Siirry sisältöön

Tekniikan vauhtiväylä Centriaan

Opiskelemalla vauhtiväylällä voit varmistaa paikkasi ammattikorkeakoulussa jo toisen asteen opintojen aikana.

Mitä ovat väyläopinnot?

Väyläopinnot ovat Centria-ammattikorkeakoulun tarjoamia avoimia opintoja, joiden avulla voi jo lukio- tai ammattiopintojen aikana tutustua korkeakouluopintoihin. Väyläopinnot voidaan sisällyttää amk-tutkintoon mikäli opiskelija jatkaa opintojaan Centria-ammattikorkeakoulussa, joten ne myös nopeuttavat opintoja.

Tekniikan vauhtiväylä

Vauhtiväylät antavat mahdollisuuden edetä joustavasti toiselta asteelta amk-opintoihin. Vauhtiväylän kautta opiskelija voi hakeutua Centriaan seuraaville tekniikan koulutusaloille:

HUOM! Tieto- ja viestintätekniikkaan hakevat suorittavat väyläopintoina Software Development -opintokokonaisuuden (20 op).

Suoritettuaan toisen asteen tutkinnon sekä vähintään 16 op vauhtiväylän opintoja ammattikorkeakoulussa, opiskelija voi hakea Centrian tutkintokoulutukseen osallistumatta valintakokeeseen. Opiskelija voi hakea vauhtiväylän kautta tutkintokoulutukseen kolmen vuoden kuluessa valmistumisestaan toisen asteen oppilaitoksesta. Haku vauhtiväylän opinnoilla tapahtuu samaan aikaan yhteishaun kanssa.

Ennen hakeutumista vauhtiväyläopintoihin, opiskelijan tulee keskustella opintojen aloittamisesta oman oppilaitoksensa ohjaajan kanssa. Vauhtiväyläopinnot ovat pääasiallisesti Centrian tutkintokoulutuksen opintoja, joten osallistuminen saattaa vaatia omien aikataulujen sovittelua. Valittavana on myös täysin verkossa suoritettavia opintoja sekä monimuoto-opintoja, jotka toteutetaan pääosin verkossa. Huomioithan kuitenkin, että tekniikan opintojaksot saattavat sisältää laboratorio-osuuksia. Laboratoriotyöskentely ei ole korvattavissa ylimääräisillä tehtävillä tai muulla itsenäisellä opiskelulla.

HUOM! PÄIVITÄMME VAUHTIVÄYLÄN TARJONTAA. JULKAISEMME PÄIVITETYN TARJONNAN MAHDOLLISIMMAN PIAN.

Hakeutuminen väyläopintoihin vaatii suomi.fi-tunnistautumisen. Mikäli sinulla ei ole käytettävissäsi varmenteita tai pankkitunnuksia, ota yhteyttä averko@centria.fi. Huomioithan, että kesän aikana koulu on suljettu. Vastaamme posteihin kesälomien jälkeen.

Tarkista toteutusten alkamisajat yllä olevasta Opintotarjonta syksy 2023 -koontitaulukosta ennen hakemuksen täyttämistä..

Opinnot voi perua opintojakson alkamispäivään asti lähettämällä peruutuksesta tiedon averko@centria.fi. Mainitsethan postissa tekniikan vauhtiväylän ja opintojakson nimen sekä koontitaulukosta löytyvän koodin.

Opinnot ovat maksuttomia suomalaista toisen asteen tutkintoa suorittaville.

Vauhtiväyläopintojen kautta voi hakeutua tutkintokoulutukseen kolmen vuoden sisällä toisen asteen oppilaitoksesta valmistumisesta. Ennen vauhtiväylän opintojen aloitusta valmistuneille hinta on 10 € / op.

Vauhtiväylän opinnot suorittaneet hakevat tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, joka ajoittuu samaan aikaan yhteishaun kanssa. Vauhtiväylän opinnot lukuvuoden aikana suorittaneille lähetetään linkki erillishakuun ennen haun alkamista. Keväällä 2023 hakeneiden tulee huolehtia siitä, että vauhtiväylään kuuluvat opinnot ovat kirjattuna Centrian järjestelmässä ja että opintosuoritusote on liitettynä Opintopolun hakemukseen viimeistään 18.6.2023.

HUOM! Vauhtiväylähaun lisäksi opiskelija voi hakeutua koulutukseen myös kevään yhteishauissa.

Vauhtiväylän opinnot, ilmoittautuminen, peruutukset jne.: averko@centria.fi.

HUOM! Kesän aikana tulleisiin tiedusteluihin vastataan viiveellä loma-ajasta johtuen.