Siirry sisältöön
Kuva tärinätestauksesta

Tuotekehityspalvelut

Centrian tuotekehityspalvelut tarjoavat osaamista yritysten tuotekehitys- ja innovaatiovaiheiden tueksi.

Idean jalostamisesta testaukseen

Tuotekehityspalveluistamme löydät apua idean jalostamiseen sekä tuotesuunnitteluun ja -konseptointiin. Suoritamme monipuolisia tuotteiden ja prototyyppien testaukseen ja mittaukseen liittyviä toimeksiantoja, jotka antavat tietoa mm. tuotekehitykseen tai vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen.

Tuotekehityspalvelupakettimme sisältää monipuolisia mahdollisuuksia prototyyppien ja nollasarjojen valmistukseen. Prototyyppien valmistuksessa voimme hyödyntää laboratorioidemme laitteistoa, josta löytyy mm. metallin ja puuntyöstön kalustoa sekä pikamallinnuslaitteita. Tuotekehityspalveluihimme kuuluvat myös erilaiset tarvekartoitukset, teknologiaselvitykset, esiselvitykset ja tulevaisuuden ennakointiin liittyvät tutkimuspalvelut.

Ota yhteyttä

Jani Rättyä

Palvelupäällikkö


Tutustu tuotekehityspalveluihimme

EMC-testaus

EMC-testauspalvelua sähkölaitteiden valmistajille ja maahantuojille

Suunnitteletko uutta laitetta markkinoille vai tuotko maahan uusia laitteita?

Sähkölaitteiden on täytettävä EU:n tai muun markkina-alueen vaatimat standardit ennen kuin niitä voidaan myydä EU:n alueella. Tästä syystä kaikkien sähkölaitteiden on vastattava sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä (EMC-direktiivi).

Huolehdimme laitteiden EMC-testauksesta, jotta voitte varmistua laitteiden häiriön siedosta ja häiriöpäästöistä.

Luotettava määritys laitteiden sähkömagneettisen häiriön häiriöpäästöille ja siedolle

Käytössämme on ajanmukainen ja luotettava testauskalusto. Halutessaan asiakas voi osallistua laitteensa testaustapahtumaan.

Palvelemme teitä nopeasti ja joustavasti. Ammattitaitoinen ja kokenut henkilökuntamme auttaa mahdollisten EMC-ongelmien ratkaisuissa.

Referenssit

Nordiclights, Beamex

Yhteystiedot

Tapio Kunelius

TKI-asiantuntija


Joni Heikkilä

TKI-asiantuntija


Jani Rättyä

Palvelupäällikkö


Käynti- ja toimitusosoite:
Centria-ammattikorkeakoulu Oy  
EMC-testaus  
Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska Koostumusmääritys

Materiaalien tunnistaminen, pitoisuusmääritykset ja laadunseuranta

Koostumusmäärityspalvelumme antaa vastauksia erilaisiin kysymyksiin, jotka liittyvät esim. raaka-aineisiin, tuotteisiin, materiaaleihin. Analysointeja tehdään siis raaka-aineesta aina lopputuotteeseen asti. Teemme koostumusmäärityksiä kiinteistä, nesteistä ja kaasuista. Suoritamme epäpuhtauksien ja lisäaineiden tunnistamista ja pitoisuusmäärityksiä, raaka-aineen ja tuotteen laadun varmistamista tai koostumuksen optimointia.

Tiedä mitä aineita tuotteesi sisältää

Tunnistettavina, vertailtavina tai määritettävinä materiaaleina voivat olla esimerkiksi: polymeeriset materiaalit (muovit, hartsit, liimat, kumit, maalit ja monikerroksiset kalvot), prosessien epäpuhtaudet, tuotteiden materiaalivirheet ja raaka-aineiden tasalaatuisuus. Pienten alkuainepitoisuuksien mittaaminen on mahdollista ICP-MS:llä puhdastilassa. Analysoimme myös haihtuvia aineita materiaaleista sekä prosessi- tai huoneilmasta.

