Siirry sisältöön
Medfinansieras av Europeiska unionen logo Svenska kulturfonden logo
Inkluderande arbetsplats osallistava työpaikka

Inkluderande arbetsplats

Osallistava työpaikka – Inclusive Workplace

Toimiala: Hyvinvointi ja terveys

Projektin kesto: 1.1.2024 – 31.3.2026

Toiminta-alue: Pohjanmaa

Rahoittajat: Europeiska socialfonden Plus (ESF+) genom NTM-centralen i Österbotten, Svenska kulturfonden

Projektipäällikkö: Mona Groop-Sjöholm

Om projektet

Projektet Inkluderande arbetsplats är ett sätt att lösa företagens arbetskraftsbrist. Huvudfokuset är att stöda företagen att ta mer ansvar för hur den internationella arbetskraften inkluderas och trivs på arbetsplatsen. Målet är att utveckla konkreta processer för att så många arbetsgivare som möjligt ska kunna utveckla sin arbetsplats till att bli en inkluderande plats för många.

Projektet arbetar med att företagen börjar se potentialen i den internationella arbetskraften, att människor med olika bakgrund känner sig välkomna och inkluderade i regionens företag, trivs och stannar på arbetsplatsen.

Projektet vill också inspirera företagen att ta en större roll för den internationella arbetstagarens fritid och trivsel på orten. Även arbetstagarens eventuella familjs trivsel på orten är viktiga för att öka möjligheterna att de rotar sig och stannar kvar. 

Slutprodukten är processer och verktyg för företag som hjälper vid inkludering av den internationella arbetskraften tas fram med hjälp av pilotföretag i Jakobstadregionen. Samarbetet med företag kommer att ske på olika nivåer: formande av ett informationspaket (om bland annat inkludering, integration och mångfald) eller ett bredare samarbete kring konkreta verktyg och metoder.  Dessa är fritt tillgängliga efter projektet för andra.

Centria genomför projektet i samarbete med Bildningsalliansen rf och KREDU.

Hankkeesta

Osallistava työpaikka -hanke on osaltaan ratkaisemassa yritysten työvoimapulaa. Yrityksiä tuetaan ottamaan enemmän vastuuta kansainvälisen työvoiman osallistetaan ja saadaan viihtymään työpaikalla. Tavoitteena on kehittää konkreettisia prosesseja, jotta mahdollisimman moni työnantaja voi tehdä työpaikastaan osallistavan mahdollisimman usealle. Hanke auttaa yrityksiä näkemään kansainvälisen työvoiman potentiaalin, jotta eri taustoista tulevat ihmiset tuntisivat itsensä tervetulleiksi ja tuntevat kuuluvansa alueen yrityksiin, viihtyvät ja kiinnittyvät työpaikkaansa.

Hanke haluaa myös innostaa yrityksiä ottamaan suuremman roolin kansainvälisten työntekijöiden vapaa-ajan ja viihtyvyyden suhteen paikkakunnalla. Myös työntekijän mahdollisen perheen viihtyvyys on tärkeää, jotta todennäköisyys heidän juurtumiselleen kasvaisi.

Lopputuloksena syntyy yrityksille kansainvälisen työvoiman osallistamisessa auttavia prosesseja ja työkaluja, ja niitä kehitetään yhteistyössä pilottiyritysten kanssa Pietarsaaren seudulla. Yhteistyö yritysten kanssa tapahtuu eri tasoilla: tiedotuspaketin työstäminen (sisältää mm. osallistamisen, integraation ja moninaisuuden) tai laajempi yhteistyö konkreettisten työkalujen ja menetelmien ympärillä. Työkalut ovat vapaasti kaikkien saatavilla hankkeen jälkeen.

Centria toteuttaa projektin yhteistyössä Bildningsalliansen rf:n ja KREDUn kanssa.

About the project

The Inclusive Workplace project is a way to solve companies’ labor shortages. The main focus is to support companies to take more responsibility for the inclusion and well-being of the international workforce in the workplace. The aim is to develop concrete processes to enable as many employers as possible to develop their workplace into an inclusive place for many.

The project works to ensure that companies begin to see the potential of the international workforce, that people with different backgrounds feel welcome and included in the region’s companies, thrive and stay in the workplace.

The project also aims to inspire companies to take a greater role in the international worker’s leisure time and well-being in the region. The well-being of the worker’s family, if any, is also important to increase the chances of them settling and staying. 

The final product is processes and tools for companies that help in the inclusion of the international workforce and these are developed with the help of pilot companies in the Pietarsaari region. The cooperation with companies will take place on different levels: shaping an information package (on inclusion, integration and diversity, among others) or a broader cooperation on concrete tools and methods.  These are freely available after the project to others.

Centria is implementing the project in cooperation with Bildningsalliansen rf and KREDU.

Bildningsalliansen ja Kredu logot

Ta kontakt – Ota yhteyttä

Mona Groop-Sjöholm

TKI-asiantuntija


Heidi Matinlassi

TKI-kehittäjä