Siirry sisältöön

Turvallisuus

Turvallisuustoimintamme tarkoituksena on taata organisaation toiminta kaikissa mahdollisissa normaaliolojen häiriötilanteissa sekä uhka- ja kriisitilanteissa. Työskentely- ja opiskeluturvallisuutta edistetään osana ammattikorkeakoulun vastuullista johtamista.

Turvallisuus Centriassa

Centriassa turvallisuus jakautuu henkilöturvallisuuteen sekä kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuteen. Henkilöturvallisuudella tarkoitetaan Centriassa työ- ja opiskeluturvallisuuteen ja hyvinvointiin kohdistuvien riskien hallintaa. Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuudella tarkoitetaan turvallisuussuunnitteluun pohjautuvia rakenteellisia ja teknisiä turvallisuutta ylläpitäviä ratkaisuja. Turvallisuusvalvonnan avulla voidaan suojata ja valvoa toimintoja kaikkina vuorokauden aikoina sekä ohjata henkilöiden kulkua kiinteistössä.

Ammattikorkeakoulussa toimii turvallisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ammattikorkeakoulun turvallisuuden hallintaa ja turvallisuustyötä. Turvallisuusvastaava johtaa ja koordinoi sekä edistää toiminta-alueensa turvallisuustoimintaa. Turvallisuusasiantuntija tukee ja kehittää yhdessä turvallisuusvastaavan kanssa oman (vastuu)alueensa turvallisuusasioita. Turvallisuuspäällikkö johtaa ja koordinoi koko ammattikorkeakoulun turvallisuustoimintaa ja toimii yhteyshenkilönä viranomaisiin päin.

Tila- ja turvallisuuspäällikkö
Jari Vähäkainu
p. 050 4064326
turvallisuus@centria.fi

Kokkolan koulupoliisi
Juha Puurula
juha.puurula@poliisi.fi
p. 029 5447718 

Sähkökatkon sattuessa

Sähköpula syntyy, kun sähkön tuotanto ja tuonti Suomeen eivät riitä kattamaan sähkön kulutusta. Tällöin sähkö joudutaan säästämään, ja säästö voidaan toteuttaa alueellisilla sähkökatkoilla. Katkojen kesto on noin 1–2 tuntia, ja ajoittuvat todennäköisesti aamulla 8–10 ja iltapäivällä 17–19 välille.

Centrian kampuksilla

Suosittelemme kiinteistöistä poistumista

Laboratoriot täytyy ajaa mahdollisimman hallitusti alas

Sähkölukot toimivat normaalisti, eli kiinteistöstä pääsee ulos

Normaali työnteko/opiskelu ei onnistu

Tietoliikenneverkko todennäköisesti katkeaa

Matkapuhelimen käyttöä kannattaa välttää

Vettä ei kannata käyttää

Katuvalot saattavat sammua

Mitä tapahtuu katkoksen jälkeen?

Kun sähköt palaavat, ota laitteet käyttöön pikkuhiljaa. Näin äkillinen kuormituspiikki ei katkaise sähköjä uudelleen. Vältä aluksi sellaisten laitteiden käyttöä, joiden sähkönkulutus on suurinta. Veden tulo ei välttämättä ole heti normaalia, kun sähköt palaavat. Seuraa viranomaisten ohjeita.

Kriisitoiminta ja pelastussuunnitelmat

Centriassa on laadittu toimipistekohtaiset kriisitoimintaohjeet sekä kiinteistökohtaiset pelastussuunnitelmat. 

Ammattikorkeakoulun turvallisuudessa on keskeistä kriisihallintavalmiuksien ylläpito, sekä häiriötilanteiden ja uhka- ja kriisitilanteiden ennaltaehkäisy. Näihin kuuluvat varhainen puuttuminen, huolen ilmaisu ja huolesta mahdollisesti nousseen uhan arviointi. Ennaltaehkäisyyn ja varautumiseen kuuluu niin henkisen hyvinvoinnin ylläpito kuin onnettomuuksienkin ennaltaehkäisy. Ennaltaehkäisyn ja varautumisen tavoitteena on tunnistaa ja havaita varhaisessa vaiheessa ne tilanteet tai yksilön oireet, jotka saattavat johtaa pahimmassa tapauksessa uhka- ja kriisitilanteeseen. 

Kriisinhallintavalmiuksien ylläpito on ensiarvoisen tärkeä ennaltaehkäisyn ja varautumisen keino. Jokaisen ammattikorkeakoulun henkilöstön jäsenen ja opiskelijan tulee tietää: 

Centrian kampuksilla järjestetään säännöllisin väliajoin (vähintään kerran vuodessa) turvallisuuskoulutuksia ja poistumisharjoituksia opiskelijoille ja henkilöstölle. Erilaisiin harjoituksiin kannattaa osallistua aktiivisesti, sillä vain harjoittelemalla osaa toimia äkillisissä vaara- tai uhkatilanteissa oikein.

Pelastussuunnitelmat

Toimipisteiden turvallisuusvastaavat ja –asiantuntijat 

Kokkola ja Pietarsaari 

Turvallisuusvastaava
Ilkka Rasehorn
ilkka.rasehorn@centria.fi
p. 040 808 5105

Turvallisuusasiantuntijat

Talonpojankatu 2
Tuomas Tasala, tuomas.tasala@centria.fi, p. 044 725 0413
Kai Nyman, kai.nyman@centria.fi, p. 044 725 0304

Pitkänsillankatu 16
Ulla Roiko-Jokela, ulla.roiko-jokela@centria.fi, p. 044 725 0782

Runeberginkatu 8
Sara Åhman, sara.ahman@centria.fi, p. 040 729 9973

Teknologiakatu 7
Mervi Liesi, mervi.liesi@centria.fi, p. 050 469 4782

Ylivieska

Turvallisuusvastaava
Pentti Eteläaho
pentti.etelaaho@centria.fi
p. 044 449 2624