Siirry sisältöön
Traktori viljapellolla

Älykäs maatalousteknologia

Kasvinviljelyn toimintojen optimointi sekä tuotantoeläinten kunnon ja elinolosuhteiden seuranta digitalisaation ratkaisuilla.

Kasvinviljely

Digitalisaation ratkaisuilla voidaan optimoida kasvinviljelyn toimintoja, kuten kastelua ja lannoitusta. Myös liiallisesta lannoituksesta aiheutuvat kustannukset voidaan välttää. Optimointi edellyttää tietoa kunkin kasvilajin tarpeista ja nykyisestä tilanteesta. Langattomat IoT-mittalaitteet helpottavat mittausten tekemistä ja olosuhteiden seurantaa. Sovelluskohteina voivat olla kasvihuone- tai peltoviljely. Kehitettyjä järjestelmiä voidaan myös jatkokehittää: graafisen näkymän avulla voidaan seurata tilanteen kehitystä ja optimaalisten mittausarvojen saavuttamista ja erilaiset hälytykset auttavat maanviljelijää tekemään ratkaisuja.

Eläintenhoito

Digitalisaation avulla tuotettavat lehmien ja muiden tuotantoeläinten kunnon ja elinolosuhteiden seurantaratkaisut sekä tehostavat tuotantoa että parantavat eläinten hyvinvointia. Seurantalaitteet voidaan liittää eläinten pantoihin tai eläinten liikkeitä voidaan seurata kameroiden ja sensoreiden avulla. Seurattavia asioita voivat olla muun muassa eläinten liikkuminen ja ruokinta, lypsyjen ajankohdat tai kiima-ajat. Lisäksi Centrian kiinnostuksen kohteena on myös poronhoitoon liittyvät asiat, kuten droonien käyttö porojen paikannukseen.

Yhteystiedot

Mikko Himanka

TKI-päällikkö