Siirry sisältöön

Relaxationshandledare 16.3.-26.5.2023

Relaxationshandledare /Relaxation trainer -utbildningen utgör basen för mental träning. Här lär man sig och övar sig på många olika avslappningsmetoder och kombinationer av dem. Man får en bred uppsättning tekniker att använda i grupper, med individer och också med sig själv. Dessa färdigheter lämpar sig för så gott som alla arbetsplatser, skolor och daghem, då de stöder både allmänt välmående och goda arbets- eller studieresultat.

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Cambus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad

975 € (+alv 24 %)

Haku alkaa: 25.10.2022

Haku päättyy: 03.03.2023

Koulutus alkaa: 16.03.2023

Koulutus päättyy: 26.05.2023

Opetuskieli: Ruotsi

Beskrivning av utbildningen

Relaxationshandledare /Relaxation Trainers diplom ger professionellt kunnande i hantering av

Utbildningen inbegriper 80 timmar närundervisning samt praktiska övningar och studier av facklitteratur på sidan om. Kursboken är MENTAL TRÄNING – Framtidens arbetsredskap, författare Rita Ahvenniemi.

Tidtabell och program

 – to 16.3. kl.9.00-16.00, Avslappning på allmän bas 
– fre 17.3. kl. 9.00-16.00, Autogen avspänning; Inlärning 
– fre 31.3. kl. 9.00-16.00, Fördjupningsmetoder; Stresskontroll 
– lö 1.4. kl. 9.00-16.00, Aktiv progressiv avspänning; God sömn Obs! Zoom!
 – fre 21.4. kl. 9.00-16.00, Hantering av smärttillstånd
 – lö 22.4. kl. 9.00-16.00, Avslappningsmetoder för barn; Självkänsla Obs! Zoom!
 – fre 12.5. kl. 9.00-16.00, Andning och röstanvändning; Produktutveckling
 – lö 13.5. kl. 9.00-16.00, Användning av musik; Metaforer Obs! Zoom!
 – to 25.5. kl. 9.00-16.00, Egna ljudband och ställningstagande till dem; Tent
 – fre 26.5. kl. 9.00-16.00, Helhetsbild, sammandrag; Diplomutdelning

Kursen innefattar också 50 h. självständig praktik, framställning av eget relaxationsljudband, ett kort referat (ca 10 min.) av två valbara böcker samt framställande av kort infopaket om den egna relaxationsprodukten. Dessutom ett ”tenttillfälle” i form av gruppdiskussion där böckerna fås ha framme.

Utbildning ordnas som en sk. hybridmodell, som innefattar både närvaro- och distansutbildning via Zoom.

Hans Seyle: Stress utan oro
Emile Coué: Hur jag blir frisk med hjälp av suggestion.
En bok om självkänsla.
En bok om positivt tänkande.

Pris

975 € /person (+moms 24%), som kan betalas i flera (max 5) rater. Priset inkluderar boken MENTAL TRÄNING – Framtidens arbetsredskap, författare Rita Ahvenniemi.

Plats

Cambus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad
Utbildningen anordnas i främsta hand som närvaroutbildning. Vid skärpt coronaläge anordnas utbildningen som distansutbildning.

Utbildare

RiittaFia Korpela, Företagare (www.viasensus.fi), Ekonomie Kandidat, Relaxationshandledare, Sertifierad Mentaltränare, Mental Manager, NLP Trainer, Arbetshandledare, Arbetsplatsmedlare.

Arbetat de senaste 12 åren innan övergång till företagare som företagsutvecklare, företagsrådgivare (speciellt företagets ägar- och generationsväxling), mentoring samt med arbetsuppgifter gällande regionens välmående och utveckling på ett regionalt utvecklingsbolag. Specialkunnande psykodynamiska processer och familjedynamik som härrör sig till ägarskiften och generationsväxlingar samt mentoring, implementering av organiserad mentoring i organisationer. Kris- och konflikthantering samt arbetsplatsmedling. Bra kännedom gällande förändringsdynamik och –ledning.

Övergått till företagande 1.2.2013. Verkat inom privatsektorn i över 10 år samt inom den offentliga sektorn i över 10 år. Således en bra kännedom om den offentliga och den privata sektorn. Intresserad av människan, utveckling, kommunikation, dialoger, växelverkan, de mentala processerna i människans beteende, stresshantering mm. Är nyfiken på livet och vad det har att erbjuda och säger sällan nej till en utmaning.

Referensser www.viasensus.fi

Regler för annullering

Anmällninngar kan annuleras endast under anmälningstiden. Därefter kommande annulleringar debiteras med 50% av kursavgiften. Icke annullerade anmälningar debiteras med kursavgiften i sin helhet. I händelse av förhinder kan utbildningsplatsen överföras till en annan person som arbetar i samma organisation.

Information

Utbildare RiittaFia Korpela, 045 122 2654, riitta.korpela@viasensus.fi
Utbildningssekreterare Riikka Store, 044 725 0402, riikka.store@centria.fi

Anmälan

Registreringen stängd