Siirry sisältöön

Turvallisuus

Turvallisuustoimintamme tarkoituksena on taata organisaation toiminta kaikissa mahdollisissa normaaliolojen häiriötilanteissa sekä uhka- ja kriisitilanteissa. Työskentely- ja opiskeluturvallisuutta edistetään osana ammattikorkeakoulun vastuullista johtamista.

Turvallisuus Centriassa

Centriassa turvallisuus jakautuu henkilöturvallisuuteen sekä kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuteen. Henkilöturvallisuudella tarkoitetaan Centriassa työ- ja opiskeluturvallisuuteen ja hyvinvointiin kohdistuvien riskien hallintaa. Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuudella tarkoitetaan turvallisuussuunnitteluun pohjautuvia rakenteellisia ja teknisiä turvallisuutta ylläpitäviä ratkaisuja. Turvallisuusvalvonnan avulla voidaan suojata ja valvoa toimintoja kaikkina vuorokauden aikoina sekä ohjata henkilöiden kulkua kiinteistössä.

Ammattikorkeakoulussa toimii turvallisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ammattikorkeakoulun turvallisuuden hallintaa ja turvallisuustyötä. Turvallisuusvastaava johtaa ja koordinoi sekä edistää toiminta-alueensa turvallisuustoimintaa. Turvallisuusasiantuntija tukee ja kehittää yhdessä turvallisuusvastaavan kanssa oman (vastuu)alueensa turvallisuusasioita. Turvallisuuspäällikkö johtaa ja koordinoi koko ammattikorkeakoulun turvallisuustoimintaa ja toimii yhteyshenkilönä viranomaisiin päin.

Turvallisuuspäällikkö
Heikki Ahonen
heikki.ahonen@centria.fi
p. 040 6536064

Kokkolan koulupoliisi
Juha Puurula
juha.puurula@poliisi.fi
p. 029 5447718 

Kriisitoiminta ja pelastussuunnitelmat

Centriassa on laadittu toimipistekohtaiset kriisitoimintaohjeet sekä kiinteistökohtaiset pelastussuunnitelmat. 

Ammattikorkeakoulun turvallisuudessa on keskeistä kriisihallintavalmiuksien ylläpito, sekä häiriötilanteiden ja uhka- ja kriisitilanteiden ennaltaehkäisy. Näihin kuuluvat varhainen puuttuminen, huolen ilmaisu ja huolesta mahdollisesti nousseen uhan arviointi. Ennaltaehkäisyyn ja varautumiseen kuuluu niin henkisen hyvinvoinnin ylläpito kuin onnettomuuksienkin ennaltaehkäisy. Ennaltaehkäisyn ja varautumisen tavoitteena on tunnistaa ja havaita varhaisessa vaiheessa ne tilanteet tai yksilön oireet, jotka saattavat johtaa pahimmassa tapauksessa uhka- ja kriisitilanteeseen. 

Kriisinhallintavalmiuksien ylläpito on ensiarvoisen tärkeä ennaltaehkäisyn ja varautumisen keino. Jokaisen ammattikorkeakoulun henkilöstön jäsenen ja opiskelijan tulee tietää: 

Centrian kampuksilla järjestetään säännöllisin väliajoin (vähintään kerran vuodessa) turvallisuuskoulutuksia ja poistumisharjoituksia opiskelijoille ja henkilöstölle. Erilaisiin harjoituksiin kannattaa osallistua aktiivisesti, sillä vain harjoittelemalla osaa toimia äkillisissä vaara- tai uhkatilanteissa oikein.

Pelastussuunnitelmat

Toimipisteiden turvallisuusvastaavat ja –asiantuntijat 

Kokkola ja Pietarsaari 

Turvallisuusvastaava
Ilkka Rasehorn
ilkka.rasehorn@centria.fi
p. 040 808 5105

Turvallisuusasiantuntijat

Talonpojankatu 2
Tuomas Tasala, tuomas.tasala@centria.fi, p. 044 725 0413
Kai Nyman, kai.nyman@centria.fi, p. 044 725 0304

Pitkänsillankatu 16
Ulla Roiko-Jokela, ulla.roiko-jokela@centria.fi, p. 044 725 0782

Runeberginkatu 8
Sara Åhman, sara.ahman@centria.fi, p. 040 729 9973

Teknologiakatu 7
Mervi Liesi, mervi.liesi@centria.fi, p. 050 469 4782

Turvallisuusasiantuntijat

Vierimaantie 7
Timo Taari, timo.taari@centria.fi, p. 044 449 2710

Joutsentie 11
Timo Taari, timo.taari@centria.fi, p. 044 449 2710