Siirry sisältöön

AV00AF56 Vieraiden kielten fonetiikka (saksa)

Opintojaksolla tutustutaan saksan kielen fonetiikkaan.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 3 op

30,00 €

Haku alkaa: 21.11.2022 klo 08:00

Haku päättyy: 06.01.2023 klo 23:59

Koulutus alkaa: 25.01.2023

Koulutus päättyy: 05.04.2023

Opetuskieli: Suomi

Sisältö


Opintojaksolla tutustutaan mm. fonetiikan tutkimuskohteet, äänteiden foneettinen kuvaus, fonetiikan peruskäsitteiden hallinta
sekä saksan kielen fonetiikkaan

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee IPAn merkistön opiskeltavan kielen osalta (saksa), osaa tehdä transkriptioita laulujen teksteistä ja ymmärtää opiskeltavan kielen äännejärjestelmän lainalaisuuksia.

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Esitietovaatimukset

Opintojakso on tarkoitettu musiikin opiskelijoille.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty (S) / hylätty (0).

Hyväksytyn suoritusmerkinnän saamiseksi opiskelijan on oltava opintojaksolla aktiivinen ja tehtävä vaaditut tehtävät.

3 opintopistettä vastaa 81 tunnin työskentelyä.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Ihmiset ilman ymmärrystä syntyperästään, historiastaan ja kulttuuristaan ovat kuin puita ilman juuria.

Marcus Garvey (vapaa suomennos)

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittautuminen tammikuun opintokierrokselle käynnistyy 21.11.2022.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen ”Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi