Siirry sisältöön
Centrian drone ilmassa

Centria Drone Lab

Centriasta löytyy vahvaa droneosaamista. Hyödynnämme monipuolisia kaupallisia droneratkaisuja, joiden lisäksi on mahdollista suunnitella ja valmistaa droneja eri käyttötarkoitusten mukaan.

Centria Drone Lab

Droneja suunnitellaan 3D-mallinnusohjelman avulla, ja niitä voidaan simuloida sekä tehdä osien lujuuslaskentaa. Osien valmistuksessa voidaan käyttää erilaisia materiaaleja, ja niitä pystytään valmistamaan eri tavoilla, esimerkiksi 3D-tulostimen avulla. 

Dronekalusto kehittyy

Centrian dronetoiminta sai alkunsa vuonna 2014, kun tutkimus- ja kehitystoimintaan hankittiin ensimmäinen drone. Kyseinen drone palveli pääasiallisena laitteena IMAGE 5G -projektissa (2016 – 2018), jossa tehtiin paljon uudentyyppisiä kokeiluja ja etsittiin ratkaisuja yritysten ja viranomaisten tarpeisiin. IMAGE 5G -projektin aikana saatiin hankittua projektityöntekijöille myös paljon uraauurtavaa kokemusta droneteknologioista ja operaatioista haastavissa olosuhteissa. 

Centriassa käytetään nykyisin droneja useissa eri tutkimus- ja kehitysprojekteissa. Dronejen käyttötapauksia syntyy edelleen paljon yritysten ja viranomaisten tarpeista. Näihin käyttötapauksiin pyritään keksimään uudentyyppisiä ratkaisuja erilaisella dronekalustolla ja saavuttamaan johtopäätelmiä, sekä jatkojalostamaan dronella saatua dataa. Centriasta löytyy eri kokoluokan droneja, joita käytetään pääasiassa tutkimustoimintaan, sekä useita pieniä droneja, jotka soveltuvat opetuskäyttöön. 

Kalusto on hankittu tutkimus- ja ammattikäyttöön 

Kalusto mahdollistaa monenlaisia demonstraatioita ja kokeiluja eri painoluokissa ja lento-ajoilla. 

Se mahdollistaa monipuolisen hyödyntämisen eri käyttötarkoituksissa. Käyttökohteina toimivat mm. maatalouden ja teollisuuden tarpeet. 

Droneaiheisia projekteja  

Tutkimuksen- ja kehityksen osalta: 

Koulutuksen osalta: 

Käyttöesimerkkejä

Ilmasta käsin tapahtuvat mittaukset, uusien mittausmenetelmien kehitys, sekä mittaustulosten visualisointi 

Drone-kontrolli matkapuhelinverkkoa hyödyntäen 

Lämpökameran hyödyntäminen 

Haastavat teollisuusympäristöt 

Turvallisuus 

Sisätilalennot, kunnossapito, UGV:n hyödyntäminen ym. sovelluskohteet


Valvottuja A2-lisäteoriakokeita Ylivieskassa, Pietarsaaressa ja Kokkolassa

Jos haluat lennättää tiheästi asutulla alueella painoltaan 500 g – 2 kg dronea, on kyseessä avoimen kategorian alakategorian A2 mukainen toiminta. Tässä tapauksessa sinulla tulee olla A1/A3-verkkoteoriakokeen lisäksi omatoiminen käytännön koulutus ja valvottu A2-lisäteoriakoe hyväksytysti suoritettuina.

Centrian valvotut koetilaisuudet löytyvät koulutuskalenterista.

Tarjoamme myös koulutusta droneoperointiin 

Koulutus sisältää muun muassa seuraavia aihealueita: 


Proof-of-Concept kokeilut hankkeissa

Referenssit

Julkaisut


Ota yhteyttä

Marjut Koskela

TKI-asiantuntija

0407299937

Ylivieska


Pentti Eteläaho

Kehitysinsinööri

0444492624

Ylivieska