Siirry sisältöön

10 askeltamme kohti kestävää kehitystä

Kuljemme kohti kestävää tulevaisuutta kymmenen askeleen ohjelmalla.

Kaksi naisopiskelijaa viettää aikaa puistossa pelaten pihapelejä

1. Kestävän kehityksen määritelmä

Toimintamme perustuu kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiseen. Sitoudumme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ohjaamme toimintaamme ESG-mallin mukaan (ympäristö, sosiaalinen vastuu, hallintotapa). Olemme osa ammattikorkeakoulujen yhteistä Kestävän kehityksen ohjelmaa.

2. Ekologinen kestävyys

Toimimme kohti puhtaampaa ja kestävämpää ympäristöä. Pyrimme TKI-toiminnan avulla lisäämään uusiutuvan energian osuutta. Tehostamme kansainvälistä yhteistyötä puhtaan energian tutkimuksessa ja teknologiassa. Uudistamme infrastruktuuria ja teollisuudenaloja kestävän kehityksen mukaisiksi. 

3. Sosiaalinen kestävyys

Varmistamme, että koulutus on kaikkien saavutettavissa ja yhdenvertaista. Edistämme monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja inkluusiota. Luomme kestävää ja eettistä toimintakulttuuria. Vahvistamme osallisuutta ja tuemme kaikkien osallistumista yhteiskuntaan.

4. Hallinnollinen ja taloudellinen kestävyys

Johdamme organisaatiotamme vastuullisesti ja läpinäkyvästi, pyrkien tasavertaiseen kohteluun ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Teemme vastuullisia hankintoja, edistämme avoimuutta ja teemme eettisiä sijoituksia. Arvioimme säännöllisesti taloudellisia ja hallinnollisia riskejä.

5. Kädenjälki kuvaa toimintamme vaikuttavuutta

Vaikutamme positiivisesti kestävän kehityksen edistämisessä kädenjälkemme kautta. Etsimme ratkaisuja, jotka jättävät myönteisen jäljen maailmaan opiskelijoiden osaamisen ja TKI-toiminnan kautta.

6. Tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden edistäminen

Teemme soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, yhteistyössä työelämän kanssa. Edistämme vähintään yhtä kestävän kehityksen elementtiä jokaisessa hankkeessa. Lisäämme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä TKI-toiminnassamme.

7. Koulutus ja asiantuntijaksi kasvaminen

Varmistamme, että opiskelijat ymmärtävät kestävyyshaasteet ja osaavat edistää ratkaisujen löytämistä. Välitämme ymmärrystä vastuullisesta asiantuntijuudesta, monialaisuudesta ja vuorovaikutuksen merkityksestä ratkaisujen luomisessa.

8. Hiilijalanjäljen seuranta ja vähentäminen

Toimimme aktiivisesti hiilijalanjälkemme pienentämiseksi. Valitsemme energiatehokkaita ratkaisuja, edistämme kiertotaloutta ja kannustamme kestäviin matkustustapoihin ja hankintoihin.

9. Avoimuus ja vastuullinen toiminta

Kunnioitamme eettisiä toimintaperiaatteitamme. Pidämme sanamme ja tekomme linjassa arvojemme kanssa. Vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaamme. 

10. Seuranta ja raportointi

Raportoimme säännöllisesti toiminnastamme ja tavoitteistamme. Pidämme yllä avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa.

Lue lisää kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toimenpideohjelmastamme

Nämä 10 askelta perustuvat Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toimenpideohjelmaamme, jonka pääset lukemaan kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.