Siirry sisältöön

AV00AT40 Saksan alkeiskurssi

Tämä saksan kielen alkeista aloittava opintojakso antaa opiskelijalle hyvän startin omaehtoiseen kielen opiskeluun.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 6 op

60,00 €

Haku alkaa: 14.08.2023 klo 08:00

Haku päättyy: 08.09.2023 klo 23:59

Koulutus alkaa: 27.09.2023

Koulutus päättyy: 13.12.2023

Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opintojakso koostuu saksan kielen perusteista; matkustaminen, numerot, ajan ilmaisut, maantuntemus sekä itsestä ja harrastuksistaan kertominen.

Tavoitteet

Saksan alkeiskurssin suoritettuaan opiskelija

Tavoitetaso on CEFR:n mukainen A1.2.

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Opintojaksolla käytetään monipuolisia oppimista tukevia suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Osa opintojakson tehtävistä ovat itsekorjautuvia tehtäviä, joista opettaja ei erikseen anna palautetta. Opintojaksolla on myös laajempia, sekä suullisia että kirjallisia, oppimistehtäviä, joista opettaja antaa opiskelijalle arvioinnin lisäksi kirjallisen palautteen.

Opiskelija tarvitsee web-kameran sekä headsetin opintojakson suullisia tuotoksia varten.

Esitietovaatimukset

Opintojakso on alkeiskurssi eikä siihen edellytetä aiempia kielen opintoja. Opinnot sopivat kaikille uuden kielen oppimisesta kiinnostuneille.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suullisia ja kirjallisia opettajan arvioimia tehtäviä
Itsekorjautuvia tehtäviä

Arviointikriteerit

(1) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan lyhyesti saksaksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa tulkita helppoja saksankielisiä tekstejä apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti, mutta ei perustellen.

(2) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan lyhyesti saksaksi, mutta tarvitsee tukenaan apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa). Opiskelija osaa tulkita helppoja saksankielisiä tekstejä, mutta tarvitsee tukenaan apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa). Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti, mutta ei perustellen.

(3) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan kohtalaisen sujuvasti saksaksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja saksankielisiä tekstejä, ja osaa kertoa lyhyesti asiasisällöstä omin sanoin saksaksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin, mutta tarvitsee perustelun tueksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa), tai keskustelukumppanin apua.

(4) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan sujuvasti saksaksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja saksankielisiä tekstejä, ja osaa kertoa asiasisällöstä omin sanoin saksaksi pääasiassa ilman apuvälineitä. Opiskelija osaa vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin, ja osaa perustella vastauksensa suurimmaksi osaksi ilman keskustelukumppanin tukea, tai apuvälineitä.

(5) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan sujuvasti ja monipuolisesti saksaksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja saksankielisiä tekstejä, ja osaa kertoa asiasisällöstä omin sanoin saksaksi ilman apuvälineitä. Opiskelija osaa vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin luontevasti, ja osaa perustella vastauksensa ilman keskustelukumppanin tukea, tai apuvälineitä.

6 opintopistettä vastaa 162 tunnin työskentelyä.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Tehtävät olivat selkeitä kokonaisuuksia ja niissä oli yleensä selkeät ohjeet. Pidin siitä, että ei ollut ryhmätöitä, näin kurssin sai oikeasti suorittaa omien aikataulujen puitteissa.

ote opiskelijan antamasta palautteesta

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittautuminen verkko-opinnoille käynnistyy 14.8.2023.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen “Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi