Siirry sisältöön

Sosiaalinen kestävyys ja yhteisöllisyys

Tutkimusryhmä edistää osallisuutta yhteiskunnassa ja sitä kautta yhteisön hyvinvointia.

Kehittämällä ja tukemalla eri yhteisöjen ja kolmannen sektorin toimintaa vahvistetaan alueen yhteisöllisyyttä ja pitovoimaa. Centrialla on pitkä kokemus kolmannen sektorin kehittämisestä, fasilitointiosaamista, sekä kokemusta erilaisten menetelmien kehittämisestä ja hyödyntämisestä sekä laaja paikallistuntemus. Tutkimusryhmän kohderyhmä ovat yhdistykset, yhteisöt ja alueen asukkaat, sekä julkisen sektorin toimijat ja yritykset toimiessaan yhteistyössä yhdistysten ja asukkaiden kanssa. Iteratiivisten prosessien kautta tuemme kohderyhmän kehittämistä erilaisten sosiaalisten innovaatioiden ja yhteisluomisen keinoin.  

Forskningsgruppen främjar gemenskap och socialt välmående i samhället. 

Genom att utveckla och stödja föreningars och tredje sektorns verksamhet stärker vi samhörigheten i samhället. Vid Centria finns lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av tredje sektorn, kunskap kring att utveckla och använda olika metoder samt omfattande lokalkännedom. Forskningsgruppens målgrupp är föreningar, förbund, gemenskaper och invånare, samt aktörer inom den offentliga sektorn och företag som samarbetar med föreningar och invånare. Genom iterativa processer och samskapande med målgruppen arbetar vi med sociala innovationer för målgruppens väl. 

Yhteystiedot

Pernilla Howard

TKI-koordinaattori