Siirry sisältöön
Centrian drone ilmassa

Centria Drone Lab

Centriasta löytyy vahvaa osaamista droneista sekä muista autonomisista laitteista.

Kattava kalusto mahdollistaa monenlaisten käyttötapausten demonstraatiot maassa, ilmassa sekä veden pinnalla ja pinnan alla. Käyttötapaukset syntyvät yleensä yritysten ja viranomaisten tarpeista. Käyttötapauksiin pyritään kehittämään uudentyyppisiä ratkaisuja sekä hyödyntämään ja jatkojalostamaan ratkaisujen tuottamaa dataa. 

Centrian toiminnassa hyödynnetään monipuolisesti valmiita kaupallisia ratkaisuja, joiden lisäksi voidaan suunnitella ja valmistaa autonomisia laitteita eri käyttötarkoituksiin. 3D-mallinnusohjelmaa hyödyntäen voidaan suunnitella kustomoituja ratkaisuja, simuloida sekä tehdä lujuuslaskentaa. Osien valmistukseen käytetään eri materiaaleja ja niitä pystytään valmistamaan eri tavoilla, kuten esimerkiksi 3D-tulostimen avulla. 

Centriassa dronet ja autonomiset laitteet ovat aktiivisessa käytössä useissa eri tutkimus- ja kehityshankkeissa sekä palvelutoiminnassa. Centria tarjoaa myös koulutusta ja valvottuja A2-lisäteoriakokeita.

Ylivieskan laboratoriossa voi vierailla ja käydä tutustumassa kalustoon sekä niiden tuomiin mahdollisuuksiin. 

Droneaiheisia projekteja  

Käyttöesimerkkejä

Ilmasta käsin tapahtuvat mittaukset, uusien mittausmenetelmien kehitys, sekä mittaustulosten visualisointi 

Drone-kontrolli matkapuhelinverkkoa hyödyntäen 

Lämpökameran hyödyntäminen 

Haastavat teollisuusympäristöt 

Turvallisuus 

Sisätilalennot, kunnossapito, UGV:n hyödyntäminen ym. sovelluskohteet


Valvottuja A2-lisäteoriakokeita Ylivieskassa, Pietarsaaressa ja Kokkolassa

Jos haluat lennättää tiheästi asutulla alueella painoltaan 500 g – 2 kg dronea, on kyseessä avoimen kategorian alakategorian A2 mukainen toiminta. Tässä tapauksessa sinulla tulee olla A1/A3-verkkoteoriakokeen lisäksi omatoiminen käytännön koulutus ja valvottu A2-lisäteoriakoe hyväksytysti suoritettuina.

Centrian valvotut koetilaisuudet löytyvät koulutuskalenterista.

Tarjoamme myös koulutusta droneoperointiin 

Koulutus sisältää muun muassa seuraavia aihealueita: 


Proof-of-Concept kokeilut hankkeissa

Referenssit

Julkaisut


Ota yhteyttä

Marjut Koskela

TKI-koordinaattori

+358407299937

Ylivieska


Pentti Eteläaho

Kehitysinsinööri

+358444492624

Ylivieska