Siirry sisältöön

AV00AI13 Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö

Opiskelija muodostaa kokonaisvaltaisen käsityksen yritystoiminnasta, yrittäjyydestä ja niiden merkityksestä itselle ja yhteiskunnalle.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 5 op

50,00 €

Haku alkaa: 14.08.2023 klo 08:00

Haku päättyy: 08.09.2023 klo 23:59

Koulutus alkaa: 27.09.2023

Koulutus päättyy: 13.12.2023

Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija tutustuu seuraaviin aihealueisiin:

Yrittäjyys ja yritystalous
Minä yrittäjänä
Yritys ja sen liikeidea
Yritystoiminta eri toimialoilla

Tavoitteet

Opiskelija muodostaa kokonaisvaltaisen käsityksen yritystoiminnasta, yrittäjyydestä ja niiden merkityksestä itselle ja yhteiskunnalle. Hän tuntee kansantalouden keskeiset käsitteet sekä saa käsityksen yrityksestä osana makroympäristöä.
Opiskelija perehtyy yrittäjyyden käsitteeseen laaja-alaisesti (mm. sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys) sekä tunnistaa ja osaa analysoida omia yrittäjävalmiuksiaan.
Opiskelija ymmärtää käsitteet yritysidea ja liikeidea sekä niiden pohjalta rakennettavan liiketoimintasuunnitelman merkityksen.
Opiskelija ymmärtää toimialakäsitteen monimuotoisuuden ja perehtyy eri toimialoihin ja niiden merkitykseen.

Oppimismenetelmät

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimistehtävät, yhteinen verkkotyöskentely, tiedonhaku

Esitietovaatimukset

Opintojakso sopii ensimmäiseksi liiketoiminnan opintojaksoksi, jonka jatko-opinnoiksi sopii esim. Averkon Liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty (S) / hylätty (0).

Arviointi perustuu laadittuihin oppimistuotoksiin ja niiden laatuun. Huomioitavaa on oman oppimisen kehittyminen sekä asianmukainen lähteiden käyttö.

Yrittäjyys ja yritystalous – kaksi tuotosta
Minä yrittäjänä – kaksi tuotosta
Yritys ja sen liikeidea – kaksi tuotosta
Yritystoiminta eri toimialoilla: kaksi tuotosta, joista toinen ryhmätehtävänä.

5 opintopistettä vastaa 135 tunnin työskentelyä.

Materiaali

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Epäonnistuminen ei ole vaihtoehto. Se on välttämätöntä.

Craig Groeschel

Ilmoittautuminen Averkon verkko-opinnoille tapahtuu 3 kertaa vuodessa, tarkemmat opintokierrosten aikataulut löydät täältä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittautuminen verkko-opinnoille käynnistyy 14.8.2023.

Verkko-opinnot toteutetaan Centrian Itslearning- verkkoympäristössä ja paikkoja kullekin toteutukselle on rajatusti. Opinnot on mahdollista peruuttaa maksutta kolmen (3) viikon sisällä opintojen alkamisesta.

Opiskelijoille ilmoitetaan opintojaksojen käynnistymisestä ja mahdollisista peruuntumisista vasta opintokierroksen virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintomaksu on 10,00 € / opintopiste, joka laskutetaan opintojen peruutusajan päätyttyä (3 viikkoa opintojen alkamisesta).

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opinnot voi keskeyttää maksutta peruutusajan puitteissa ilmoittamalla siitä averko(a)centria.fi. Opintojen keskeyttäminen peruutusajan jälkeen tai niiden suorittamatta jättäminen eivät oikeuta laskun hyvitykseen.

Toisen asteen opiskelijat voivat osallistua Averkon opintojaksoille maksutta. Opiskelijan tulee lisätä laskutustietoihin organisaatiokseen “Väylä / oma oppilaitos” sekä yhteyshenkilöksi sen henkilön nimi, jonka kanssa opinnoista on sovittu.

Toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat opinnoille maksutta, edellytyksenä on että opiskelija käyttää ilmoittautuessaan koulunsa sähköpostia ja myös koulun tieto ilmoitetaan pyydettyyn kenttään.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Averkon verkko-opinnoille ainoastaan Pepin kautta.

Ilmoittautuminen, peruutukset, opintomaksu: averko(a)centria.fi