Palvelua asiakastarpeiden mukaan

Tarvittaessa kehitämme ja räätälöimme analyysi- ja testausmenetelmiä asiakkaiden käyttöön. Resursseinamme ovat ammattitaitoinen ja korkeasti koulutettu henkilöstö, kattava laitteistokanta asianmukaisissa laboratoriotiloissa sekä yhteistyöverkosto tarpeen mukaan.

Mittauksiin käytettyjä tekniikoita ovat mm: Pyrolyysi-, Headspace- ja termodesorptio-GC/MS, FT-IR, HPLC, IC, AAS, ICP-MS, XRD, SEM-EDS, OES, TG, DSC, perinteinen- ja Karl-Fischer – titraus ja gravimetriset menetelmät.

Yhteystiedot

Jani Rättyä

Palvelupäällikkö


Mervi Liesi

TKI-koordinaattori


Käynti- ja toimitusosoite:
Centria-ammattikorkeakoulu Oy 
Koostumusmäärityspalvelu
Teknologiakatu 7, 67100 KOKKOLA Materiaalitutkimus

Laadunvarmistusta läpi valmistusprosessin

Materiaalitutkimuspalvelumme avulla asiakas saa selvyyden materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin liittyviin haasteisiin. Tutkimusta ja testausta tehdään läpi koko tuotteen valmistusprosessin: raaka-aineet, välituotteet ja lopputuotteet.

Tiedä tuotteesi ominaisuudet

Materiaalitutkimuksen avulla voidaan ennustaa, kuinka tuote toimii suunnitellun käytön aikana, olipa kyse sitten prosessin raaka-aineesta tai valmiista lopputuotteesta. Näissä tutkimuksissa selvitetään erilaisten olosuhteiden tai mekaanisten rasitusten vaikutusta aineiden ja tuotteiden ominaisuuksiin sekä materiaalien kestävyyttä käytönaikaisen rasituksen aikana. Materiaalien rakennetutkimuksen avulla voidaan ymmärtää materiaalien ominaisuuksien syitä tai tutkia syntyneiden vaurioiden laajuutta ja syntymekanismeja. Materiaalitutkimus toimii pohjana haluttujen ominaisuuksien kehittämiselle sekä raaka-aineen tai tuotteen koostumuksen optimoinnille. Tutkittavina materiaaleina voivat olla esimerkiksi polymeeriset materiaalit (muovit, hartsit, liimat, kumit, maalit ja monikerroksiset kalvot), komposiitit, puu- ja metallituotteet sekä pinnoitteet/pinnoitetut materiaalit.

Toistakymmentä vuotta analyysipalveluja

Tarjoamme testejä laadunvarmistuksen tueksi ja toimimme puolueettomana osapuolena ristiriitatilanteissa. Resursseinamme ovat osaava ja korkeasti koulutettu henkilöstö, kattava laitteistokanta sekä asianmukaiset laboratoriotilat. Tarpeen mukaan käytössämme on laaja yhteistyöverkosto.

Mittauksiin käytettyjä tekniikoita ovat mm: Vetokokeet, kovuusmittaus (Vickers, Brinell, Shore), Pull tester, karheus, kulutus (Taber, Martindale), olosuhteet ja suolasumu, UV- ja ksenonvalo, lämpö- ja korkealämpötestaus, termiset analyysit (DMA, DSC, TGA), reometri, partikkelikoko, pintojen kostuminen, SEM-EDS, XRD, OES, GC/MS, HPLC, ICP-MS, tärinä ja EMC.

Yhteystiedot

Jani Rättyä

Palvelupäällikkö


Mervi Liesi

TKI-koordinaattori


Käynti- ja toimitusosoite:
Centria-ammattikorkeakoulu Oy  
Materiaalitutkimuspalvelu 
Teknologiakatu 7, 67100 KOKKOLA Ohjelmistokehitys

Joustavaa ja monipuolista ohjelmistokehitystyötä asiakkaiden tarpeiden mukaan

Centria tarjoaa ohjelmistokehitys ja -suunnittelupalvelua, joka tarjoaa yksilöllisesti suunniteltuja ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin ja haasteisiin. Asiakkaitamme ovat tällä hetkellä niin pienet kuin keskisuuretkin yritykset, joilla on tarve kehittää jotain uutta tai päivittää vanhaa. Ohjelmistokehityksessä tavoitteemme on aina tyytyväinen asiakas ja pyrimme myös läpinäkyvyyteen, jonka myötä asiakas on tietoinen ohjelmistokehityksen etenemisestä.

