Siirry sisältöön
Sähköpistoke kukkaisella nurmikolla

Vähähiilinen energia

Vähähiiliseen energiaan keskittyvä tutkimusryhmämme kehittää prosesseja uusiutuvan energian hyödyntämiseksi.

Tutkimusryhmän toiminta

Tällä hetkellä uusiutuvaan energiaan liittyvien TKI-toimien kärkenä ovat maatalouden sivuvirtojen hyödyntäminen hajautetussa, puhtaassa energiantuotannossa ja tuotetun biometaanin jalostaminen kustannus- ja kuljetustehokkaasti liikennepolttoainekäyttöä varten sekä aurinkoenergian kausivarastointimahdollisuuksien pilotointi. Tutkimusryhmän keskeisinä tehtävinä ovat myös teollisten hukkaenergiavirtojen hyödyntämismahdollisuuksien ja -sovellusten tunnistaminen, kehittäminen ja näiden pilotointi.

Ryhmämme toteuttamissa hankkeissa korostuvat yhteisöllisten energiamuotojen tuntemus sekä alueellisen energiaomavaraisuuden edistäminen. Tavoitteenamme on edistää energia- ja ilmastostrategioiden mukaisia toimenpiteitä yhdessä yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa sekä jalkauttaa toimenpiteitä alue-, kunta- ja yritystasolle konkreettisten pilottien avulla.

Työhömme kuuluvat myös vaihtoehtoisten energiamuotojen ja sovelluskohteiden elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten ja kustannusten arvioiminen sekä hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkitarkastelut.

Ydinosaamisemme

Ota yhteyttä

Heidi Kanala-Salminen

TKI-päällikkö

+358447250241

Kokkola


Uutisia vähähiilisen energian aihealueesta

Kokkola Material Week

Kansainvälinen kemianteollisuuden, biotalouden ja akkuteknologian vuosittainen tapahtumaviikko Kokkola Material Week järjestetään jälleen 20 – 23.11.2023 Kokkolan kaupungintalolla. Koko viikko, Industry Meeting Pointia lukuun ottamatta, on …

Sukella tutustumaan kemian ja biotalouden laboratorioihin 

Centrian kemia- ja biotaloustiimin laboratoriot ovat kokeneet monenlaisia uudistuksia viime vuosina. Remontoidut tilat, uudet laitteistot ja laaja osaaminen haluttiin tuoda esille entistä paremmin 360-esityksen ja …