Siirry sisältöön

Vähähiiliseen energiaan keskittyvä tutkimusryhmämme kehittää prosesseja uusiutuvan energian hyödyntämiseksi. Tällä hetkellä uusiutuvaan energiaan liittyvien TKI-toimien kärkenä ovat maatalouden sivuvirtojen hyödyntäminen hajautetussa, puhtaassa energiantuotannossa ja tuotetun biometaanin jalostaminen kustannus- ja kuljetustehokkaasti liikennepolttoainekäyttöä varten sekä aurinkoenergian kausivarastointimahdollisuuksien pilotointi. Tutkimusryhmän keskeisinä tehtävinä ovat myös teollisten hukkaenergiavirtojen hyödyntämismahdollisuuksien ja -sovellusten tunnistaminen, kehittäminen ja näiden pilotointi.

Ryhmämme toteuttamissa hankkeissa korostuvat yhteisöllisten energiamuotojen tuntemus sekä alueellisen energiaomavaraisuuden edistäminen. Tavoitteenamme on edistää energia- ja ilmastostrategioiden mukaisia toimenpiteitä yhdessä yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa sekä jalkauttaa toimenpiteitä alue-, kunta- ja yritystasolle konkreettisten pilottien avulla.

Työhömme kuuluvat myös vaihtoehtoisten energiamuotojen ja sovelluskohteiden elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten ja kustannusten arvioiminen sekä hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkitarkastelut.

Ydinosaaminen

Ota yhteyttä

Heidi Kanala-Salminen

TKI-koordinaattori

0447250241

Kokkola


Uutisia vähähiilisen energian aihealueesta

Biokaasutapahtuma keräsi kiinnostuneita Ylivieskaan

Marraskuisena tiistaina 21.11. olivat useat biokaasun tuotannosta kiinnostuneet tahot kuulolla Centrian Ylivieskan kampuksella, kun BRANCHES-, COOPID– ja HABITUS-hankkeiden yhteinen Potkua Biokaasuun -työpaja esitteli biokaasun tuotannon …

Potkua biokaasun tuotantoon -työpaja

Ohjelma Tervetulosanat; Centria-ammattikorkeakoulu Biotalouden menestystarinoita etsimässä – mallia maailmalta; Taru Koskinen, ProAgria Oulu Tutkimuksesta potkua biotalouteen – hyviä käytänteitä Euroopasta; Kirsikka Kiviranta, VTT Biogalin biokaasulaitos: …

BioKaMa-hankkeen opintomatka 8.-10.11.2022

OAMK:n ja Centria-ammattikorkeakoulun BioKaMa- hankkeen kolmannella opintomatkalla tutustutaan biokaasun tuotantoon maatiloilla ja jätehuollossa, biokaasun hyödyntämiseen maatiloilla ja teollisuudessa sekä biokaasulaitoksen käsittelyjäännöksen hyödyntämiseen lannoitteena ja kuivikkeena. …

Biokaasuhankkeet esillä Pohjolan Maidon syysmarkkinoilla

Osuuskunta Pohjolan Maidon järjestämät syysmarkkinat saapuvat Kannuksen koulutilalle 30.9. Centrialta mukana ovat biokaasuun liittyvät hankkeet: Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys Suomessa – HABITUS ja Biokaasua …

GREENER-hanke tutkimusmatkalla biokaasun maailmaan

GREENER- hankkeen edustajat Centrialta osallistuivat kesäkuun puolivälissä Oulun ammattikorkeakoulun ja Centrian yhteisen BioKama-hankkeen järjestämälle opintomatkalle, jonka aikana tutustuttiin useisiin erilaisiin biokaasulaitoksiin. Matka kohdistui Itä-Suomeen ja …