Siirry sisältöön

Turvallisuus

Turvallisuustoimintamme tarkoituksena on taata organisaation toiminta kaikissa mahdollisissa normaaliolojen häiriötilanteissa sekä uhka- ja kriisitilanteissa. Työskentely- ja opiskeluturvallisuutta edistetään osana ammattikorkeakoulun vastuullista johtamista.

Turvallisuus Centriassa

Centriassa turvallisuus jakautuu työturvallisuuteen (Safety) ja muuhun turvallisuuteen (Security). Muuhun turvallisuuteen kuuluvat esimerkiksi henkilöstö-, kiinteistö-, tieto- ja kyber- sekä toimitilaturvallisuus. Centriassa sovelletaan yritysturvallisuuden eri osa-alueita, ja uhka- ja riskiarvioiden jälkeen turvallisuusjärjestelyt mitoitetaan niiden edellyttämälle tasolle. Safety ja Security eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan ne toimivat limittäin turvallisuuden eri osa-alueilla.

Turvallisuuden suunnitteluun vaikuttavat edellä mainitut uhka- ja riskiarviot. Näitä arvioidaan Centriassa vuosittain yhdessä eri viranomaisten kanssa ja niiden perusteella päivitetään turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat sekä toteutetaan tarvittavat turvallisuusjärjestelyt. Osana turvallisuuden kokonaisjärjestelmää ovat myös erilaiset koulutukset ja harjoitukset. Tyypillisimpiä meille kaikille näkyviä turvallisuustoimintoja ovat esimerkiksi kamera- ja kulunvalvonta, vartiointi, vahtimestaritoiminta sekä kiinteistössä olevat rakenteelliset turvallisuusratkaisut.  

Tila- ja turvallisuuspäällikkö johtaa ja koordinoi ammattikorkeakoulun turvallisuustoimintaa ja toimii näissä asioissa yhteyshenkilönä viranomaisten suuntaan. Centriassa toimii lisäksi turvallisuustyöryhmä, jonka toimintaa johtaa tila- ja turvallisuuspäällikkö. Ryhmä on tarkoitettu turvallisuuden hallintaa ja turvallisuustyön koordinointia varten. Tämän lisäksi jokaiselle kampukselle on osoitettu turvallisuusvastaava, joka yhdessä tila- ja turvallisuuspäällikön ja johdon kanssa johtaa ja koordinoi kampuksen turvallisuustoimintaa, vastaa sen eri tilojen turvallisuusjärjestelyistä sekä koulutuksen ja harjoitusten järjestämisestä ja valmiuksien ylläpidosta. Apunaan turvallisuusvastaavalla on kampuksella turvallisuusasiantuntija tai -asiantuntijoita.

Kenen vastuulla on turvallisuus? Se on meidän kaikkien vastuulla. Jos opiskelija havaitsee puutteita turvallisuudessa tai hänellä on kehitysehdotuksia turvallisuuteen liittyen, opiskelija voi ottaa suoraan yhteyttä tila- ja turvallisuuspäällikköön tai vaihtoehtoisesti opettajaan.

Tehdään yhdessä töitä joka päivä turvallisen opiskelu- ja työympäristön eteen; siinäkin asiassa meistä jokainen on tärkeä. Safety & Security first.

Tila- ja turvallisuuspäällikkö
Jari Vähäkainu
p. 050 4064326
turvallisuus@centria.fi

Kokkolan koulupoliisi
Juha Puurula
juha.puurula@poliisi.fi
p. 029 5447718 

Sähkökatkon sattuessa

Sähköpula syntyy, kun sähkön tuotanto ja tuonti Suomeen eivät riitä kattamaan sähkön kulutusta. Tällöin sähkö joudutaan säästämään, ja säästö voidaan toteuttaa alueellisilla sähkökatkoilla. Katkojen kesto on noin 1–2 tuntia, ja ajoittuvat todennäköisesti aamulla 8–10 ja iltapäivällä 17–19 välille.

Centrian kampuksilla

Suosittelemme kiinteistöistä poistumista

Laboratoriot täytyy ajaa mahdollisimman hallitusti alas

Sähkölukot toimivat normaalisti, eli kiinteistöstä pääsee ulos

Normaali työnteko/opiskelu ei onnistu

Tietoliikenneverkko todennäköisesti katkeaa

Matkapuhelimen käyttöä kannattaa välttää

Vettä ei kannata käyttää

Katuvalot saattavat sammua

Mitä tapahtuu katkoksen jälkeen?

Kun sähköt palaavat, ota laitteet käyttöön pikkuhiljaa. Näin äkillinen kuormituspiikki ei katkaise sähköjä uudelleen. Vältä aluksi sellaisten laitteiden käyttöä, joiden sähkönkulutus on suurinta. Veden tulo ei välttämättä ole heti normaalia, kun sähköt palaavat. Seuraa viranomaisten ohjeita.

Kriisitoiminta ja pelastussuunnitelmat

Centriassa on laadittu toimipistekohtaiset kriisitoimintaohjeet sekä kiinteistökohtaiset pelastussuunnitelmat. 

Ammattikorkeakoulun turvallisuudessa on keskeistä kriisihallintavalmiuksien ylläpito, sekä häiriötilanteiden ja uhka- ja kriisitilanteiden ennaltaehkäisy. Näihin kuuluvat varhainen puuttuminen, huolen ilmaisu ja huolesta mahdollisesti nousseen uhan arviointi. Ennaltaehkäisyyn ja varautumiseen kuuluu niin henkisen hyvinvoinnin ylläpito kuin onnettomuuksienkin ennaltaehkäisy. Ennaltaehkäisyn ja varautumisen tavoitteena on tunnistaa ja havaita varhaisessa vaiheessa ne tilanteet tai yksilön oireet, jotka saattavat johtaa pahimmassa tapauksessa uhka- ja kriisitilanteeseen. 

Kriisinhallintavalmiuksien ylläpito on ensiarvoisen tärkeä ennaltaehkäisyn ja varautumisen keino. Jokaisen ammattikorkeakoulun henkilöstön jäsenen ja opiskelijan tulee tietää: 

Centrian kampuksilla järjestetään säännöllisin väliajoin (vähintään kerran vuodessa) turvallisuuskoulutuksia ja poistumisharjoituksia opiskelijoille ja henkilöstölle. Erilaisiin harjoituksiin kannattaa osallistua aktiivisesti, sillä vain harjoittelemalla osaa toimia äkillisissä vaara- tai uhkatilanteissa oikein.

Pelastussuunnitelmat

Toimipisteiden turvallisuusvastaavat ja –asiantuntijat 

Kokkola ja Pietarsaari 

Turvallisuusvastaava
Matti Ojala
matti.ojala@centria.fi
p. 040 149 5497

Turvallisuusasiantuntijat

Talonpojankatu 2
Tuomas Tasala, tuomas.tasala@centria.fi, p. 044 725 0413
Kai Nyman, kai.nyman@centria.fi, p. 044 725 0304

Pitkänsillankatu 16
Ulla Roiko-Jokela, ulla.roiko-jokela@centria.fi, p. 044 725 0782

Runeberginkatu 8
Sara Åhman, sara.ahman@centria.fi, p. 040 729 9973

Teknologiakatu 7
Mervi Liesi, mervi.liesi@centria.fi, p. 050 469 4782

Ylivieska

Turvallisuusvastaava
Pentti Eteläaho
pentti.etelaaho@centria.fi
p. 044 449 2624