Siirry sisältöön

AV00AT47 Venäjän alkeiskurssi

Tämä venäjän kielen perusteista aloittava opintojakso antaa opiskelijalle hyvän startin kielen jatko-opiskeluun.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 6 op

60,00 €

Haku alkaa: 14.08.2023 klo 08:00

Haku päättyy: 08.09.2023 klo 23:59

Koulutus alkaa: 27.09.2023

Koulutus päättyy: 13.12.2023

Opetuskieli: Suomi

Sisältö

O

pintojakso sisältää 9 osaa: aloitusmoduuli ja 8 kappaletta. Jokainen kappale sisältää oppimateriaalia: lukutekstiä, sanastoa, kielioppia, ääni- ja videotiedostoja, tehtäviä ja tietoja tavoista ja kulttuurista. Opintojakso sisältää kommunikaatiotilanteiden ja sanaston harjoittelua taitotason A1-A2 tavoitteiden pohjalta.

Käsiteltävät kielioppirakenteet ovat:
– kyrilliset aakkoset
– intonaatio
– nimikäytäntö (etu-, isä- ja sukunimet)
– tervehdykset, tapaaminen ja nimen kertominen
– mielipiteen ilmaisu
– yksinkertaiset puhelinkeskustelutilanteet
– perusluvut, viikonpäivät, kuukaudet
– sanasto, dialogeja ja lukutekstejä.

Oppimisympäristöstä löytyvän materiaalin lisäksi opintojakso sisältää verkkotapaamisia, jotka tallennetaan. Opiskelijan on suoritettava vähintään 75 % tehtävistä. Opintojaksolla on myös sanakoe, viisi pakollista tehtävää (kolme kirjoitustehtävää, yksi puheen tuottamistehtävä, yksi puheen ymmärtämistehtävä). Opintojakson lopussa pidetään verkkotentti.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu kieleen ja oppii käyttämään kieltä helpoissa arki- ja palvelutilanteissa. Opiskelija myös oppii maan kulttuurista.
Alkeiskurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

– opiskelija osaa ääntää kielen mukaisesti
– opiskelija osaa kielikohtaiset aakkoset
– opiskelija osaa tervehtiä – opiskelija osaa nimetä viikonpäivät, vuodenajat ja kuukaudet
– opiskelija osaa kertoa itsestään ja esittää tavallisia kysymyksiä
– opiskelija osaa kertoa perheestään
– opiskelija osaa käyttää numeroita
– opiskelija osaa toimia helpoissa palvelutilanteissa esim. kahvilassa ja matkustaessa
– opiskelija osaa kertoa ja kysyä kellonaikaa
– opiskelija osaa muodostaa lauseita ja kysymyksiä
– opiskelija osaa neuvoa ja kysyä tietä
– opiskelija osaa käyttää tavallisimmat verbit
– opiskelija osaa kuvailla adjektiiveilla ja tietää värit
– opiskelija osaa kertoa säästä
– opiskelija osaa kertoa harrastuksista
– opiskelija osaa kertoa asumisesta
– opiskelija hallitsee kieliopin perusrakenteet
– opiskelija on tutustunut opintojakson aikana kulttuuriin ja mielenkiintoisiin matkakohteisiin
– opiskelija ymmärtää helpohkoja tekstejä

Tavoitetaso on CEFR:n mukainen A1.2.

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Jokaisessa kappaleessa on oppimateriaalia (teksti, ääni- ja videomateriaalia, kielioppia), tehtävät ja kappaleen sanastoa.

Kielen opiskelu on erilaisten taitojen kehittämistä, kuten lukemista, kirjoittamista, puheen ymmärtämistä, puhumista ja sanojen ja kieliopin oppimista. Sen vuoksi opintojakso sisältää erilaisia harjoituksia ja tehtäviä näiden taitojen kehittämistä varten, kuten käsin ja tietokoneella kirjoittamista, suullisia ja äänitehtäviä, sekä sana- ja kielioppikokeita.

 Lisäksi opiskelija tarvitsee kuulokkeet ja mikrofonin.

Esitietovaatimukset

Opintojakso on alkeiskurssi eikä siihen edellytetä aiempia kielen opintoja. Opinnot sopivat kaikille uuden kielen oppimisesta kiinnostuneille. Kielen opiskelua on mahdollista jatkaa Averkon tarjonnassa olevalla Venäjän jatkokurssi-opintojaksolla.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Arviointikriteerit

(1) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan lyhyesti venäjäksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa tulkita helppoja venäjänkielisiä tekstejä apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti, mutta ei perustellen

(2) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan lyhyesti venäjäksi, mutta tarvitsee tukenaan apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa). Opiskelija osaa tulkita helppoja venäjänkielisiä tekstejä, mutta tarvitsee tukenaan apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa). Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti, mutta ei perustellen.

(3) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan kohtalaisen sujuvasti venäjäksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja venäjänkielisiä tekstejä, ja osaa kertoa lyhyesti asiasisällöstä omin sanoin saksaksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa) käyttäen. Opiskelija osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin, mutta tarvitsee perustelun tueksi apuvälineitä (esimerkiksi sanakirjaa), tai keskustelukumppanin apua.

(4) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan sujuvasti venäjäksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja venäjänkielisiä tekstejä, ja osaa kertoa asiasisällöstä omin sanoin venäjäksi pääasiassa ilman apuvälineitä. Opiskelija osaa vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin, ja osaa perustella vastauksensa suurimmaksi osaksi ilman keskustelukumppanin tukea, tai apuvälineitä.

(5) Opiskelija osaa esitellä itsensä, ja kertoa perheestään ja harrastuksistaan sekä opinnoistaan sujuvasti ja monipuolisesti venäjäksi. Opiskelija osaa tulkita helppoja venäjänkielisiä tekstejä, ja osaa kertoa asiasisällöstä omin sanoin venäjäksi ilman apuvälineitä. Opiskelija osaa vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin luontevasti, ja osaa perustella vastauksensa ilman keskustelukumppanin tukea, tai apuvälineitä.

6 opintopistettä vastaa 162 tunnin työskentelyä.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Zoom-luennot olivat erittäin hyödyllisiä, vaikka katsoin ne jälkikäteen liveen osallistumatta. Pidin myös siitä, että kappaleisiin oli ekstramateriaaleja (linkkejä) opiskelun tueksi. Pidin myös puhetehtävistä.

ote opiskelijan antamasta palautteesta

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittautuminen verkko-opinnoille käynnistyy 14.8.2023.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen “Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi