Siirry sisältöön

Tietotekniikan vauhtiväylä Centriaan

Opiskelemalla vauhtiväylällä voit varmistaa paikkasi ammattikorkeakoulussa jo toisen asteen opintojen aikana.

Mitä ovat väyläopinnot?

Väyläopinnot ovat Centria-ammattikorkeakoulun tarjoamia avoimia opintoja, joiden avulla voi jo lukio- tai ammattiopintojen aikana tutustua korkeakouluopintoihin. Väyläopinnot voidaan sisällyttää amk-tutkintoon mikäli opiskelija jatkaa opintojaan Centria-ammattikorkeakoulussa, joten ne myös nopeuttavat opintoja.

Tietotekniikan vauhtiväylä

Vauhtiväylät antavat mahdollisuuden edetä joustavasti toiselta asteelta amk-opintoihin. Vauhtiväylän kautta opiskelija voi hakeutua Centriaan opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa sekä suomenkielisiin että englanninkielisiin ohjelmiin.

Suoritettuaan toisen asteen tutkinnon sekä 20 op vauhtiväylän opintoja ammattikorkeakoulussa, opiskelija voi hakea Centrian tutkintokoulutukseen osallistumatta valintakokeeseen. Haku vauhtiväylän opinnoilla tapahtuu samaan aikaan yhteishaun kanssa. Opiskelija voi hakea vauhtiväylän kautta tutkintokoulutukseen kolmen vuoden kuluessa valmistumisestaan toisen asteen oppilaitoksesta.

Ennen hakeutumista vauhtiväyläopintoihin, opiskelijan tulee keskustella opintojen aloittamisesta oman oppilaitoksensa ohjaajan kanssa. Tietotekniikan vauhtiväylä koostuu neljästä opintojaksosta. Opintoihin voi hakeutua joustavasti lukuuvuoden aikana ja suorittaa tehtävät omaan tahtiinsa.

Tietotekniikan vauhtiväylä koostuu neljästä opintojaksosta:

Basics of Programming with C#: https://centria.github.io/basic-csharp/
Advanced Programming with C#: https://centria.github.io/advanced-csharp/
Relational Databases & SQL: https://centria.github.io/databases/
Algorithms and Data structures: https://centria.github.io/algo-and-data/

Kaikki opintojaksot ovat laajuudeltaan 5 op. Opintojaksojen materiaali on vapaasti saatavilla. Opintosuorituksen saadakseen opiskelijan tulee suorittaa tentti Centrian Itslearning-oppimisympäristössä. Tunnukset Itslearningiin lähetetään sähköpostitse opintoihin ilmoittautumisen jälkeen. Opintoja voi suorittaa lukuvuoden aikana omaan tahtiin. Kaikkia opintojaksoja ei myöskään tarvitse suorittaa yhden lukuvuoden aikana, vaan ne ovat tarjolla uudelleen taas seuraavan lukuvuoden aikana.

Vauhtiväylälle voi ilmoittautua joustavasti. Hakulomake aukeaa 28.8. klo 8.00. Opintoihin voi ilmoittautua 9.6.2024 asti.

Huomioithan, että loma-aikoina (esim. joulutauko) tulleet hakemukset käsitellään loma-ajan jälkeen. Kesän 2024 loma-ajan (kesäkuun puolesta välistä elokuun puoleen väliin) aikana suoritetut opinnot arvioidaan 31.8.2024 mennessä.

Syksyn 2024 toteutukset avataan 1.9.

Opinnot ovat maksuttomia suomalaista toisen asteen tutkintoa suorittaville. Hakulomakkeelta tulee löytyä tiedot hakijan oppilaitoksesta. Mikäli tiedot ovat puutteellisia, opinnoista laskutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksu (50 € / opintojakso). Maksua ei palauteta, vaikka opiskelija jälkikäteen toimittaisikin tiedot oppilaitoksesta.

Vauhtiväyläopintojen kautta voi hakeutua tutkintokoulutukseen kolmen vuoden sisällä toisen asteen oppilaitoksesta valmistumisesta.

Vauhtiväylän opinnot suorittaneet hakevat tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, joka ajoittuu samaan aikaan yhteishaun kanssa. Vauhtiväylän opintoihin lukuvuoden aikana osallistuneille lähetetään linkki erillishakuun ennen haun alkamista. Keväällä 2024 hakevien tulee huolehtia siitä, että vauhtiväylään kuuluvat opinnot ovat kirjattuna Centrian järjestelmässä ja että opintosuoritusote on liitettynä Opintopolun hakemukseen viimeistään 16.6.2024.

HUOM! Vauhtiväylähaun lisäksi opiskelija voi hakea haluamiinsa koulutuksiiin myös kevään yhteishauissa.

Vauhtiväylän opinnot, ilmoittautuminen, peruutukset jne.: avoinamk@centria.fi.