Yksilöllisiä ratkaisuja ohjelmistotarpeisiinne vahvalla asiantuntemuksella

Palvelumme tarjoaa yrityksille kokonaisvaltaisia ohjelmistoratkaisuja, jotka tukevat nykyisen liiketoiminnan prosesseja sekä mahdollistavat uuden liiketoiminnan syntymistä. Asiakas saa omaan arvoketjuunsa lisäarvoa ja palveluita kustannustehokkaasti, luotettavasti, vaivattomasti.

Palvelumme kautta asiakas saa tarpeensa mukaan muun muassa ohjelmisto- ja sovelluskehitystä, sovellustestausta, web-pohjaisten järjestelmien suunnittelua ja toteutusta, tietokantojen hyödyntämistä toiminnanohjaus-, tilaus- ja suunnittelujärjestelmien kehityksessä, graafista ohjelmointia, sulautettujen järjestelmien ohjelmointia ja integrointia laajempiin järjestelmiin.

Centria tarjoaa myös vaatimusmäärittelyjä, joiden avulla asiakas voi kilpailuttaa ohjelmistokehitystä tarjoavia yrityksiä. Tähtäämme pysyvään, pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen ja olemme luottokumppani.

Referenssi

Huld, Orbis/systems

Yhteystiedot

Jani Rättyä

Palvelupäällikkö
Olosuhdetestaus

Puolueetonta testauspalvelua joustavasti ja nopeasti

Standardien mukaan tehdyt testit antavat tarkkaa ja puolueetonta tietoa tuotteen eri ominaisuuksista.
Tyypillisiä asiakkaitamme ovat elektroniikan, ajoneuvojen, työkoneiden sekä ikkuna- ja ovituotteiden valmistajat. Tuotekehityksestä ja laadusta vastaavat asiantuntijat voivat sovittaessa olla mukana seuraamassa testejä, jolloin palaute on välitöntä ja vuorovaikutteista.

Kestävätkö valmistamanne tuotteet ympäristön aiheuttamat rasitukset?

Korkeat ja matalat lämpötilat, korkea ilman suhteellinen kosteus ja suolasumu rasittavat tuotteita niiden elinkaaren ajan. Sopivilla testeillä valmistaja varmistaa että tuote toimii luvatuissa ympäristöolosuhteissa.

Laadukas tuote kestää kovatkin ympäristön aiheuttamat rasitukset. Pystymme luomaan hallittuja ilmasto-olosuhteita, testattavan tuotteen aiheuttamasta, jopa 7 kw lämpökuormasta huolimatta.

Tuotekehitystestejä tehtäessä voidaan vertailla eri komponenttien toimivuutta tuotteessa ja näin löytää kustannustehokkaita ratkaisuja laadukkaan tuotteen valmistamiseksi.

Tarjoamme joustavaa ja nopeaa testauspalvelua vuosien kokemuksella.

Testitapahtuma dokumentoidaan ja asiakas saa mittausdatan sekä mittauspöytäkirjan valokuvineen käyttöönsä. Palvelua täydentävät myös muut monipuoliset Centrian palvelukokonaisuudet.

Referenssit

Pihla, Herrmans, Enics

Yhteystiedot

Pasi Polvi

TKI-asiantuntija


Jani Rättyä

Palvelupäällikkö


Riku Niva

TKI-kehittäjä


Käynti- ja toimitusosoite:
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Olosuhdetestaus
Joutsentie 11, 84100 Ylivieska Ovi- ja ikkunatestaus

Puolueetonta testauspalvelua joustavasti ja nopeasti ovien ja ikkunoiden tuotekehityksen tueksi

Tarjoamme joustavaa ja nopeaa testauspalvelua vuosien kokemuksella.

