Siirry sisältöön
Interreg Aurora Co-funded by the European Union logo

Bothnia Business Heritage

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 1.1.2023-31.8.2025

Toiminta-alue: Kansainvälinen

Rahoittajat: Interreg Aurora
Lapin Liitto

Region Västernorrland
Region Norrbotten
Skellefteå kommun

Projektipäällikkö: Linda Lindroos

Bottniska viken har genom historien fungerat som en avgörande kanal ut i världen, vilket betyder att det maritima och industriella kulturarvet och även dagens näringsliv i området idag är mycket rikt. Tyvärr ges kulturarven ingen betydande synlighet och här ligger en outnyttjad potential. Näringslivet skulle gynnas av en starkare anknytning till kulturarven, som kan ge mervärde och trovärdighet i marknadsföring, varumärkesbygge och utveckling. Ett samarbete kring det här temat mellan finska och svenska partners innebär att kulturarven och näringslivet stärks, vilket skapar positiv synlighet för hela området. 

Projektet vill lyfta och synliggöra Bottniska viken och dess kulturarv och stärka kopplingen mellan dåtid, nutid och framtid. Det här görs genom lanseringen av Bothnia Business Heritage Network, ett transnationellt nätverk för kulturarvsaktörer inom industriell och maritim historia. Nätverket erbjuder ett forum för erfarenhetsutbyte och fortbildning i produktutveckling och marknadsföring, med syftet att närma sig dagens näringsliv.

Under projektets gång undersöks vilka behov och önskemål företag har relaterade till det egna kulturarvet. Broar skapas mellan kulturarvsaktörer och företag, vilket gynnar båda parter, eftersom det stärker kulturarvsaktörers verksamhet, medan företag blir medvetna om sina egna rötter. En workshopsprocess utvecklas där kulturarvsaktörer lär sig att skapa och erbjuda tjänster enligt företagens önskemål. Efter projektet består Bothnia Business Heritage Network, samt en guide av samarbetsmodeller för företag och kulturarvsaktörer.


Bothnia Business Heritage (FIN-SVE)

Projekttid:

1.1.2023-31.8.2025

Genomförare:

Centria-ammattikorkeakoulu (lead partner)

Yrkeshögskolan Novia

KulturÖsterbotten

Västernorrlands Museum

Skellefteå Museum

Luleå Tekniska Universitet

Finansiärer:

Interreg Aurora

Lapin Liitto

Region Västernorrland

Region Norrbotten

Skellefteå kommun

Haqnkkeen rahoittajien ja osallistujien logot

Pohjanlahti on kautta historian toiminut merkittävänä kanavana ulos maailmalle ja tästä johtuen on alueen merellinen ja teollinen kulttuuriperintö sekä myös tämänhetkinen liike-elämä hyvin monipuolista ja rikasta. Valitettavasti alueen kulttuuriperintö ei kuitenkaan ole saanut merkittävää näkyvyyttä ja on selkeästi käyttämätön potentiaali. Alueen elinkeinoelämä ja yritykset hyötyvät vahvemmasta sidoksesta alueen kulttuuriperintöön, jonka kautta voi tuoda lisäarvoa ja uskottavuutta markkinointiin, brändin rakentamiseen ja kehittämiseen. Tämän teeman puitteissa tehty yhteistyö suomalaisten ja ruotsalaisten partnerien kesken vahvistaa sekä yhteistä kulttuuriperintöä että elinkeinoelämää ja luo myönteistä näkyvyyttä koko alueelle.

Hankkeen tavoitteena on nostaa esille ja tehdä näkyväksi Pohjanlahden aluetta ja sen kulttuuriperintöä sekä samanaikaisesti vahvistaa sidettä menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä. Tämä tehdään kokoamalla Bothnia Business Heritage Network, ylikansallinen verkosto merellisille ja teollisille kulttuuriperintökohteille. Verkosto tarjoaa kulttuuriperintökohteille mahdollisuuden kokemusten vaihtoon, vertaistukeen, koulutusta tuotekehityksen ja markkinoinnin saralla, jotta kulttuuriperintökohteilla olisi paremmat edellytykset luoda uusia suhteita ja tarjota palveluita liike-elämälle.

Hankkeen aikana selvitetään mitä ja minkälaisia tarpeita tai toivomuksia yrityksillä on liittyen omaan kulttuuriperintöönsä. Hankkeen kautta rakennetaan siltoja kulttuuriperintökohteiden ja yritysten välille, jolloin vahvistetaan kulttuuriperintökohteiden toimintaa ja yritysten tietoisuutta omista juuristaan. Tarkoituksena on kehittää työpaja-malli, jonka kautta opetetaan kulttuuriperintökohteita luomaan ja tarjoamaan yritysten toiveiden mukaisia palveluita. Bothnia Business Heritage Network jatkaa toimintaansa itsenäisesti myös hankkeen jälkeen ja hankkeen aikana tuotettu käsikirja yritysten ja kulttuuriperintökohteiden yhteistyömalleista jää kaikkien käyttöön.

Bothnia Business Heritage (FIN-SVE)

Hankeaika: 1.1.2023-31.8.2025

Hankepartnerit:

Centria-ammattikorkeakoulu (lead partner)

Yrkeshögskolan Novia

KulturÖsterbotten

Västernorrlands Museum

Skellefteå Museum

Luleå Tekniska Universitet

Rahoittajat:

Interreg Aurora

Lapin Liitto

Region Västernorrland

Region Norrbotten

Skellefteå kommun

Kontakt

Linda Lindroos

TKI-asiantuntija