Siirry sisältöön

Tradenomi (AMK), digitaalisen liiketoiminnan muuntokoulutus

Muuntokoulutuksessa syvennytään erityisesti taitoihin ja osaamiseen, joita tarvitaan yritysten ja organisaatioiden digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat vahvistaa osaamistasi etenkin digitaalisen liiketoiminnan osa-alueella. Koulutuksesta valmistuneet tradenomit (AMK) työskentelevät esimerkiksi digitaalisen liiketoiminnan kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Tutkinto: Tradenomi (AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Opintojen laajuus: 210 opintopistettä, 1-2 vuotta riippuen aiemmista opinnoista

Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola

Haku päättyy: 15.09.2021

Opintojen rakenne

Tutkinto muodostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Opintojen aikana opiskelijalle kehittyy laaja-alainen, monipuolinen ja käytännönläheinen liiketaloudellisen osaamisen kokonaisuus. Opiskelija saa hyvän kokonaiskuvan liiketoiminnasta ja sen keskeisistä prosesseista. Liiketalouden koulutuksen tavoitteet ovat työelämälähtöisiä ja yrittäjämäiseen toimintatapaan valmentavia.

Muuntokoulutuksen tavoitteena on kehittää erityisesti opiskelijoiden osaamista esimerkiksi yritysten digitaalisen liiketoiminnan kehittämistehtävissä, tietojärjestelmien pääkäyttäjänä ja asiantuntijana, asiantuntijayrityksissä palvelun tuottajana ja PK-sektorin palveluliiketoiminnassa.

Lisätietoa koulutuksesta

Digitaalisen liiketoiminnan tradenomitutkintoon johtava Kokkolassa toteutettava koulutus sisältää opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaan liiketalouden perustaitojen päivittämistä, minkä jälkeen syvennytään henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti digitaalisen liiketoiminnan teemoihin kuten; toiminnanohjaus, palvelumuotoilu, tiedonhallinta ja data-analytiikka, digitaalinen myynti ja markkinointi.

Opintoihin kuuluu 30 op harjoittelua, jonka voi suorittaa opintojen ohessa tai erikseen määriteltynä ajanjaksona.

Opinnot voi opiskella etätoteutuksina, mutta opiskelijan valinnan mukaisesti koulutukseen voi sisältyä päiväopetusta lähiopetuksena tai etäopetuksena iltaisin ja viikonloppuisin. Opintoihin sisältyy myös ajasta ja paikasta riippumatonta verkko-opetusta.

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet soveltuvan korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon tai joilla on suoritettuna riittävä määrä (vähintään noin 90 opintopistettä) tutkintoon hyväksiluettavissa olevia opintoja. Koulutus kestää 1–2 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen.

Koulutus on suunnattu aiempia liiketalouden korkeakouluopintoja suorittaneille, jotka haluavat päivittää tai täydentää osaamistaan. Lisäksi koulutukseen voivat hakeutua työelämässä olevat tai työttömät tradenomit, jotka haluavat syventää osaamistaan digitaaliseen liiketoimintaan.

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet soveltuvan korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon tai joilla on suoritettuna vähintään noin 90 opintopistettä tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja. Koulutus kestää 1─2 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen.

Yleisesti Tradenomin tutkinto antaa valmiuksia sijoittua moniin erityyppisiin tehtäviin. Tutkinnon vahvuus ovatkin monipuoliset työllistymismahdollisuudet, eli tradenomit eivät valmistu vain tiettyyn tehtävään tai ammattiin. Tutkinnon monimuotoinen oppiminen tarjoaa lukuisia eri mahdollisuuksia. Suurin osa valmistuneista työskentelee yksityisissä yrityksissä erilaisissa liiketaloudellisissa tehtävissä. Myös julkissektorin työpaikoissa on kysyntää tradenomeille. Tehtävät vaihtelevat käytännön suorittavista tehtävistä päällikkötason ja aina ylimmän johdon tehtäviin. Tradenomeja työskentelee monilla eri tehtävänimikkeillä esim. myynti- ja markkinointitehtävissä, taloushallinnon ja yleishallinnon tehtävissä sekä kehitystehtävissä. Osa tradenomeista haluaa perustaa myös oman yrityksen, mistä meillä on hyviä esimerkkejä. Yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat saavat opintojensa aikana kannustusta ja tukea oman liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Muuntokoulutuksen tavoitteena on kehittää erityisesti opiskelijoiden kyvykkyyttä työskennellä esimerkiksi yritysten digitaalisen liiketoiminnan kehittämistehtävissä, tietojärjestelmien pääkäyttäjänä ja asiantuntijana, asiantuntijayrityksissä palvelun tuottajana ja PK-sektorin palveluliiketoiminnassa. Koulutuksesta valmistuneiden tyypillisiä työtehtäviä ovat: asiakkuuspäällikkö, tuotepäällikkö, controller, toiminnanohjausjärjestelmän pääkäyttäjä.

Centria on Suomen kansainvälisimpiä korkeakouluja. Meillä on lähes 130 yhteistyökumppania ympäri maailmaa ja jopa viidennes opiskelijoistamme tulee ulkomailta. Ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat, vierailevat luennoitsijat, englanninkieliset koulutusohjelmat ja opintojaksot sekä lyhyet opintovierailut ulkomaille kansainvälistävät mukavasti centrialaisten arkea. Kotikansainvälistymisen lisäksi tarjoamme myös erinomaiset mahdollisuudet saada kansainvälisiä kokemuksia osallistumalla vaihtoon tai harjoitteluun ulkomailla.

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon liiketoimintaosaamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Tradenomin tutkinto antaa hyvän pohjan ja hakukelpoisuuden myös kauppatieteiden maisteriopintoihin eri yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa suomessa ja ulkomailla. 

Opiskeljavalinta tehdään kirjallisen tehtävän ja videon perusteella. Tarkemmat tiedot aikatauluista ja järjestelyistä ilmoitetaan hakuajan jälkeen.

Hakuohjeet


Yhteishaku

Haun ollessa avoinna haku koulutukseen tapahtuu Opintopolussa.


Tarkista hakukelpoisuutesi

a) Aiempi soveltuva korkeakoulututkinto, jonka pohjalta voidaan hyväksilukea vähintään 90 opintopistettä tradenomiopintoihin.

b) Vähintään 90 opintopistettä aiemmin suoritettuja tradenomitutkintoon hyväksiluettavissa olevia opintoja.

Koulutuksen yhteyshenkilöt

Tuija Tolonen-Kytölä

Koulutusalapäällikkö (liiketalous) / Yliopettaja (liiketalous)

+358444492549

Kokkola


Ville Lehtinen

Tuntiopettaja (päätoiminen), liiketalous

+358401928921

Kokkola


Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Tradenomi (AMK), liiketalous

Kokkola / Pietarsaari / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 15.03.2023 – 30.03.2023
Liiketalous

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 15.03.2023 – 30.03.2023
Tekniikka

Insinööri (AMK), tuotantotalous

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 15.03.2023 – 30.03.2023
Tekniikka