SFS-EN standardien mukaan tehdyt testit antavat tarkkaa ja puolueetonta tietoa tuotteen eri ominaisuuksista. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat ikkuna- ja ovivalmistajat, ikkuna- ja ovikomponenttien valmistajat sekä ajoneuvojen ja työkoneiden valmistajat. Tuotekehityksestä ja laadusta vastaavat asiantuntijat voivat sovittaessa olla mukana seuraamassa testejä, jolloin palaute on välitöntä ja vuorovaikutteista.

Vastaako ikkuna, ovi tai niihin liittyvät komponentit standardeissa asetettuihin vaatimuksiin?

Ilman- ja sateenpitävyys sekä tuulenpaineen kestävyys, toistuvan avaamisen- ja sulkemisenkestävyys ja käyttäytyminen eri ilmaolosuhteiden välissä ovat testejä joilla voidaan varmistaa tuotteen laatu ja vastaavuus harmonisoidun tuotestandardin vaatimuksiin.

Tuotekehitystestejä tehtäessä voidaan vertailla eri komponenttien toimivuutta tuotteessaan ja näin löytää kustannustehokkaita ratkaisuja laadukkaan tuotteen valmistamiseksi.

Mikroyrityksille voidaan tuottaa myös CE-merkintään liittyvä dokumentaatio.

Puolueeton lausunto tuotteen ominaisuuksista

Testitapahtuma dokumentoidaan ja asiakas saa mittausdatan sekä mittauspöytäkirjan valokuvineen käyttöönsä. Palvelua täydentävät myös muut monipuoliset Centrian palvelukokonaisuudet.

Referenssit

Pihla

Yhteystiedot

Pasi Polvi

TKI-asiantuntija


Jani Rättyä

Palvelupäällikkö


Käynti- ja toimitusosoite:
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Ovi- ja ikkunatestaus
Joutsentie 11, 84100 Ylivieska Tärinätestaus

Testauspalvelua tärinälle ja iskuille altistuville tuotteille

Standardien mukaan tehdyt testit antavat tarkkaa ja puolueetonta tietoa tuotteen eri ominaisuuksista.

Tyypillisiä asiakkaitamme ovat elektroniikan, ajoneuvojen ja työkoneiden valmistajat. Tuotekehityksestä ja laadusta vastaavat asiantuntijat voivat sovittaessa olla mukana seuraamassa testejä, jolloin palaute on välitöntä ja vuorovaikutteista.

Kestävätkö valmistamanne tuotteet ympäristön aiheuttamat rasitukset?

Kuljetuksen varastoinnin ja käytönaikaiset tärinät ja iskut rasittavat tuotteita niiden koko elinkaaren ajan. Sopivilla testeillä valmistaja varmistaa että tuote toimii luvatuissa ympäristöolosuhteissa. Laadukas tuote kestää kovatkin ympäristön aiheuttamat rasitukset. Suoritamme tärinätestausta myös eri lämpötilaolosuhteissa.

Tarjoamme joustavaa ja nopeaa testauspalvelua vuosien kokemuksella

Testitapahtuma dokumentoidaan ja asiakas saa mittausdatan sekä raportin valokuvineen käyttöönsä. Palvelua täydentävät myös muut monipuoliset Centrian palvelukokonaisuudet.

Referenssit

Herrmans, Enics

Yhteystiedot

Petri Jämsä

TKI-asiantuntija


Jani Rättyä

Palvelupäällikkö


Käynti- ja toimitusosoite:
Centria-ammattikorkeakoulu Oy  
Tärinätestaus
Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska Säätestaus

Palvelu tuotekehityksen tarpeeseen

Onko yrityksenne vaihtamassa tuotteita tai materiaaleja ja haluatte varmistua tuotteenne säänkestävyydestä? Oletteko kehittämässä uutta pintakäsittelyainetta? Tuotekehityksenne tueksi Centria tarjoaa nopeutettua säätestausta QUV-kaapissa sekä säätestausta ulkokentällä. Palvelujen avulla voimme selvittää tuotteen säärasituskestävyyden asiakkaan haluamalla tavalla.

