Siirry sisältöön
Key Digital Technologies Joint Undertaking
Wildfire

HiCONNECTS

HiCONNECTS-hankkeessa kehitetään seuraavan sukupolven elektroniikkakomponenttien ja järjestelmien heterogeenisen integraation ydinteknologiaratkaisuja energiatehokkaisiin, suorituskykyisiin langattomiin/langallisiin pilvipalveluihin ja reunalaskentaan sekä ajoneuvojen tutkajärjestelmiin tulevaisuuden radiotaajuus- ja tietoteknologian kehityksen tueksi.

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 1.1.2023 – 31.12.2025

Toiminta-alue: Kansainvälinen

Rahoittajat: KDT JU

https://www.hiconnects.org/

Projektipäällikkö: Saku Seppälä

HiConnects logo.

HiCONNECTS-hankkeen ansiosta sekä langalliset/langattomat verkot että tulevaisuuden reunalaskennan ja pilvipalveluiden datakeskukset voivat toimia erittäin suorituskykyisesti ja luotettavasti, ja lisätä yleistä energiatehokkuutta. Samalla hanke mahdollistaa tutkien parannettuja havainnointiominaisuuksia tukemalla rinnakkaisteknologioita ja pakkausintegraatiota, mikä mahdollistaa suuremman linkkibudjetin ja kaistanleveyden ja vähentää samalla koko järjestelmän materiaalikustannuksia.

HiCONNECTS on 15 maan ja 64 kumppanin konsortio, joka kehittää seuraavan sukupolven elektroniikkakomponenttien ja järjestelmien heterogeenisen integraation ydinteknologiaratkaisuja energiatehokkaisiin, suorituskykyisiin langattomiin/langattomiin pilvi- ja reunalaskentajärjestelmiin sekä ajoneuvojen tutkajärjestelmiin seuraavan radiotaajuus- ja tietotekniikkateknologian evoluution tueksi.

HiCONNECTSin korkean tason tavoitteena on tukea merkittäviä yhteiskunnallisia ja teollisia haasteita kehittämällä heterogeenisen integraation (HI) ydinteknologiaratkaisuja energiatehokkaaseen ja suorituskykyiseen langattomaan/langalliseen pilvipalveluun ja reunalaskentaan sekä ajoneuvojen tutkajärjestelmiin, jotta voidaan ratkaista kaksi tärkeintä nykyistä ongelmaa: esineiden internetin (IoT) tiedonsiirto tietoverkossa ja esineiden tunnistaminen pitkälle automatisoidun ajamisen mahdollistamiseksi. Nykyisten langattomien/pilvipalvelualustojen suuri viive, rajallinen kaistanleveys ja suuri energiankulutus siirrettyä bittiä kohti eivät pysty vastaamaan reaaliaikaista reagointia vaativien IoT- sovellusten tarpeisiin. Lisäksi nykyisten tutkien erottelukyvyn, luokittelun, segmentoinnin, paikannuksen ja kartoituksen puute ei riitä tason 4 ja 5 HAD:iin.

Toisena ja suoraan siihen liittyvänä tavoitteena on käyttää näitä HI-komponentteja yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti tärkeiden alojen ratkaisujen kehittämiseen. Pääpaino on RF-infrastruktuurissa (verkkokortit ja kytkimet) vertikaalisten sektoreiden, kuten yhdistettyjen teknologioiden (5G/6G ja tutka) ja IT-tiedon kasvun ajoneuvoissa, älykkäiden kaupunkien ja yhdistetyn teollisuuden, edistämiseksi.

HiCONNECTS has received funding from the Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU) under grant agreement No 101097296. The KDT JU receives support from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme and Austria, Italy, Germany, Netherlands, Israel, Finland, Switzerland, Hungary, Sweden, Turkey, France, Denmark and Romania.

Projektikonsortio

Konsortion logot.

Centria HiConnect-hankkeessa

Maastopalodemonstraatio tullaan toteuttamaan Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella ja heidän avustamana. Varsinainen demonstraatio tullaan järjestämään kutsutapahtumana keskeisille sidosryhmille ja tiedotusvälineille projektin lopussa.Sitä ennen tullaan toteuttamaan sarja trialeja, joissa keskitytään eri osa-alueiden teknologiseen toimivuuteen ja yhteiskäyttöön. Droonit muodostavat tässä oman kehityslinjansa, jossa droonit ovat tietoisia toistensa liikkeistä, ja ne voivat toteuttaa erilaisia strategioita lentoratojen korjaamisessa. Droonien välistä kommunikaatiota ajatellen tehdään vertailevaa testausta uusista tekniikoista (mm. NXP:n kehittämät uudet WiFi6/7 -piirit), ja sen pohjalta rakennetaan toimiva kommunikaatioratkaisu droonien väliseen kommunikaatioon.

Centrian roolina on toimia koko demonstraation vetäjänä ja maakoordinaattorina. Oma tekemisemme painottuu siirrettävän 5G-tukiasemaratkaisun soveltamiseen ko. kontekstiin. Tämä tarkoittaa ennen muuta olennaisten MCx-tyyppisten toiminnallisuuksien kehittämistä, missä BS-reunalaskentaresurssin hyödyntäminen ja jatkokehitys on keskeisintä. Tämän lisäksi Centrian on tarkoitus viedä eteenpäin droonikyvykkyyttä sekä kiinteäsiipisten ratkaisujen kehityksessä että droonien autonomisten turvaominaisuuksien ja laivuekommunikaation eteenpäin viennissä. Kaikki nämä ovat hyvin keskeisiä tulevien hankkeiden ja yritysprojektien, mutta myös drone-lentolupien tutkintotarjonnan näkökulmasta.


Ota yhteyttä

Saku Seppälä

TKI-asiantuntija