Siirry sisältöön

Tekniikan vauhtiväylä

Opiskelemalla vauhtiväylällä voit varmistaa paikkasi ammattikorkeakoulussa jo toisen asteen opintojen aikana.

Mitä ovat väyläopinnot?

Väyläopinnot ovat Centria-ammattikorkeakoulun tarjoamia avoimia opintoja, joiden avulla voi jo lukio- tai ammattiopintojen aikana tutustua korkeakouluopintoihin. Väyläopinnot voidaan sisällyttää amk-tutkintoon mikäli opiskelija jatkaa opintojaan Centria-ammattikorkeakoulussa, joten ne myös nopeuttavat opintoja.

Tekniikan vauhtiväylä

Vauhtiväylät antavat mahdollisuuden edetä joustavasti toiselta asteelta amk-opintoihin. Vauhtiväylän kautta opiskelija voi hakeutua Centriaan seuraaville tekniikan koulutusaloille:

HUOM! Tieto- ja viestintätekniikkaan hakevat suorittavat väyläopintoina Software Development -opintokokonaisuuden (20 op).

Suoritettuaan toisen asteen tutkinnon sekä vähintään 16 op vauhtiväylän opintoja ammattikorkeakoulussa, opiskelija voi hakea ammattikorkeakoulun tutkintokoulutukseen osallistumatta valintakokeeseen. Opiskelija voi hakea vauhtiväylän kautta tutkintokoulutukseen kolmen vuoden kuluessa valmistumisestaan toisen asteen oppilaitoksesta.

Ennen hakeutumista vauhtiväyläopintoihin, opiskelijan tulee keskustella opintojen aloittamisesta oman oppilaitoksensa ohjaajan kanssa. Vauhtiväyläopinnot ovat pääasiallisesti Centrian tutkintokoulutuksen opintoja, joten osallistuminen saattaa vaatia omien aikataulujen sovittelua. Valittavana on myös täysin verkossa suoritettavia opintoja sekä monimuoto-opintoja, jotka toteutetaan pääosin verkossa.

Kesän 2022 aikana tarjolla on kolme nonstop-verkko-opintojaksoa. Opintojaksoille hakeudutaan viimeistään 31.5.

HUOM! Nonstop-opintoina tarjotaan opintojaksoja Advanced Programming with C#, Relational Databases & SQL ja Algorithms and Data Structures, jotka kuuluvat tieto- ja viestintätekniikan Software Development -kokonaisuuteen. It-opintoihin hakeutuvien tulee suorittaa näitä opintoja. Muille tekniikan aloille hakevat voivat suorittaa vapaasti koko tarjottiman opintoja.

Koulutusalojen opintotarjottimen mukaiset opinnot tulevat tarjolle taas elokuusta alkaen.

Ilmoittautuminen tekniikan vauhtiväylälle ja Software Development -kokonaisuuden opintoihin sähköisesti: https://centria.e-lomake.fi/lomakkeet/67/lomakkeet.html

Ilmoittautuminen vaatii suomi.fi-tunnistautumisen. Mikäli käytössäsi ei ole pankkitunnistetta tai varmenteita, ota yhteyttä averko@centria.fi.

Opinnot ovat maksuttomia suomalaista toisen asteen tutkintoa suorittaville.

Vauhtiväyläopintojen kautta voi hakeutua tutkintokoulutukseen kolmen vuoden sisällä toisen asteen oppilaitoksesta valmistumisesta. Ennen vauhtiväylän opintojen aloitusta valmistuneille hinta on 10 € / op.

Kesän aikana opintoja suorittaneisiin ollaan yhteydessä syyslukukauden alussa, jolloin he saavat lisäohjeita vauhtiväyläopintojen jatkamiseksi.

Vauhtiväylän opinnot, ilmoittautuminen, peruutukset jne.: averko@centria.fi.