Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö

Tutustumiskurssien kautta pääset kurkistamaan millaista opiskelu Centriassa ja eri koulutusaloilla on. Tutustumiskurssit soveltuvat kaikille, jotka haluavat selvittää ennen koulutusalalle hakeutumista, mitä opinnot sisältävät, millaista opiskelu on ja millaisia uramahdollisuuksia alalta löytyy.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 2 op

Maksuton

Aloituspaikat: Ei rajoitettu

Opetuskieli: Suomi

Opintojen sisältö ja tavoitteet

Opintojakso koostuu seuraavista osa-alueista:

– Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet
– Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen ja järjestäminen; tuottajina julkinen, yksityinen ja kolmas sektori
– Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen ohjaus ja valvonta
– Ajankohtaiset toimenpideohjelmat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa. Opiskelija myös tietää ja osaa seurata sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä ja ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Opetusmenetelmät ja arviointi

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opintojen suorittamista varten tarvitset tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla hyväksytty / hylätty. Opintojen arvioimisen jälkeen voit halutessasi pyytää opintosuoritusotteen. Pyynnöt osoitteella averko@centria.fi. Mainitsethan viestissä nimesi ja mistä opintojaksosta on kyse.

Ilmoittautuminen syksyn opintoihin on päättynyt.

Opintojakso on kaikille maksuton.

averko@centria.fi