Standardisoitua testauspalvelua Centriasta

Palvelun avulla voit selvittää tuotteen sääkestävyyden nopeasti ja puolueettomasti. Asiakkaamme voi perustaa tuotekehityksen luotettavaan ja oikeelliseen tuotetietoon palvelumme kautta. Yrityksen on mahdollista tuottaa lisäarvoa testatun tuotetiedon avulla omille asiakkailleen.

Varmistu tuotteen säänkestävyydestä

Centria testaa tuotteenne luotettavalla laitteistolla ja menetelmällä. Asiantuntijamme omaavat vahvan osaamisen ja kokemuksen useista erilaisista säänkestävyystestauksista. Asiakkaamme saa vertailukelpoisen standardien mukaisen testaustuloksen ja puolueettoman lausunnon testituloksesta sekä luotettavaa tietoa tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin.

Referenssit

Pihla, Tikkurila

Yhteystiedot

Jani Rättyä

Palvelupäällikkö
U-arvolaskenta

U-arvolaskenta on yksi ikkunateollisuuden tuotekehityksen työkaluista, jolla varmistetaan tuotteen viranomaisvaatimusten täyttyminen lämmönläpäisevyyden osalta. Mikroyritykset voivat lisäksi käyttää Centrian laskemaa lämmönläpäisyarvoa CE-merkinnässään (mikroyritysten kevennetty menettely, AVCP luokka 4). Lisäksi teemme laskentaa yhteistyössä hyväksyntälaitoksen kanssa suurempien yritysten tarpeisiin.

Paranna tuotteesi energiatehokkuutta

Centria u-arvolaskenta -palvelun avulla saatte laskennallisen lämmönläpäisevyyden ikkunatuotteillenne. Laskenta suoritetaan standardien SFS-EN ISO 10077-1 ja 10077-2 sekä EN 673 mukaan.

Standardien mukainen lämmönläpäisevyyden laskenta

Centriasta saat puolueettomat ja standardien mukaiset laskentamenetelmät ikkunatuotteille. Palvelun tuottaa asiakkaalle raportoidun laskentatuloksen tuotteen lämmönläpäisystä. Centrian asiantuntijoiden useamman vuoden kokemus ja vahva osaaminen takaavat tuloksien luotettavuuden ja oikeellisuuden.

Referenssit

Saimaa ikkunat ja ulko-ovet, Saaga ikkunat, HR-ikkunat Ruhkala Oy

Yhteystiedot

Esko Joki-Erkkilä

Kehitysinsinööri


Pasi Polvi

TKI-asiantuntija
Vedenläpäisevyyden arviointi

Palvelu pintakäsittelyaineiden tuotekehitykseen ja valintaan

Tekeekö yrityksenne pintakäsiteltyjä tuotteita, joiden tulee kestää kosteita sääolosuhteita? Haluatteko varmistua pintakäsittely-yhdistelmänne toimivuudesta äärimmäisessä kosteusrasituksessa? Tuotekehityksen tueksi Centria tarjoaa palvelua, jonka avulla voitte arvioida pintakäsittelyaineen vedenläpäisevyyden.

Standardinmukaista testauspalvelua

Palvelun avulla yrityksesi saa selville tuotteen vedenläpäisevyyden hallitusti ja puolueettomasti. Voit kehittää tuotettasi luotettavan testatun tuotetiedon avulla sekä välittää testauksen avulla tuotetun oikeellisen tiedon omille asiakkaillesi. Arviointi suoritetaan standardin SFS-EN 927-5 mukaisesti. Asiantuntijoillamme on pitkäaikainen kokemus pintakäsittelystä ja siihen liittyvistä testauksista.

Selvitä tuotteesi vedenläpäisevyys

Palvelun kautta saatte raportoitua, puolueetonta ja luotettavaa tietoa teknisen tuen, myynnin ja markkinoinnin avuksi. Vertaile eri pintakäsittely-yhdistelmien vedenläpäisevyysominaisuuksia ja varmistu pintakäsittelyaineen toimivuudesta äärimmäisissä kosteusolosuhteissa.

Referenssit

Teknos, International Thermo Wood Association

Yhteystiedot

Jani Rättyä

Palvelupäällikkö


Etkö löytänyt etsimääsi?