Siirry sisältöön
Asiantuntija toimii yhteistyörobotin kanssa

Tuotantoteknologia

Noin 20-henkinen tuotantoteknologiatiimi tekee valmistusmenetelmien ja prosessien uusimpien teknologioiden siirtoa alueemme yritysten käyttöön.

Tiimistämme

Olemme kehittäneet toimintamallin, joka perustuu tiiviiseen yritysyhteistyöhön yritysten tarpeiden selvittämiseksi, simulaatioihin, sekä laboratorio- ja yritysdemonstraatiohin. Näiden avulla yritykset voivat arvioida, ovatko uusimmat teknologiat tarpeeksi kypsiä ja lisäarvoa tuottavia, jotta niihin kannattaisi investoida. Nopeimmin kasvavina alueina tutkimusalueellamme ovat robotiikka ja tekoälyn tuotannolliseen yritystoimintaan liittyvät sovellukset.

Toimimme Pietarsaaressa, Kokkolassa ja Ylivieskassa, josta viimeksi mainitussa sijaitsevat suurimmat laboratoriot: Robo3D Lab sekä puu- ja rakennustuoteteknologian laboratorio. Robo3D Lab on Pohjois-Suomen suurin robotiikkalaboratorio, jossa on myös 3D-suunnittelun, 3D- tulostuksen, dronevalmistuksen, mallinnuksen, simulaatioiden ja i4.0-tyyppisen integroidun CNC-valmistuksen kehitysympäristöt. Kokkolassa on monipuolinen yhteistyörobottien (COBOT) kalusto ja mobiilirobotteja yrityksissä tapahtuvia demonstrointeja varten. Pietarsaaressa on vuonna 2021 aloittanut tiimi, joka laajentaa teknologiansiirtotoiminnan myös Pietarsaaren alueelle.

Kokkolassa on myös vahva käynnissäpitolaboratorio, joka palvelee ennen kaikkea Kokkolan prosessiteollisuusaluetta, mutta myös laajasti alueidemme PKT-yrityksiä: uusimpina aiheina labraan kuuluvat metallien robotisoitu hitsauskunnostus ja WAAM-varaosatuotanto sekä robotisoitu komposiittituotteiden 3D-valmistus.

LEAN sekä Six Sigma -toimintamme ja laatukonsultointimme yritysten prosessien kehittämisessä on saanut vahvan jalansijan alueella. Sitä tukee vahva teollisen tuotannon menetelmien osaaminen, joita tarvitaan mm. rakennusalalla siirryttäessä prototyyppimäisistä uniikeista rakennuksista teollisesti valmistettujen tuotteiden tasoisiin rakennuksiin. Tällä saavutetaan suuria etuja laadussa ja vientitoiminnan kannattavuudessa.

Kaikkien tiimien laajuinen, ja tuotannon machine learning -teemoissa jo pitkään jatkunut tekoälytutkimus on vahvistunut Centriassa. Tuotantoteknologian tiimissä keskitymme AI-sovelluksiin, joilla ratkotaan valmistuksen menetelmiin ja prosesseihin liittyviä ongelmia: suurimpana machine learning ja machine vision -tyyppiset teemat, ja viimeisimpänä liiketoimintaan liittyvät teemat, kuten myynnin edistäminen tekoälyn avulla.

Teemme jatkuvasti uusimpien teknologioiden arviointia kansainvälisissä verkostoissa ja pyrimme käynnistämään kansainvälisiä hankkeita. Yhteistyö kaikkien Centrian TKI-tiimien kesken on saumatonta ja teemme paljon hankkeita, joissa useat tiimimme työskentelevät ristiin. Useat asiantutkijamme tekevät sekä opetus- että TKI-toimintaa: tähän perustuu saumaton yhteistyö opetuksen ja TKI:n välillä. Tästä jo usean vuosikymmenen ajan jatkuneesta yhteistyöstä esimerkkeinä voidaan mainita labrojen yhteiskäyttö, opinnäytetöiden jatkuva tekeminen hankkeissa, sekä labrojen ajan tasalla pysyminen.


Tutkimusryhmät


Kehitysympäristöt

Robo3D Lab

Vierimaantien kampuksen Robo3D Lab on Pohjois-Suomen monipuolisin robotiikkalaboratorio Ylivieskassa.

TKI-asiantuntija ohjaa robottia

Centria Drone Lab

Hyödynneämme monipuolisesti valmiita kaupallisia ratkaisuja, joiden lisäksi voimme suunnitella ja valmistaa autonomisia laitteita eri käyttötarkoituksiin.

Ilmassa lentävä drone, jota ohjaa kaksi TKI-asiantuntijaa

Centria Game Lab

Tarjoamme pelialasta kiinnostuneille mahdollisuuden lähteä syventämään osaamistaan.

Opiskelijalla on VR-lasit päässään

Toimimme aktiivisesti verkostoissa

Robocoast-konsortio on verkosto, joka tukee teollisuutta digitaalisessa murroksessa.

Ota yhteyttä

Tomi Pitkäaho

TKI-päällikkö