Siirry sisältöön

AV00AT44 Tietotekniikan perusteet

Opintojaksolla tutustutaan tietotekniikan perusteisiin. Ohjelmistona käytetään Microsoft O365-ohjelmia ja käyttöjärjestelmänä on Windows.

Opintomuoto: Verkko-opinnot, nonstop

Opintojen laajuus: 3 op

30,00 €

Haku alkaa: 14.08.2023 klo 08:00

Haku päättyy: 30.04.2024 klo 23:59

Koulutus alkaa: 01.09.2023

Koulutus päättyy: 31.05.2024

Opetuskieli: Suomi

Sisältö


Opintojaksolla tutustutaan seuraaviin ohjelmiin ja sisältöihin

Windows käyttöjärjestelmä, Excel, Word, Powerpoint, tietotekniikan peruskäsitteet

Tavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa käyttää tietokonetta tehokkaammin, hallitsee Excelin, Wordin ja Powerpointin tärkeimmät toiminnot sekä tuntee tietotekniikan yleisimmät käsitteet. Opiskelija osaa ydinasioiden lisäksi käyttää mm. opinnäytetyön kirjoituksessa vaadittavia Wordin erikoisominaisuuksia, kuten sisällysluetteloa, sivunumerointia, kuvia, kuvioita ja taulukoita. Ohjelmistona käytetään Microsoft Office -ohjelmia. Käyttöjärjestelmänä on Windows.

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Opiskelumateriaali ja harjoitustehtävät on tarkoitettu Windows 10 käyttöjärjestelmälle ja Office 365 ohjelmistolle.
Ohjeet ja harjoitustehtävät sopivat pääosin myös hieman vanhempiin versioihin, kuten Windows 8, Windows 7, Office 2019, Office 2013 ja Office 2010.

Opiskelija opiskelee materiaalin itsenäisesti ja palauttaa vaaditut harjoitustehtävät oman aikataulunsa mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Opintojakso ei edellytä aiempia opintoja. Sopii kaikille tietotekniikan perustaitoja tarvitseville ja tietokoneen käytön tehostamista haluaville.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty (S) – Hylätty (0).

Opiskelija palauttaa harjoitustehtävät hyväksytysti ja suorittaa muut vaaditut tehtävät (mm. osallistuu keskusteluihin opintojakson keskustelupalstalla)

3 opintopistettä vastaa 81 tunnin työskentelyä.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Mitään ei ole ratkaistu lopullisesti, ellei sitä ole ratkaistu oikein.

Abraham Lincoln

Ilmoittautuminen nonstop-verkko-opinnoille tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja ilmoittautuminen on jatkuva keväälle 2024 saakka. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille lähetetään sähköposti opintojen aloittamisesta, kun hänet on rekisteröity opiskelijaksi Centrian avoimeen ammattikorkeakouluun.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen “Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi