Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö

Tutustumiskurssien kautta pääset kurkistamaan millaista opiskelu Centriassa ja eri koulutusaloilla on. Tutustumiskurssit soveltuvat kaikille, jotka haluavat selvittää ennen koulutusalalle hakeutumista, mitä opinnot sisältävät, millaista opiskelu on ja millaisia uramahdollisuuksia alalta löytyy.

Opintomuoto: Verkko-opinnot, nonstop

Opintojen laajuus: 2 op

Maksuton

Aloituspaikat: Ei rajoitettu

Haku alkaa: 01.08.2023

Haku päättyy: 30.04.2024

Koulutus alkaa: 01.09.2023

Koulutus päättyy: 31.05.2024

Opetuskieli: Suomi

Opintojen sisältö ja tavoitteet

Opintojakso koostuu seuraavista osa-alueista:

– Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet
– Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen ja järjestäminen; tuottajina julkinen, yksityinen ja kolmas sektori
– Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen ohjaus ja valvonta
– Ajankohtaiset toimenpideohjelmat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa. Opiskelija myös tietää ja osaa seurata sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä ja ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Koulutuksen aikataulu

Opintojaksolle voi ilmoittautua nonstop-periaatteella lukuvuoden aikana 30.4. mennessä. Opinnot voi suorittaa omaan tahtiin, jonka jälkeen opettaja tarkistaa tehtävät ja antaa arvosanan. Tehtävät tulee palauttaa 31.5. mennessä.

Opetusmenetelmät ja arviointi

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opintojen suorittamista varten tarvitset tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla hyväksytty / hylätty. Opintojen arvioimisen jälkeen voit halutessasi pyytää opintosuoritusotteen. Pyynnöt osoitteella averko@centria.fi. Mainitsethan viestissä nimesi ja mistä opintojaksosta on kyse.

Lukuvuoden opintoihin voi hakeutua 1.8. alkaen nonstop-periaatteella 30.4. saakka.

Hakemuksen täyttäminen vaatii suomi.fi-tunnistautumisen. Mikäli käytössäsi ei ole varmenteita tai verkkopankkitunnuksia, ota yhteyttä averko@centria.fi.

Opintojakso on kaikille maksuton.

averko@centria.fi