Siirry sisältöön

AV00AT42 Sisällön tuottaminen tietoverkkoon

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja osaa hyödyntää verkossa toimivia julkaisualustoja ja palveluita sivuston julkaisemiseen.

Opintomuoto: Verkko-opinnot, nonstop

Opintojen laajuus: 5 op

50,00 €

Haku alkaa: 14.08.2023

Haku päättyy: 30.04.2024 klo 23:59

Koulutus alkaa: 01.09.2023

Koulutus päättyy: 31.05.2024

Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Erilaiset julkaisukanavat, niiden ominaisuudet ja mahdollisuudet
Sisällön toteuttaminen WordPress-julkaisualustalle.
Yksinkertaisen verkkosivun toteuttaminen ja sosiaalisen median syötteiden käyttö verkkosivustolla.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja osaa hyödyntää verkossa toimivia julkaisualustoja ja palveluita sivuston julkaisemiseen.

Opiskelija osaa arvioida erilaisten palveluiden toimivuutta sekä valita niistä soveltuvimman.
Opiskelija osaa toteuttaa selkeän ja toimivan verkkosivuston, hyödyntäen olemassa olevia palveluita.

Opiskelija pystyy tuottamaan toimivan verkkosivuston WordPress -julkaisualustaa käyttäen sekä osaa muokata sivustonsa rakenteita HTML- ja CSS- syntaksien avulla.

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Opiskelija tekee oppimateriaalin kuuluvat harjoitustyöt, joista muodostuu kurssin aikana laajempi kokonaisuus. Tämä sisältää verkkosivuston suunnittelun ja toteutuksen WordPress -alustalla.

Esitietovaatimukset


Edeltävinä opintoina HTML-kielen ja CSS-tyylien alkeet

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

(1) Opiskelija palauttaa hyväksytysti 50-59% harjoitustehtävistä

(2) Opiskelija palauttaa hyväksytysti 60-69% harjoitustehtävistä

(3) Opiskelija palauttaa hyväksytysti 70-79% harjoitustehtävistä

(4) Opiskelija palauttaa hyväksytysti 80-89% harjoitustehtävistä

(5) Opiskelija palauttaa hyväksytysti 90-100% harjoitustehtävistä

5 opintopistettä vastaa 135 tunnin työskentelyä.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Tie harhautui metsässä ja minä valitsin sen vähemmän kuljetun ja siksi kaikki on toisin.

Robert Frost

Ilmoittautuminen nonstop-verkko-opinnoille tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja ilmoittautuminen on jatkuva keväälle 2024 saakka. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille lähetetään sähköposti opintojen aloittamisesta, kun hänet on rekisteröity opiskelijaksi Centrian avoimeen ammattikorkeakouluun.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen “Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi