Siirry sisältöön

Silmu-labra

Mitä?

Palvelumuotoiluosaamisen ja digitaalisuuden edistämiseksi Centrialla on kehitetty simulaatioympäristö ja ryhmätyöskentelytila SILMU-labra. SILMU mahdollistaa palveluideoiden ja tilanteiden esittämisen kuvaa ja ääntä yhdistellen nopeaa kokeilemista ja kehittämistä varten. Kuvamateriaalia tähän voidaan tuottaa yksinkertaisimmillaan omalla puhelimella kuvaten tai internetin avoimista kuvapalveluista hakien. Uusia näkökulmia ja ideoita syntyy kokeilemisen kautta, erialojen opiskelijoiden ja osaajien kohdatessa ideoiden törmäyspisteessä. Osallistujien yhdessä työskentely ja luovat menetelmät ovat keskeistä.

Kenelle?

Työelämän edustajien, Centrian henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteiseen käyttöön.

Tuloksia?

YAMK-koulutus vahvaksi TKI-toimijaksi hankkeen aikana saatiin valmiiksi ensimmäinen versio SILMU-labrasta sekä ensimmäiset toimintamallit. Toiminta jatkuu seuraavat kolme vuotta viiden työelämäkumppanin kanssa muodostetussa Living lab –verkostossa, jossa tätä kokeilevaa kehittämistä jatketaan AppSim hankkeen toiminnassa. Tämän työskentelyn tulokset hyödynnetään sekä työelämäkumppaneiden toiminnassa että Centrian oman toiminnan kehittämisessä.

SILMU-labrassa hyödynnetään erilaisia digitaalisia välineitä ja kehitetään käytännön työskentelyn avulla uusia luovia hyödyntämistapoja niille. Madalletaan kynnystä hyödyntää esimerkiksi älypuhelimia uusilla tavoilla. Yhdessä työelämän edustajien ja henkilökunnan kanssa todellisten työelämän kehittämiskohteiden parissa työskennellen tuomme uusia välineitä ja toimintatapoja osaksi arkea. Työelämäkumppaneille kehitetään SILMU-labrassa sekä käyttäjän että palveluntarjoajan tarpeita vastaavia palvelukokemuksia, osallistaen sekä palvelun tuottajat että käyttäjät. Digitaalisuus ei jää vain laitteiden käytön asteelle, vaan keskitymme siihen minkälaisia uusia palvelumalleja työelämäkumppaneille ja Centrialle digitaalisuus mahdollistaa.


Ota yhteyttä

Johanna Jansson

TKI-päällikkö

+358404807570

Kokkola