Move to content
Interreg Aurora Co-funded by the European Union logo

Bothnia Business Heritage

Branch: Entrepreneurship and business

Duration: 1.1.2023-31.8.2025

Region: International

Financed by: Interreg Aurora
Regional Cuncil of Lapland

Region Västernorrland
Region Norrbotten
Skellefteå kommun

Project Manager: Linda Lindroos

Throughout history, the Gulf of Bothnia has been an essential channel to the world, leading to a rich maritime and industrial cultural heritage, as well as to the active business life of today. Unfortunately, this cultural heritage is not often acknowledged, and therein lies unutilized potential. Businesses stand to benefit from a strong connection to this cultural heritage, which would provide them with added value and credibility in marketing, branding, and development. Cooperation on this theme between Finnish and Swedish partners strengthens both cultural heritage and business life, resulting in positive visibility for the region.

The project aims to promote and highlight the Gulf of Bothnia and its cultural heritage, while strengthening the connection between the past, the present, and the future. This is done by launching the Bothnia Business Heritage Network, a transnational network for cultural heritage actors within industrial and maritime history. The network offers a forum for experience exchange, as well as training in product development and marketing, with the aim of connecting to today’s business life. During the project, businesses’ needs and wishes in relation to their own cultural heritage will be explored. Bridges between cultural heritage actors and businesses will be created, benefitting both partners by strengthening the cultural heritage actors’ operations, as businesses become aware of their own roots. A workshop process will be developed, where cultural heritage actors learn how to create and offer services to meet the businesses’ needs. When the project ends, the Bothnia Business Heritage Network will remain, as well as a guide containing cooperative models for businesses and cultural heritage actors.


Bothnia Business Heritage (FIN-SWE)

Project time frame:

1.1.2023-31.8.2025

Partners:

Centria University of Applied Sciences (lead partner)

Yrkeshögskolan Novia

KulturÖsterbotten

Västernorrlands Museum

Skellefteå Museum

Luleå University of Technology

Financers:

Interreg Aurora

The Regional Council of Lapland

Region Västernorrland

Region Norrbotten

Skellefteå municipality

Financer and partner logos

Pohjanlahti on kautta historian toiminut merkittävänä kanavana ulos maailmalle ja tästä johtuen on alueen merellinen ja teollinen kulttuuriperintö sekä myös tämänhetkinen liike-elämä hyvin monipuolista ja rikasta. Valitettavasti alueen kulttuuriperintö ei kuitenkaan ole saanut merkittävää näkyvyyttä ja on selkeästi käyttämätön potentiaali. Alueen elinkeinoelämä ja yritykset hyötyvät vahvemmasta sidoksesta alueen kulttuuriperintöön, jonka kautta voi tuoda lisäarvoa ja uskottavuutta markkinointiin, brändin rakentamiseen ja kehittämiseen. Tämän teeman puitteissa tehty yhteistyö suomalaisten ja ruotsalaisten partnerien kesken vahvistaa sekä yhteistä kulttuuriperintöä että elinkeinoelämää ja luo myönteistä näkyvyyttä koko alueelle.

Hankkeen tavoitteena on nostaa esille ja tehdä näkyväksi Pohjanlahden aluetta ja sen kulttuuriperintöä sekä samanaikaisesti vahvistaa sidettä menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä. Tämä tehdään kokoamalla Bothnia Business Heritage Network, ylikansallinen verkosto merellisille ja teollisille kulttuuriperintökohteille. Verkosto tarjoaa kulttuuriperintökohteille mahdollisuuden kokemusten vaihtoon, vertaistukeen, koulutusta tuotekehityksen ja markkinoinnin saralla, jotta kulttuuriperintökohteilla olisi paremmat edellytykset luoda uusia suhteita ja tarjota palveluita liike-elämälle.

Hankkeen aikana selvitetään mitä ja minkälaisia tarpeita tai toivomuksia yrityksillä on liittyen omaan kulttuuriperintöönsä. Hankkeen kautta rakennetaan siltoja kulttuuriperintökohteiden ja yritysten välille, jolloin vahvistetaan kulttuuriperintökohteiden toimintaa ja yritysten tietoisuutta omista juuristaan. Tarkoituksena on kehittää työpaja-malli, jonka kautta opetetaan kulttuuriperintökohteita luomaan ja tarjoamaan yritysten toiveiden mukaisia palveluita. Bothnia Business Heritage Network jatkaa toimintaansa itsenäisesti myös hankkeen jälkeen ja hankkeen aikana tuotettu käsikirja yritysten ja kulttuuriperintökohteiden yhteistyömalleista jää kaikkien käyttöön.

Bothnia Business Heritage (FIN-SVE)

Hankeaika: 1.1.2023-31.8.2025

Hankepartnerit:

Centria-ammattikorkeakoulu (lead partner)

Yrkeshögskolan Novia

KulturÖsterbotten

Västernorrlands Museum

Skellefteå Museum

Luleå Tekniska Universitet

Rahoittajat:

Interreg Aurora

Lapin Liitto

Region Västernorrland

Region Norrbotten

Skellefteå kommun

Contact

Linda Lindroos