan miten suureksi tutkintoryhmä muodostuu. Mikäli koulutusalalla niin päätetään, voidaan mukaan ottaa enemmänkin polkuopiskelijoita.

Hakuajan päätyttyä hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksista sähköpostitse.

Huom! Mikäli hakemus on tarpeen saada peruttua kesän aikana, lähetä siitä tieto osoitteella averko(a)centria.fi.

Opiskelijavalinnan tulosten ilmoittamisen yhteydessä saat myös ohjeen opintojen peruuttamisesta. Mikäli opintojen aloitusta ei peruta ohjeen mukaan, hakija kirjataan Centrian avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi. Opiskelijaksi kirjaaminen tarkoittaa myös opintomaksun laskuttamista. Opiskelija on velvollinen suorittamaan maksun, mikäli hän ei ole perunut opiskelupaikkaansa peruutusehtojen mukaisesti.

Polkuopintojen hinta on 200 € ja se laskutetaan yhdessä erässä opintojen alkamisen jälkeen.

Lisätietoja tieto- ja viestintätekniikan opinnoista saat tarvittaessa ottamalla yhteyttä suoraan sähköpostitse:

Koulutusalapäällikkö (tieto- ja viestintätekniikka), Jari Isohanni, jari.isohanni(a)centria.fi

Centrian opinto-ohjaajat: opo(a)centria.fi

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot, hakuajat, opintojen peruutus: averko(a)centria.fi  

Huomioithan, että kesälomien aikana koulu on suljettu. Lähetäthän tiedustelusi sähköpostilla. Tiedusteluihin vastataan kesälomien jälkeen

Lisätietoa opinnoista

Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 16.03.2022 – 30.03.2022
Tekniikka