Siirry sisältöön

Vähähiiliseen energiaan keskittyvä tutkimusryhmämme kehittää prosesseja uusiutuvan energian hyödyntämiseksi. Tällä hetkellä uusiutuvaan energiaan liittyvien TKI-toimien kärkenä ovat maatalouden sivuvirtojen hyödyntäminen hajautetussa, puhtaassa energiantuotannossa ja tuotetun biometaanin jalostaminen kustannus- ja kuljetustehokkaasti liikennepolttoainekäyttöä varten sekä aurinkoenergian kausivarastointimahdollisuuksien pilotointi. Tutkimusryhmän keskeisinä tehtävinä ovat myös teollisten hukkaenergiavirtojen hyödyntämismahdollisuuksien ja -sovellusten tunnistaminen, kehittäminen ja näiden pilotointi.

Ryhmämme toteuttamissa hankkeissa korostuvat yhteisöllisten energiamuotojen tuntemus sekä alueellisen energiaomavaraisuuden edistäminen. Tavoitteenamme on edistää energia- ja ilmastostrategioiden mukaisia toimenpiteitä yhdessä yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa sekä jalkauttaa toimenpiteitä alue-, kunta- ja yritystasolle konkreettisten pilottien avulla.

Työhömme kuuluvat myös vaihtoehtoisten energiamuotojen ja sovelluskohteiden elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten ja kustannusten arvioiminen sekä hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkitarkastelut.

Ydinosaaminen

Ota yhteyttä

Heidi Kanala-Salminen

TKI-päällikkö

+358447250241

Kokkola


Uutisia vähähiilisen energian aihealueesta

MinePro – Mineraalituotannon kestävä arvoketju -seminaari

Tervetuloa Kokkolaan 20.-21.4.2023 kuulemaan kaivos- ja akkualan ammattilaisten puheenvuoroja mineraalituotannon kestävästä arvoketjusta! Tänä vuonna Työvoimaa ja osaamista kaivosalalle – MinePro -hankkeen järjestämään seminaarin keskiössä on …

Biokaasutapahtuma keräsi kiinnostuneita Ylivieskaan

Marraskuisena tiistaina 21.11. olivat useat biokaasun tuotannosta kiinnostuneet tahot kuulolla Centrian Ylivieskan kampuksella, kun BRANCHES-, COOPID– ja HABITUS-hankkeiden yhteinen Potkua Biokaasuun -työpaja esitteli biokaasun tuotannon …

Potkua biokaasun tuotantoon -työpaja

Ohjelma Tervetulosanat; Centria-ammattikorkeakoulu Biotalouden menestystarinoita etsimässä – mallia maailmalta; Taru Koskinen, ProAgria Oulu Tutkimuksesta potkua biotalouteen – hyviä käytänteitä Euroopasta; Kirsikka Kiviranta, VTT Biogalin biokaasulaitos: …