Siirry sisältöön

Biokaasu ja ravinnekierto

Neitseellisten raaka-aineiden saatavuus tulee tulevaisuudessa olemaan yhä haastavampaa. Mm. väkilannoitteissa käytettävien neitseellisien raaka-aineiden väheneminen ja ennen pitkää loppuminen kannustaa etsimään vaihtoehtoisia tapoja. Lisäksi paineet vähentää maa- ja metsätalouden osuutta vesistöjen ja ilmaston kuormittajana kasvavat kaiken aikaa.

Ravinnekierron tehostaminen on yksi potentiaalinen ratkaisu. Maataloudesta, elintarviketeollisuudesta ja biokaasulaitosten mädätysjäännöksistä peräisin olevia typpi- ja/tai fosforipitoisia sivuvirtoja muokkaamalla kierrätyslannoitteeksi voitaisiin vastata kumpaankin haasteeseen: vähentämällä maaperään lisättävien neitseellisistä raaka-aineista valmistettujen lannoitteiden tarvetta ja niistä aiheutuvaa ravinnehuuhtoumaa. Samalla materiaalien kierto tehostuu. Centriassa ravinnekiertoa tutkitaan mm. Maakierto KP -hankkeessa.

Yhteystiedot

Tero Tuuttila

TKI-koordinaattori

+358401904788

Kokkola