Siirry sisältöön

Polkuopinnot (ylempi amk-taso) – liiketoimintaosaaminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Polkuopinnot ovat joustava tapa hakeutua koulutukseen. Jäitkö vaille opiskelupaikkaa yhteishaussa? Polkuopinnot ovat vaihtoehtoinen väylä tutkintoon hakeutumiselle. Huomasitko vasta yhteishaun jälkeen, että osaamisen kasvattaminen voisi olla ajankohtaista? Haku polkuopintoihin jatkuu elokuulle asti.

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Opintojen laajuus: 15 op

Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola

150 €

Aloituspaikat: 1-5

Haku alkaa: 23.05.2022

Haku päättyy: 07.08.2022

Opetuskieli: Suomi

Suunnitteletko jatkavasi opintoja ylempään AMK-tutkintoon AMK-tutkinnon jälkeen? Avoin AMK tarjoaa joustavan mahdollisuuden opintojen aloitukseen.  Polkuopinnot ovat opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ylempi AMK -tutkintoon kuuluvista opintojaksoista. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, mikäli opiske­lija jatkaa Centrian tutkinto-opiskelijana. Ylempi AMK -opintopolut käynnistyvät pääasiassa syyskuussa. Va­paita paikkoja voi tiedustella myös kesken lukukauden. Polkuopiskelija voi aloittaa opintonsa myös kevätlukukauden alussa, mikäli tutkintoryhmän resurssit ja opintojen rakenne sen sallivat.

Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmien mukana. Ylempien AMK -tutkintojen koulutukset toteutetaan pääsääntöisesti monimuoto-opetuksena, jolloin suurin osa opetuksesta voidaan toteuttaa verkon välityksellä. Koulutukset on rakennettu niin, että ne mahdollistavat opiskelun työn ohessa.

Pääsyvaatimuksena ylemmän AMK -koulutuksen opintojen aloittamiseen polkuopiskelijana on AMK-tutkinto. Perustutkinnon on pääsääntöisesti oltava samalta koulutusalalta kuin mihin opiskelija on hakeutumassa suorittamaan ylempiä opintoja. Tutkintokoulutuksessa vaadittavan kahden vuoden työkokemuksen ei tarvitse olla täyttynyt, mutta opiskelija ei voi kuitenkaan hakea tutkinto-oikeutta ennen työkokemusvaatimuksen täyttymistä.

Polkuopiskelija aloittaa opintonsa syksyllä 2022 aloittavan tutkintoryhmän kanssa. Lukuvuosi 2022-2023 alkaa orientointipäivälläa 8.9.2022. Myös polkuopiskelijat on velvoitettu osallistumaan orientointiin. Päivän aikana tutustutaan Centriaan ja omaan ryhmään. Orientoinnissa käydään läpi myös opiskeluun liittyviä tärkeitä käytännön asioita, kuten esim. Centriassa käytössä olevat tietojärjestelmät.

Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta orientointipäiviin, hänen tulee olla itse yhteydessä opintotoimistoon (opintotoimisto(a)centria.fi), jotta hänelle voidaan lähettää ohjeet opintojen aloitukseen.

Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 15/10 opintopistettä, hän voi hakea avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa. HUOM! Tutkinto-opiskelijaksi ei voi hakea ennen kuin kahden vuoden työkokemusvaatimus on täyttynyt. Tutkinto-opiskelijaksi hyväksymisen edellytyksenä on polkuopintojen suorittaminen vähintään keskiarvolla 3,0.

Tutustu tarkemmin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin. Lisätietoa opiskelusta liiketalouden (ylempi AMK) -koulutuksessa löytyy täältä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen AMK:n opintoihin.

Ylempi AMK -polkuopintoihin hakeutuvalla tulee olla suoritettuna alan AMK-tutkinto.

Polkuopiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Lomake vaatii suomi.fi-tunnistautumisen. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään viikolla 33.

Koulutukseen voidaan valita 1-5 polkuopiskelijaa sen mukaan miten suureksi tutkintoryhmä muodostuu. Mikäli koulutusalalla niin päätetään, voidaan mukaan ottaa enemmänkin polkuopiskelijoita. Hakuajan päätyttyä hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksista sähköpostitse.

Huom! Mikäli hakemus on tarpeen saada peruttua kesän aikana, lähetä siitä tieto osoitteella averko(a)centria.fi.

Opiskelijavalinnan tulosten ilmoittamisen yhteydessä lähetetään myös ohje opintojen perumiseksi. Mikäli opintojen aloitusta ei peruta ohjeen mukaan, hakija kirjataan Centrian avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi. Opinnot laskutetaan rekisteröinnin perusteella.

Polkuopintojen hinta on 150 € ja se laskutetaan yhdessä erässä opintojen alkamisen jälkeen.

Avoimen AMK:n opintomaksu on rekisteröintimaksu, joka perustuu ilmoittautumiseen. Opintojen keskeyttäminen tai suorittamatta jättäminen ei oikeuta laskujen perumiseen tai hyvitykseen.

Lisätietoja liiketalouden ylemmän AMK:n tason opinnoista voit tiedustella sähköpostitse:

Yliopettaja, koulutusalapäällikkö MasterSchool (liiketalous), Marko Ovaskainen, marko.ovaskainen(a)centria.fi

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot, hakuajat, opintojen peruutus: averko(a)centria.fi  

Huomioithan, että kesälomien aikana koulu on suljettu. Lähetäthän tiedustelusi sähköpostilla. Tiedusteluihin vastataan kesälomien jälkeen

Lisätietoa opinnoista

Liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 16.03.2022 – 30.03.2022
Liiketalous