Siirry sisältöön

Tekniikan vauhtiväylä

Opiskelemalla vauhtiväylällä voit varmistaa paikkasi ammattikorkeakoulussa jo toisen asteen opintojen aikana.

Mitä ovat väyläopinnot?

Väyläopinnot ovat Centria-ammattikorkeakoulun tarjoamia avoimia opintoja, joiden avulla voi jo lukio- tai ammattiopintojen aikana tutustua korkeakouluopintoihin. Väyläopinnot voidaan sisällyttää amk-tutkintoon mikäli opiskelija jatkaa opintojaan Centria-ammattikorkeakoulussa, joten ne myös nopeuttavat opintoja.

Tekniikan vauhtiväylä

Vauhtiväylät antavat mahdollisuuden edetä joustavasti toiselta asteelta amk-opintoihin. Vauhtiväylän kautta opiskelija voi hakeutua Centriaan seuraaville tekniikan koulutusaloille:

HUOM! Tieto- ja viestintätekniikkaan hakevat suorittavat väyläopintoina Software Development -opintokokonaisuuden (20 op).

Suoritettuaan toisen asteen tutkinnon sekä vähintään 16 op vauhtiväylän opintoja ammattikorkeakoulussa, opiskelija voi hakea ammattikorkeakoulun tutkintokoulutukseen osallistumatta valintakokeeseen. Opiskelija voi hakea vauhtiväylän kautta tutkintokoulutukseen kolmen vuoden kuluessa valmistumisestaan toisen asteen oppilaitoksesta.

Ennen hakeutumista vauhtiväyläopintoihin, opiskelijan tulee keskustella opintojen aloittamisesta oman oppilaitoksensa ohjaajan kanssa. Vauhtiväyläopinnot ovat pääasiallisesti Centrian tutkintokoulutuksen opintoja, joten osallistuminen saattaa vaatia omien aikataulujen sovittelua. Valittavana on myös täysin verkossa suoritettavia opintoja sekä monimuoto-opintoja, jotka toteutetaan pääosin verkossa.

Haku tekniikan vauhtiväylän kevään 2023 opintoihin aukeaa 17.10.2022. Opintoihin voi hakea 11.12.2022 mennessä. Opintojaksojen aloitusajat vaihtelevat tutkintokoulutuksen toteutusten aikataulujen mukaisesti. Kevään tarjonta julkaistaan täällä aikatauluineen ennen haun aukeamista.

Ilmoittaudu tekniikan vauhtiväylän opintoihin täällä:  https://centria.e-lomake.fi/lomakkeet/67/lomakkeet.html HUOM! Lomake aukeaa 17.10.

Opinnot ovat maksuttomia suomalaista toisen asteen tutkintoa suorittaville.

Vauhtiväyläopintojen kautta voi hakeutua tutkintokoulutukseen kolmen vuoden sisällä toisen asteen oppilaitoksesta valmistumisesta. Ennen vauhtiväylän opintojen aloitusta valmistuneille hinta on 10 € / op.

Vauhtiväylän opinnot, ilmoittautuminen, peruutukset jne.: averko@centria.fi.

HUOM! Joulutauon aikana tulleisiin tiedusteluihin vastataan 2.1.2023 alkaen.